Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване

Работите в сферата на земеделието? Или в тази на животновъдството? Чудесно. Но за да имате успешен бизнес в света на земеделието и животновъдството, добрата реколта не е достатъчна сама по себе си.

Научете как да осчетоводявате продукцията си, както и какви права имат Вашите служители по време на работа или в отпуск. Всички отчетности на дейността в производствения селскостопански сектор са задължителни.

С актуализираното издание от 2019 г. „Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване“ ще получите не само самите закони и правила, но и анализ за тяхното съществуване и изпълнение.

Проф д-р Стоян Дурин, Христо Досев, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Аспасия Петкова и доц. Теодора Рупска са дългогодишни специалисти в осчетоводяването и осигуряването на земеделските фирми. В подробното издание те ще Ви разкрият тънкостите в сектора и полезни съвети за успешен и законен бизнес в света на земеделието.

Ръководството включва:

➜Законодателство:
✔НСС 41 Селско стопанство
✔Международен Счетоводен Стандарт 41

➜Ситуации от практиката
➜Въпроси и отговори
➜Статии, анализи, тълкувания

Вижте какво решение дава експерт Елена Илиева на казуса “Регистриране на ЕТ от земеделски стопанин за кандидатстване за субсидия по европроект”, както и как експерт Красимира Гергева реши казуса “Еднодневен трудов договор при помощ от роднина за извършване на определена работа” във видеото тук:

Повече информация за изданието можете да намерите тук.