Някои практически проблеми, свързани с правния режим на работното време – специализирано електронно ръководство

Работно време – как да го определите или промените, спазвайки законодателството?

Какви са задълженията Ви при определяне на:

➧ Ненормирано работно време,
➧ Намалено работно време,
➧ Удължаване на работно време,
➧ Право на 6-часов работен ден,
➧ СИРВ,
➧ Нощен труд,
➧ Работа на смени,
➧ Извънреден труд?

И как да постъпите при възникнали проблемни ситуации във връзка с промени в работното време?

На всички тези въпроси ще получите отговори директно по имейл от доц. д-р Андрей Александров в специалното електронно ново експертно издание:

“Някои практически проблеми, свързани с правния режим на работното време”!

Какво конкретно включва то – експертни анализи от доц. д-р Андрей Александров за:

➤ Определяне и промени в продължителността и отчитането на работното време

➤ Видове работно време

– Намалено работно време

– Непълно работно време

– Едностранно въведено от работодателя непълно работно време

➤ Удължаване на работното време

➤ Ненормиран работен ден

➤ Извънреден труд

– Продължителност на извънредния труд

– Недопустимост на извънредния труд за някои категории работници и служители

➤ Задължения, възникващи за работодателя във връзка с полагането на извънреден труд

➤ Нощен труд

– Забрана за полагане на нощен труд от някои категории работници и служители

– Задължения на работодателя във връзка с полагането на нощен труд

– Заплащане на нощния труд

➤ Същинско работно време и време на разположение. Работа на смени

➤ Сменен режим на работа

➤ Сумирано изчисляване на работното време

➤ Ползване на отпуск при сумирано изчисляване на работното време

Вижте анализа на доц. д-р Андрей Александров за заплащането на положения нощен труд:

Вземете електронното ръководство от тук >>