Трудово право

Полезни в работата на ТРЗ служителите и през 2018 година!

Процедирайте уверено, като се позовавате на актуалното законодателство в трудовоправната област със Сборник закони за труда 2018, събрал в едно:
✓Кодекс на труда
✓Закон за здравословни и безопасни условия на труд
✓Закон за инспектиране на труда
✓Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
✓Наредба за работното време, почивките и отпуските
✓Наредба за структурата и организацията на работната заплата
✓Наредба за командировките в страната
✓Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
✓Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
✓Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Загл. изм. – ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)
✓Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
✓Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда
✓Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Вижте повече за изданието >>

 

КСО + ЗЗО 2017 – Сборник Осигуряване

Сборник Осигуряване събира в 1 печатно издание 2-тe най-наобходими законови разпоредби от областта на осигуряването – Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
soz 201ish

Актуални и пълни, текстовете ще Ви помогнат бързо да се ориентирате как следва да процедирате, позовавайки се на действащите изисквания.

∗Без глоби

∗Без стрес

∗Без часове ровене в търсене на необходимия Ви текст

∗Без тревоги – просто защото вече няма да изпадате в проблемни ситуации, имате ли на своя страна КСО + ЗЗО 2017 – Сборник Осигуряване

Вижте повече тук >>

 

PortalTRZNormativi.bg

❈ Пълен достъп до база от над 900 отговора от областите на трудовото законодателство, пенсионирането, трудовите правоотношения,facebook_img_portaltrznormativi осигуровките, майчинството, обезщетенията, документацията и човешките ресурси;
❈ Персонални консултации директно на Вашия имейл. Изпращате своя казус и получавате неговото решение до 24 часа.
❈ Всекидневно обучение в сферите на трудовото законодателство, пенсионирането, трудовите правоотношения, осигуровките, майчинството, обезщетенията, документацията и човешките ресурси. Винаги сте наясно с най-новите промени в законодателството и с решения предлагани от експерти.
❈ Набор инструменти, улесняващи работата Ви, спестяващи пари и време: модели документи, данъчно-осигурителен календар със сроковете за деклариране и плащане на задълженията, специфичното законодателство и неговите изменения, новини, съвети за мениджмънт на човешки ресурси, процедури.
❈ Електронен бюлетин директно на Вашата електронна поща, за да сте наясно с темите, вълнуващи Вашите колеги от цялата страна.

Повече за портала, съдържанието му и начина на регистрация можете да видите тук >>>