GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021 – специализирано електронно ръководство

Спазвате ли правилно Закона за защита на личните данни във фирмата?

Независимо в коя сфера работите Общият регламент относно защита начините данни ( GDPR) е едно от основните неща, за които трябва да бъдете внимателни.

Глобите при нарушения са големи и касаят не само Вас, но и цялата фирма.

За да бъдете спокойни, на Ваша помощ идва едно ръководство в електронен формат, а именно – “GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021”.

С него на своя страна ще сте подготвени да отговорите на законовите изисквания по защитата на личните данни, както и ще си спестите притесненията дали работите правилно.

Ето и кои конкретни казуси и техните решения ще намерите в ръководството:

➪ Как да се попълни уведомлението към КЗЛД за определяне на длъжностно лице по защита на данните, когато юридическото лице е микропредприятие и дали управителят на съответното предприятие може да бъде длъжностното лице?
➪ Необходима ли е регистрация като администратор на лични данни при определяне на длъжностно лице в частно училище? Или начинът за уведомяване на Комисията за защита на лични данни за дейностите по обработване на лични данни е друг?
➪ Необходимо ли е искането на съгласие от родител (настойник) за обработка на личните му данни при настаняване на дете под 14-годишна възраст в хотел?
➪ Необходимо ли е при освидетелстване на ТЕЛК или НЕЛК да се изпраща пълна информация на работодателя? Има се предвид подробно описание на заболяванията, направените изследвания и др. Може ли да се поиска от комисията да обработва и предоставя на работодателя лични данни частично? Противопоказно ли е да се уведоми работодателя за процента инвалидност, срок на инвалидността, без да се изпращат диагнозите? А как стои въпросът относно болничните към НОИ?
➪ Какво разбира законодателството по защита на личните данни под съгласие за обработка на данните в случай на събиране на подписки в подкрепа на различни значими обществени каузи?
➪ Какви са законовите норми при инсталиране на видеокамери в служебните помещения? С какъв акт трябва да се въведе системата за видеонаблюдение?
➪ Има ли право, според закона за защита на личните данни, работодател да инсталира камери на служителите, които работят от вкъщи?
➪ В случай на загубени/липсващи архиви с данни на служителите в отдел „Човешки ресурси“, налага ли се да се изпрати уведомление до КЗЛД ?

В допълнение в електронното ръководство ще получите и конкретен анализ от доц. д-р Андрей Александров относно:

➪ Становище на КЗЛД по някои често поставяни въпроси относно допустимите форми на контрол на достъпа в учебните заведения.

Във видеото можете да видите нагледен пример за това какви са нормите при видеонаблюдение на работното място:

Осигурете си спокойствие и сигурност по време на работа!

Поръчайте електронното ръководство тук >>