Данъчно облекчение за деца 2021 – специализирано електронно ръководство

Една от най-обсъжданите теми от началото на годината са данъчните облекчения за деца за 2021-ва година.

Какви са условията? Какво се промени относно облекченията за 2021-ва – размери, срокове, кандидатстване?

Научете всичко това + практически решения на казуси с електронното ръководство, специализирано по темата:

„Данъчно облекчение за деца 2021“!

Ето и част от въпросите, чиито отговори ще намерите в ръководството:

➢ Аз съм по майчинство, а съпругът ми работи по трудов договор. Как може да си получим данъчното облекчение, чрез моя работодател или чрез неговия?
➢ Какъв е редът за получаване на данъчното облекчение?
➢ Могат ли данъчни облекчения да се ползват и от чуждестранни лица?
➢ Работя при двама работодатели. Как да ползвам данъчното облекчение?
➢ Когато има надвнесен данък през 2021 г., кога и как работодателят ще ми го възстанови?
➢ Не съм си платила данъците към общината за апартамента. Може ли да не си получа данъчното облекчение за децата ми?
➢ Работя по трудово правоотношение и трябва да си попълня данъчната декларация, за да ползвам данъчното облекчение за двете ми деца, едното от които е инвалид. Как да я попълня?
➢ Разведени сме със съпругата ми. Тя не работи. Може ли аз да получа данъчните облекчения, при положение че не са ми присъдени родителските права?
➢ Може ли двамата родители да получават данъчни облекчения, ако единият е с ниска заплата?
➢ Удържаният ми данък е по-нисък от правото ми на данъчно облекчение. Кога и как ще ми възстанови работодателят данъка?
➢ Какви са размерите на данъчните облекчения за деца и за деца инвалиди за 2021 г.?
➢ Как се ползва данъчното облекчение, когато децата инвалиди в семейството са повече?
➢ Получавам детски надбавки за двете ми деца. Имам ли право и на данъчни облекчения?
➢ Работя в бюджетна организация. Имам ли право на данъчни облекчения?
➢ И двамата родители сме на минимални работни заплати. Как ще си получим данъчните облекчения
➢ Необходимо ли е към данъчната декларация да се прилага служебна бележка за доходите от трудови правоотношения?
➢ Могат ли да ползват данъчно облекчение за деца инвалиди чуждестранни физически лица?
➢ Родителите могат ли да се възползват от данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ, ако детето е навършило пълнолетие през месец aвгуст 2021 г.?
➢ Има ли право на данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ лице, което има 65 % ТЕЛК?
➢ Могат ли да се възползват от данъчно облекчение за деца, ако родителят има неплатени задължения за местни данъци и такси?
➢ Родителите на дете, родено през месец август и починало през месец декември, имат ли право на данъчно облекчение за деца?
➢ Задължително ли е облекчението за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ и чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ да се ползва чрез работодателя от лица, които към 31.12.2021 г. имат сключени трудови договори с работодателя?
➢ По повод данъчни облекчения при 2 деца: Съпругата е работила през 2021 г. три месеца, като облагаемият ѝ доход е 1700 лв., удържани КСО и ЗО са 240 лв., удържан е авансов данък 150 лв. Съпругът се е осигурявал като собственик на ЕООД – три месеца върху осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски като СОЛ в размер на 1800 лв. Той няма друг облагаем доход от дейността през 2021 г. Следва ли, че само съпругагата ще има право на данъчно облекчение, което ще се изразява във възстановяване на 150 лв. данък, който и е удържан през 2021 г.?

 

+ Експертни анализи:

➢ Условия за ползване на данъчните облекчения по чл. 22в от ЗДДФЛ

➢ Условия за ползване на данъчните облекчения по чл. 22г от ЗДДФЛ

➢ Размер на данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания за 2021 г.

 

+ Приложения на новите образци на декларациите за ползване на данъчни облекчения за деца

 

Вижте отговорите, които експерт Аспасия Петкова даде на въпроси за ползването на данъчни облекчения за деца във видеото тук:

 

 

Поръчайте електронното ръководство от тук >>