Сборник тестове за наемане на служители

Ако Ви предстои наемане на нови служители, трябва да се уверите, че сте “въоръжени” за правилния подбор на най-подходящия кандидат. Как да го направите обаче за краткото време, в което ще интервюирате?

Тествайте всеки кандидат, за да опознаете човека, който стои срещу Вас. CD Сборник тестове за наемане на служители Ви дава 77 възможности да разберете какъв потенциален служител интервюирате в момента.

Изготвени от експерти в областта на човешките ресурси, тестовете за интелигентност, за определени умения или мотивационните тестове, Ви помагат да наемете най-подходящия кадър, за да си спестите последващите повторения на процеса по подбор.

Какво печелите със 77-те теста:
✢ избегнете риска при избора на служителите;
✢ работите лесно, бързо и ефикасно;
✢ получите РЕАЛНИ и видими резултати;
✢ съставяте екип от перфектно подготвени кадри за обявените свободни работни места.


Повече за сборника и ползите от него ще прочетете тук>>>