Печатни издания

Съветник: ТРЗ и Осигуряване от А до Я

Съвети и за Вас, ТРЗ служителите. – актуални и навременни, всеки месец само със Съветник: ТРЗ и Осигуряване от А до Я

Пакетна услуга, включваща:
✓книга със стотици страници трудовоправно съдържание, което нараства всеки месец
✓ново списание всеки месец от абонамента Ви
✓персонални консултации с експерти по всякакви трудовоправни и осигурителни теми
✓бързи и сигурни отговори

Екип от доказани експерти работи за Вас, начело с главния редактор на изданието Аспасия Петкова.

Изберете тук своя абонаментен план >>

Съветник: Данъци и такси на моята фирма

За да бъдете винаги подготвени и уверени, когато стане въпрос за осчетоводяване и деклариране на данъци и такси на Вашата фирма, са Ви необходими:

→ увереност във взетите решения;svn-190
→ експертни съвети за правилното процедиране;
→ винаги актуално законодателство;
→ сигурен източник на точна и навременна информация.

За да да постигнете всичко от изброените точки – Ви е необходим най-новото абонаментно издание на пазара – Съветник: Данъци и такси на моята фирма.

Съветник: Данъци и такси на моята фирма е папка (класьор), съдържащ над 200 страници формат А4 с практически приложими съвети от експерти. Посочени са най-важните моменти, на които следва да наблегнете, съвети на експертите как да процедирате в дадена ситуация, местата, на които може да се подведете, както и как да избегнете грешно процедиране.

Вижте повече тук >>

 

Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване

 Актуализирано за 2018 г.!

СС 41 + МСС 41 + актуални казуси и разработки

Актуализация 2018 включва:
Осигурителни вноски по време на майчинство, ако упражнява дейност
Поредност при внасяне на осигурителните вноски
Осигуряването като СОЛ или като земеделски стопанин за дейност – отглеждане и продаване на свине
Майчинство на земеделските стопани от 1 юни 2017 г.
Данъчно облагане на доходите и печалбите от селскостопанска дейност
Примери за облагане на доходите от изплащане на аренда (рента) в натура

За Вас изданието подготвиха доказани професионалисти като проф. д-р Стоян Дурин, Аспасия Петкова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Христо Досев, доц. д-р Теодора Рупска, Ели Марова, Наталия Василева.

За повече относно съдържанието на изданието – кликнете тук >>

 

Тълковен речник на финансово-счетоводните понятия

 Луксозно издание с твърди корици, в което ще намерите:

ERD 150

➪ Термини от областите счетоводство, банково дело и финанси, застраховане, търговия;

➪ Практически примери, за да разберете по-добре същността на понятията;

➪ Над 400 понятия, които да са от помощ не само на обучаващите се, но дори и на най-опитния професионалист!

Термините са подредени по азбучен ред, а текстът е форматиран така, че лесно да откривате необходимия за работата Ви термин, както и неговото практическо приложение.

Всяка дефиниция е ясно обяснена, подкрепена с пример и избрана да бъде включена в речника с оглед широкоразпространеното и използване.

Независимо дали сте анализатор, мениджър, студент във финансово-счетоводната област или просто бихте желали да обогатите познанията си в тази насока, Тълковен речник на финансово-счетоводните понятия ще Ви бъде неизмерима помощ за тази цел.

Каквото и да е обстоятелството, това уникално издание предоставя дефиниции и примери, които трябва да знаете.

Вижте повече тук>>>

 

Непоколебима практика: Наръчник за счетоводителите от строителните фирми

Доверете се на експерта в областта Евгени Рангелов и поръчайте още днес Непоколебима практика: Наръчник за счетоводителите от строителните фирми. Съвети и решения за:

*Задатък и авансови плащания в строителството
*Отчитане на взаимоотношенията с подизпълнители
*Анализ на себестойността на строително-монтажните работи в строителството
*Отчитане на приходите и разходите за временно строителство
*Отчитане на временните и окончателните отбиви в строителството
*Калкулативна схема в строителството и анализа на себестойността
*Отчитане правото на пропорционален данъчен кредит и корекции на ползван данъчен кредит при брак, липси, продажби и промяна на пропорцията на ползване на актива за икономическа дейност и за лични нужди
+
пълните текстове на:
– НСС 11 – Договори за строителство
– МСС 11 – Договори за строителство

Вижте повече тук >>

 

Счетоводно списание 10 с ДДС – 12-месечен абонамент

Реални решения на реални казуси – данъци и счетоводство! 4 пъти в годината, на всеки 3 месеца, безплатна доставка директно до Вашия адрес – счетоводно списание “10 с ДДС”
➤Реални казуси, които Ваши колеги счетоводители са срещнали в работата си и за чието решение се обърнаха към нас
➤Експертните становища по зададените въпроси
➤Кратки новинарски карета с ключовите новини за изминалите 3 месеца
➤Обзор на обнародваните в Държавен вестник нормативни документи

Списанието се ползва на абонаментен принцип – заявете своя тук >>

 

Книга за счетоводителя – зелена светлина на правилното процедиран

Актуализирано за 2018 г. издание с включени отговори на:
Счетоводство и данъци:
❐Обезценка на поземлен имот, върху който ще се строи
❐Счетоводни операции за намаляване на голяма касова наличност
❐Счетоводни записвания за плащания на фактури от личната сметка на собственик на ЕООД
❐Нотариална заверка за протокол на общо събрание на ЕООД
❐Подобрение на нает актив и третиране на направените за това разходи
❐Въвеждане в експлоатация на активи след получен акт 16
❐Счетоводни сметки за завеждане на ДМА от ведомствена бензиностанция
❐Осчетоводяване на апортна вноска от физически лица към оод
❐Транспортна услуга с нает, лицензиран от собственика, а не от наемащата фирма, товарен автомобил
❐Отписване на несъбираеми вземания и задължения с изтекъл давностен срок
❐Включване на неустойка в служебна бележка при подаване на ГДД по чл. 50
❐Прехвърляне на ЕООД в ООД при издадено удостоверение по чл. 77 от ДОПК

Трудови правоотношения и осигуровки:
❏Осигуряване на гражданин от хърватия с граждански договор за услуга с личен труд
❏Документи за пенсиониране на служител при ТЕЛК с 90% инвалидност
❏Възнаграждения при допълнително съвместителство на две длъжности
❏Обезщетение за неизползван отпуск за служител без навършен трудов стаж от 8 месеца
❏Командироване на служител, назначен на втори трудов договор на 4 часа
❏Командироване на работници за ремонтни работи в Германия
❏Записвания в трудова книжка за лице, работило при I и II категория труд
❏Договор за допълнителен труд по чл. 114 от КТ за лице с 12-часов работен ден
❏Назначаване на служител на втори трудов договор на 8 часа за определен срок и със срок на изпитване 6 месеца
❏Прекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ преди приключване на определената работа
❏Сключване на договор с изпитателен срок с условие за прекратяване от страна на работодателя без предизвестие

+ статии по темите:
❏VIES декларация при вътреобщностни транзакции
❏Освободени от данъци МПД
❏ДДС – туристически услуги
❏Ликвидация на ООД – правни и данъчно-счетоводни аспекти
❏Корекция на декларация обр. № 1 за отминал период
❏Срок за подаване на уведомление за сключване и прекратяване на трудов договор
❏Временна неработоспособност преди и след прекратяване на трудовото правоотношение и др.

Поръчайте тук >>

Наръчник за всеки ТРЗ служител 2018

Решения на реални практически казуси относно трудовите правоотношения, осигуровките, назначаване, пенсиониране и т.н. Част от решенията включват:
>>Запис в трудова книжка за неравняване на осигурителен и трудов стаж на пенсиониращо се лице
>>Липса на прекъсване на временна неработоспособност при първични болнични
>>Образуване на брутно възнаграждение за командировани в Германия работници
>>Отпуск по чл. 169, ал. 1 за студент
>>Включване на времето на платен годишен отпуск при оценяване на изпълнение на длъжност по НУРОУСДА
>>Признаване на осигурителен стаж за ползване на платен отпуск
>>Изчисляване на ползван отпуск и осигуровки за майка, върнала се на работа след прекъсване на отпуска за отглеждане на дете
>>Допълнително споразумение за заместване и подаване на уведомление по чл. 62 от КТ
>>Ранно пенсиониране на лице, родено на 06.12.1954 г.
>>Нова регистрация като СОЛ при започване на дейност на второ ЕООД
>>Заставяне на служител с подадено предизвестие да подпише допълнително споразумение за промяна във възнаграждението
>>Назначаване на граждански договор на служителка в болничен за бременност и раждане
>>Назначаване на служител по чл. 114 от КТ
>>Вписване на ДУК в трудова книжка и издаване на УП 3
>>Неявяване на работа след изтекъл болничен
>>Срок за изпитване при промяна на длъжност на работник с постоянен трудов договор
>>Назначаване на половин щат при намалено работно време
>>Сключване на трудов договор за външно съвместителство – по кой член и с какво работно време
>>Уволняване при неспазване на предизвестие от работник
>>Платен отпуск за лице с 58 на сто ТЕЛК
>>Удържане на обезщетение по чл. 224 на неспазило предизвестие лице
>>Удостоверение А1 и осигуряване за управител по ДУК в българска фирма, чийто център на жизнен интерес е Унгария
>>Граждански договор за лице от Израел с виза тип С
>>Еднократен бонус в база за изчисляване на на болнични и платен годишен отпуск
>>Водене на трудов и осигурителен стаж за лице в 6-месечен неплатен отпуск
>>Подаване на документи за прекратяване възнаграждение на управител по ДУК

Поръчайте тук >>