Електронно списание: Правен консултант

В която и сфера да работите, има определени закони, които трябва да бъдат спазвани.

Често обаче по тях възникват промени, допълнения и особености, за които трябва да бъдете запознати. В противен случай рискувате да допуснете сериозни грешки, а вследствие на тях и да Ви глобят.

Ето защо създадохме специалното електронно списание “Правен консултант”.

В него всеки месец публикуваме важни теми относно най-новото в ✓данъчното, ✓ търговското, ✓ GDPR, ✓ трудовото и ✓ осигурителното право!

При абонамент за списанието, всеки месец директно на Вашия имейл ще получите:

☑ Готови решения на разнообразни ситуации от реалната практика

☑ Анализи от опитни експерти

☑ Ключови новини, които е важно да знаете

☑ Промени в основни нормативни документи

Всичко това в горепосочените 5 правни сфери може да идва само на Вашия имейл всеки месец.

Акцентът на списанието е върху практическата помощ, така че да сте наясно не само какво гласят законите и какво се променя в тях, а и да разбирате и прилагате тези норми и промени без притеснения.

Темите от последния брой за м. август:

Експертни анализи:

▶ За авторскоправната защита на обучителните методики – Автор: доц. д-р Андрей Александров
▶ Доставка на услуги обхванати от системата OSS – Автор: Ели Марова
▶ Защита на работодателя срещу злоупотреба с трудови права от работника или служителя – Автор: доц. д-р Андрей Александров
▶ Определяне мястото на изпълнение на доставката на стоки в различните хипотези на дистанционна продажба – Автор: Бойчо Момчилов
▶ Мерките BEPS (Base erosion and profit shifting) и автоматичния обмен на финансова информация според ДОПК – Автор: Бойчо Момчилов

Промени и обнародвания в ДВ:

▶ Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане
▶ Промени в Постановление 151 определяне условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка
▶ Промени в Наредба 12 от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
▶ Промени в Наредбата за медицинската експертиза
▶ Промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Експертни решения на казуси:

▶ Отказ за допускане на лице, оспорващо дисциплинарно уволнение, до конкурс за заемане на длъжността, от която е уволнено
▶ Освобождаване на служителка в болничен, която още е в срок на изпитване


Вижте какво решение дава доц. д-р Андрей Александров на казус, свързан със защитата срещу упражняване на конкурентна дейност от страна на бивш управител на дружество, във видеото тук:

 

Научете повече за него и възможностите за абонамент от тук >>