Печатни издания

Книга за ТРЗ служителя 2019

❖актуална
❖практически насочена
❖съобразена с темите, които Ви вълнуват
❖с включени отговори на реални казуси от практиката на Вашите колеги и анализи от нашите ТРЗ експерти

В книгата Ви очакват решения на следните казуси:
❒Подаване на декларация образец 1 и 6 и плащане на осигуровки след вливане на ООД в АД
❒Данък и осигуровки върху обезщетение при пенсиониране
❒Осигуряване на украинска гражданска с ЕООД у нас
❒Попълване на декларация образец 6 с кодове 5 и 8
❒Попълване на удостоверение А1 за шофьор, който ще извършва дейност в няколко европейски страни
❒Начисляване на процент за ДЗПО при прехвърляне на осигурителни вноски от УПФ в НОИ
❒Изваждане на почивки от работно време при работа на дневни и нощни смени
❒Включване на почивка за хранене в 12-часови смени при СИРВ
❒Ненормиран работен ден за служител с намалено работно време
❒Връщане на обезщетение при напускане на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 при започване на работа с по-подходящи условия
❒Признаване на педагогически стаж за учител в детска градина
❒Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 за СОЛ с работеща фирма

и какво още вижте тук >>


ТРЗ в сферата на образованието – практическо ръководство

Труд и осигуряване в образованието: експертни съвети и решения за практикуващите ТРЗ служители от училища детски градини и университети

Какво включва ръководството:

Нормативна уредба:
❐Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
❐Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
❐Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
❐Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
❐Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование

Експертни анализи:
❐Колективният трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г. – един добър пример за практическите ползи от колективното преговаряне
❐Пенсиониране в системата на образованието
❐Отпуски в системата на образованието
❐Резюме на КТД в университетите
❐Разходи за транспорт и наем на учителите

+ практически решения на десетки казуси.

Повече за ръководството вижте тук >>

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г.

❍ Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, в сила от 01.01.2019 г. и в Правилника за прилагането му /ППЗДДС/, в сила от 08.01.2019 г., с изключение на промените, свързани с отложеното начисляване на ДДС при внос /от 01.07.2019 г./
❍ Промени в закона за счетоводството в сила от 1-ви януари 2019 г.
+ пролoженията:
1. Списък на измененията и допълненията на данъчните закони, в сила от 01.01.2019 г.
2. Документиране и отчитане на данъка върху добавената стойност като допустим разход по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз
3. Ваучерите за конкретна цел: същност и функции, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС
4. Предприятието като работодател при извършване на разходите за ваучери за храна
5. Начисляване на данъка върху добавената стойност за недвижими имоти и вещни права върху тях, при отчитане на сделките за замяна (бартер)
6. Промени в счетоводното отчитане и данъчното третиране на експлоатационния лизинг от 03.06.2019 г.

Поръчайте тук >>

Съветник: ТРЗ и Осигуряване от А до Я

Съвети и за Вас, ТРЗ служителите. – актуални и навременни, всеки месец само със Съветник: ТРЗ и Осигуряване от А до Я

Пакетна услуга, включваща:
✓книга със стотици страници трудовоправно съдържание, което нараства всеки месец
✓ново списание всеки месец от абонамента Ви
✓персонални консултации с експерти по всякакви трудовоправни и осигурителни теми
✓бързи и сигурни отговори

Екип от доказани експерти работи за Вас, начело с главния редактор на изданието Аспасия Петкова.

Изберете тук своя абонаментен план >>

Съветник: Данъци и такси на моята фирма

За да бъдете винаги подготвени и уверени, когато стане въпрос за осчетоводяване и деклариране на данъци и такси на Вашата фирма, са Ви необходими:

→ увереност във взетите решения;svn-190
→ експертни съвети за правилното процедиране;
→ винаги актуално законодателство;
→ сигурен източник на точна и навременна информация.

За да да постигнете всичко от изброените точки – Ви е необходим най-новото абонаментно издание на пазара – Съветник: Данъци и такси на моята фирма.

Съветник: Данъци и такси на моята фирма е папка (класьор), съдържащ над 200 страници формат А4 с практически приложими съвети от експерти. Посочени са най-важните моменти, на които следва да наблегнете, съвети на експертите как да процедирате в дадена ситуация, местата, на които може да се подведете, както и как да избегнете грешно процедиране.

Вижте повече тук >>

 

Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване

 Актуализирано за 2018 г.!

СС 41 + МСС 41 + актуални казуси и разработки

Актуализация 2018 включва:
Осигурителни вноски по време на майчинство, ако упражнява дейност
Поредност при внасяне на осигурителните вноски
Осигуряването като СОЛ или като земеделски стопанин за дейност – отглеждане и продаване на свине
Майчинство на земеделските стопани от 1 юни 2017 г.
Данъчно облагане на доходите и печалбите от селскостопанска дейност
Примери за облагане на доходите от изплащане на аренда (рента) в натура

За Вас изданието подготвиха доказани професионалисти като проф. д-р Стоян Дурин, Аспасия Петкова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Христо Досев, доц. д-р Теодора Рупска, Ели Марова, Наталия Василева.

За повече относно съдържанието на изданието – кликнете тук >>

 

Непоколебима практика: Наръчник за счетоводителите от строителните фирми

Доверете се на експерта в областта Евгени Рангелов и поръчайте още днес Непоколебима практика: Наръчник за счетоводителите от строителните фирми. Съвети и решения за:

*Задатък и авансови плащания в строителството
*Отчитане на взаимоотношенията с подизпълнители
*Анализ на себестойността на строително-монтажните работи в строителството
*Отчитане на приходите и разходите за временно строителство
*Отчитане на временните и окончателните отбиви в строителството
*Калкулативна схема в строителството и анализа на себестойността
*Отчитане правото на пропорционален данъчен кредит и корекции на ползван данъчен кредит при брак, липси, продажби и промяна на пропорцията на ползване на актива за икономическа дейност и за лични нужди
+
пълните текстове на:
– НСС 11 – Договори за строителство
– МСС 11 – Договори за строителство

Вижте повече тук >>

 

Счетоводно списание 10 с ДДС – 12-месечен абонамент

Реални решения на реални казуси – данъци и счетоводство! 4 пъти в годината, на всеки 3 месеца, безплатна доставка директно до Вашия адрес – счетоводно списание “10 с ДДС”
➤Реални казуси, които Ваши колеги счетоводители са срещнали в работата си и за чието решение се обърнаха към нас
➤Експертните становища по зададените въпроси
➤Кратки новинарски карета с ключовите новини за изминалите 3 месеца
➤Обзор на обнародваните в Държавен вестник нормативни документи

Списанието се ползва на абонаментен принцип – заявете своя тук >