ТРЗ в сферата на образованието – практическо ръководство

Всички трудови норми и правила в образователната сфера ще намерите в едно ръководство – „ТРЗ в сферата на образованието – практическо ръководство“.

Какви са изискванията за сключване на трудови договори в системата на предучилищното и училищното образование?

Как правилно да пенсионираме служителите в училищата и да изготвим техните отпуски, договори и декларации?

В ръководството ще намерите подробна информация от назначаването, през инструктажите, та чак до прекратяването на трудовия договор – всичко това с нагледни примери, анализи и решения от експертите.

Какво включва ръководството:

Нормативна уредба:
❐Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
❐Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
❐Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
❐Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
❐Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование

Експертни анализи:
❐Колективният трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г. – един добър пример за практическите ползи от колективното преговаряне
❐Пенсиониране в системата на образованието
❐Отпуски в системата на образованието
❐Резюме на КТД в университетите
❐Разходи за транспорт и наем на учителите

+ практически решения на десетки казуси.

Пример за едно от решенията на казус от ръководството, можете да чуете във видеото:

Ръководството и повече информация за него вижте тук.