Съветник: ТРЗ и Осигуряване от А до Я

Бъдете наясно с промените в трудовото право. Абонирайки се за „Съветник: ТРЗ и Осигуряване от А до Я“, Вие целогодишно ще имате достъп до актуализирана и пълна информация относно законите за труд и осигуряване в България.

Екипът от експерти, начело с главният редактор Аспасия Петкова, ще следи за Вас  всички законодателни промени в различните трудовоправни области и ще ги анализират за Вас с оглед прилагането им на практика от страна н работодателите. Имате възможност за 12-месечен или 24-месечен абонамент.

Към абонамента ще получите и специалната услуга на РС Издателство Бизнес и Консултации: право на 12 консултации с експерт по теми и въпроси, които Ви интересуват.

Добре дошли в пълното ръководство на успешния ТРЗ служител през цялата календарна година, или две!

 

12-месечният абонамент за Съветник: Данъци и такси на моята фирма включва:

✓ Книга със 700 страници актуални експертни анализи и решения за трудови правоотношения, осигуряване, болнични, отпуски, обезщетения и др.;

✓ Пълен електронен архив на целия Съветник /само актуални теми/;

✓ 4 печатни списания /нов брой на всеки 3 месеца с безплатна доставка/;

✓ 8 експресни консултации с експерт – Вие избирате как да се допитате до експертно мнение и решение на Вашия казус – по телефон или по имейл с отговор до 24 часа от запитването Ви! Консултациите са валидни за целия период на абонамента Ви от началото на зявката!

24-месечният абонамент за Съветник: Данъци и такси на моята фирма включва:

✓ Книга със 700 страници актуални експертни анализи и решения за трудови правоотношения, осигуряване, болнични, отпуски, обезщетения и др.;

✓ Пълен електронен архив на целия Съветник /само актуални теми/;

✓ 8 печатни списания /нов брой на всеки 3 месеца с безплатна доставка/;

✓ 16 експресни консултации с експерт – Вие избирате как да се допитате до експертно мнение и решение на Вашия казус – по телефон или по имейл с отговор до 24 часа от запитването Ви! Консултациите са валидни за целия период на абонамента Ви от началото на зявката!

Вижте темите от последните 3 издадени броеве на списанието:

Брой 41 от месец юли 2023 година:

➤ СИРВ при промяна на обстоятелства – болничен, отпуска или напускане/назначаване

➤ Назначаване на непълнолетни работници и служители. Дуално обучение

➤ Осигуряване при дуална система на обучение

➤ Дисциплинарно производство

➤ Отпуск за присъствие на погребение на роднина

Брой 40 от месец април 2023 година:

➤  Платен годишен отпуск за чужденец

➤ Вътрешни правила за работната заплата

➤ Какво да правим при трудова злополука? – практическа процедура

➤ Полагане на труд по време на майчинство и право на парични обезщетения

➤ Отпуск и документи за изплащане на парични обезщетения при осиновяване на дете

Брой 39 от месец януари 2023 година:

➤ Работа и заплащане по време на официални и празнични дни

➤ Осигуряването от 1 януари 2023 година

➤ Определяне на окончателен размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица за 2022 година

➤ Полагане на първа и втора категория труд – осигуряване и пенсиониране

➤ Пенсионирането през 2023 година

 

За да получвате всеки борй на списанието с последните промени от трудово право, анализи и съвети, поръчайте своя абонамент от тук: