Електронни издания

В електронен формат: Счетоводство на предприятието със земеделска дейност

Специално за счетоводителие на ЗП >>> НОВО експертно електронно ръководство то 2023 година >>> С анализи и решения на казуси от проф. д-р Стоян Дурин!

Какво виключва книгата:❖ Основи на организацията на счетоводството

❖ Отчитане на основните производствени разходи и на приходите на предприятие със земеделска дейност
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на растениевъдството
➯ Отчитане на животновъдството

 

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

В електронен формат: Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси

115 експертни решения за данъчно облагане, счетоводно отчитане и Наредба Н-18:

 

➯ 9 на сто ДДС ставка при продажба на сладкарски изделия
➯ ДДС ставка при префактуриране на обяд, предоставен от дружество, наело помещение в къща за гости
➯ Възстановен ДДС по погрешно въведена фактура
➯ Задължителна регистрация по ЗДДС за нова фирма, която ще извършва дистанционни продажби
➯ Корекции при сгрешена фактура от доставчик
➯ ДДС ставка при продажба на учебници
➯ Продажба на химически материали и глава 19а от ЗДДС

 

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

В електронен формат: Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство

2 в 1 – Най-новото експертно издание за правилно сключване и правилно прекратяване на трудови договори:

„Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство“/от 2023-та година/!

С цели 108 експертни решения и анализа!

Какво включва книгата:

Експертни анализи

➤ Видове трудови договори
➤ Сключване на трудов договор
➤ Колективен трудов договор
➤ Еднодневният трудов договор по чл. 114а от КТ

 

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

В електронен формат: Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване

Най-новото експертно двойно – счетоводно и ТРЗ издание, специално посветено на работата в транспортните фирми:

“Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване” – в електронен формат, директно на имейла Ви!

С общо над 680 страници актуална нормативна уредба за данъчно и трудово право относно командироване, структура и организация на работната заплата и други + над 70 експертни решения и анализи за правилно данъчно третиране и счетоводно отчитане, трудови правоотношения и осигуряване!

Ето и част от съдържанието на книгата:

➤ Нормативна уредба

❒ Наредба за структурата и организацията на работната заплата

❒ Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

В електронен формат: Наръчник за управителя на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване

Общо 84 готови експертни решения в най-новата книга, специализирана за труд и осигуряване на управителя в българското предприятие, а именно:

“Наръчник за управитея на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване”! – Вече и в електронен формат – директно на имейла Ви!

Ето и нейното пълно съдържание:
❱❱❱ Осигуряване по ДУК на чуждестранно лице с разрешено постоянно пребиваване у нас
❱❱❱ Пренасяне в колона 5 на ГДД на осигурителен доход от личен труд
❱❱❱ Назначаване на служител с ДУК към друга фирма
❱❱❱ Попълване на декларации образец 1 за съдружници в ООД
❱❱❱ Осигуряване на собственик на две ЕООД-та

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

В електронен формат: Доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС

Директно на имейла Ви – експертно електронно ръководство от 2023 година „Доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС“.

Какво конкретно включва експертното ръководство:

Експертни решения на казуси за доставка на стоки:

✑ Третиране на покупки и продажби на оборудване
✑ Фактури с нулево ДДС от белгийски фирми
✑ Издаване на протокол по чл. 117 във връзка със закупена от Италия стока
✑ Фактуриране на продажба към нидерландско дружество при доставка на стоката в Израел

 

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

Някои практически проблеми, свързани с правния режим на работното време – специализирано електронно ръководство

Работно време – как да го определите или промените, спазвайки законодателството?

Какви са задълженията Ви при определяне на:

➧ Ненормирано работно време,
➧ Намалено работно време,
➧ Удължаване на работно време,
➧ Право на 6-часов работен ден,
➧ СИРВ,
➧ Нощен труд,
➧ Работа на смени,
➧ Извънреден труд?

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО 2022 – специализирано електронно ръководство

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО 2022 – НОВО експертно електронно ръководство с конкретни стъпки, механизми и съвети за правилно изготвяне на Вашия годишен финансов отчет за 2022 година!

 

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ – електронно ръководство

 

Специално експертно издание за юридическите лица с нестопанска цел – Как да водите тяхното счетоводство? Какви са спецификите при съставянето на счетоводен баланс, ГФО, деклариране и плащане на данъци?

Получете цели експертни анализи и практически съвети от проф. д-р Стоян Дурин, експерт Христо Досев и експерт Елена Илиева ДИРЕКТНО ПО ИМЕЙЛ с новото електронно ръководство “Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ”/

 

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

Счетоводно и данъчно третиране на движимо и недвижимо имущество – решени казуси – електронно ръководство

 

В електронното ръководство от 2022 г. Ви очакват разгледани казусите:

За движимо имущество:
➜ Начисляване на ДДС при фактуриране към френска фирма на ремонт на техника в Сърбия
➜ Продажба на амортизиран автомобил към управителя на фирмата
➜ Данъчен кредит по закупен автомобил, който ще се използва за лични и служебни цели
➜ Дължимост на данък от приобретател на движима вещ
➜ Закупуване на автомобил на името на счетоводна кантора – ползване на данъчен кредит
➜ Продажба към ФЛ на автомобили втора употреба, закупени от нерегистрирани по ДДС ФЛ от ЕС

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

В електронен формат: Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи

 

„Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи“ – в електронен формат!

Ново експертно ръководство от 2022 година!

СЪДЪРЖАНИЕ:

➡ Наредба за работното време, почивките и отпуските

➡ Казуси и анализи за работно време и почивки

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

В електронен формат: Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС

 

Най-новото експертно ръководство за сделки с недвижими имоти – „Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС“ от експерт Мина Янкова – началник отдел “Косвени данъци” в Министерството на финансите!

 

Вижте повече тук >>

В електронен формат: Кодекс на труда 2022

 

 

Най-новият и пълен Кодекс на труда 2022 – и в електронен формат. С всички промени + анализ по последните от месец август – директно на компютъра Ви!

Вижте повече тук >>

Ключ към 9 заплетени ситуации в трудовото право – специализирано електронно ръководство

Тук ще намерите 9 отбрани ситуации от ТРЗ практиката на Ваши колеги – най-трудните, най-честите и най-ключовите ситуации: за глоби и дисциплинарни наказания, платен отпуск, прекратяване на трудови правоотношения, срок на изпитване, СИРВ, уволнения, дейности на Инспекцията по труда, и класове и премии.

Цели 9 развити теми, базирани на актуалното трудово законодателство към момента.

С пълни и съдържателни отговори, конкретни практически указания, обширен поглед върху различни варианти на казуси, които могат да възникнат в работата Ви!

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

Труд и осигуряване на украински граждани в България – специализирано електронно ръководство

 

Пълна експертна помощ при назначаването и осигуряването на украински граждани в българското дружество!

➜ Експертни анализи

➜ Експертни решения

Всичко – директно по имейл в 1 електронно ръководство!

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

 

В електронен формат: Данъчните закони в практиката – решения на казуси

ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ… – „любимите“ данъчни закони на всеки счетоводител.

И все пак – задължителни в работата Ви.

Често обаче именно тези закони и специфичните казуси, свързани с тях, Ви създават неудобства, притеснения, колебания и не в редки случаи – глоби.

Ето защо на Ваша помощ идва най-новото ни печатно издание „Данъчните закони в практиката – решения на казуси“ с цели 141 готови експертни решения по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗМДТ!

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

 

В електронен формат: Счетоводители в действие

 

Най-новото и актуално към месец юли 2022 г. експертно издание за Вас, уважаеми счетоводители вече и в електронен формат!

С цели 79 решени казуса, с които колегите Ви вече се сблъскаха в практиката си.

Какви конкретно казуси намират решение на страниците на “Счетоводители в действие”:
➜ Счетоводни операции за завеждане на дарена земя
➜ Счетоводни записвания при отписване на сграда, предоставена при замяна
➜ Осчетоводяване на банкова гаранция за изпълнение на договор в срок
➜ Осчетоводяване на сума за разработване и сертифициране на система
➜ Дарение от един към друг земеделски производител
➜ Счетоводно отчитане на еднолично адвокатско дружество

 

Вижте повече тук >>

 

Счетоводно отчитане на компенсации за ел. енергия по РМС № 739 и по РМС № 771 – специализирано електронно ръководство

Експертни анализи, практически примери и цели готови решения относно правилното осчетоводяване на компенсациите за ел. енергия – всичко в 1 експертно електронно ръководство:

„Счетоводно отчитане на компенсации за ел. енергия по РМС № 739 и по РМС № 771 – специализирано електронно ръководство“.

Вижте какво съдържа е-ръководството:

Експертни съвети и практически примери за:
➜ Счетоводно третиране по реда на НСС
➜ Данъчно третиране по реда на ЗДДС
➜ Счетоводно отчитане на компенсацията:
✦ при доставчик на електроенергия
✦ при предприятие (небитов краен потребител)
✦ при префактуриране на електрическа енергия от предприятие наемодател към предприятие наемодател – небитов краен потребител

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и 100 отговора – електронно ръководство

100 въпроса и 100 експертни отговора по една задължителна и сложна тема в работата Ви – финансовите отчети!

С множество примери и пояснения, за да знаете как да изготвите отчетите от А до Я!

Експертното ръководство е идеален помощник за начинаещи счетоводители, които имат нужда от конкретни насоки, пояснения и съвети в работата.

За да построите здрава къща, Ви трябват стабилни основи. За да бъдете изрядни счетоводители, Ви трябват добри експертни познания в най-важните теми от счетоводната практика!

Ето и на кои конкретни въпроси ще получите отговори в ръководството:

  1. Защо 100 въпроса и 100 отговора?
  2. Как да използваме тази книга?
  3. На кого е необходим анализа на финансовите отчети?
  4. Защо анализът на финансовите отчети е необходим дори и при некоректно съставени

отчети?

  1. Какво представляват финансовите отчети?

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

Самоучител по счетоводство в 7 лесни урока – електронно ръководство за начинаещи счетоводители

Най-важните първи уроци в счетоводството – и то на една ръка разстояние, на компютъра Ви у дома!

В случай че сте решили, че счетоводството е Вашето призвание и имате нужда от експертно, бързо и лесно въвеждане в материята, то това електронно ръководство е точно за Вас!

В „Самоучител по счетоводство в 7 лесни урока“ ще намерите:

Урок 1: Правни задължения, основи понятия,счетоводни принципи

– Правни задължения за счетоводна и финансова компетентност

– Мениджърите, счетоводните и финансовите познания

– Финансови отчети – архитектура и интерес на потребителите

– Текущо начисляване, отчетен период, действащо предприятие

– Предпазливост, компенсиране, предимство на съдържанието

– Стопански операции и счетоводни сметки

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

 

В електронен формат: ДДС наръчник 2021

 Най-новият експертен наръчник по Вашите въпроси, свързани с ДДС – и в удобен електронен формат!

В него Ви очакват разгледани:

❒ Дистанционни продажби

❒ Фактури и известия

❒ Начисляване на ДДС и протокол по чл. 117

❒ ВОД и ВОП, внос и износ

❒ Регистрация по ЗДДС

❒ Данъчен кредит

❒ Третиране и документиране по ЗДДС

Ето и част от експертните решения на казуси, които ще намерите в книгата:

 

Дистанционни продажби:

❒ Регистрация по чл. 156 от ЗДДС при продажби към физически лица през Etsy

❒ Регистрация по ЗДДС при продажба на ръчни стоки към ФЛ от ЕС и трети страни

❒ Деклариране на доставки в система OSS при онлайн продажби на стоки със склад в Румъния

❒ Деклариране и облагане на продажба на стоки от турска фирма, регистрирана по IOSS в България

❒ Регистрация в IOSS при продажба на стоки чрез електронен интерфейс извън ЕС към ФЛ в ЕС

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

Кратко ръководство по потребителско право за търговци – специализирано електронно ръководство

Работата Ви като търговец, независимо дали я извършвате в търговски обект или онлайн, е пряко свързана с потребителите, начина, по който представяте продуктите и услугите си, както и самите артикули.

Често обаче се случва потребители да потърсят правата си относно недостоверно или некоректно обслужване от страна на търговците.

Именно поради това е важно да познавате Закона за защита на потребителите, както и неговите последни актуализации и промени.

В настоящото електронно ръководство “Кратко ръководство по потребителско право за търговци” адвокат Силвия Петкова детайлно разглежда Вашите основни и специфични задължения като търговци спрямо потребителите.


Ще намерите пълни анализи и експертни съвети, приложими в работата Ви, както и специална тема, посветена на новите правила, които ще влязат в сила от 01.01.2022 г.

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

Правен режим на регистрация, подпомагане и данъчно облагане на земеделските производители – специализирано електронно ръководство

Земеделските производители, независимо физически или юридически лица, спадат към една по-специфична категория, която изисква от Вас особено внимание, спазване на по-специфични правни и данъчни регламенти.

Как правилно да ги регистрирате? Как и какви помощи и субсидии могат да получат те в различните ситуации? На какви данъчни преференции имат право земеделските стопани по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС?

На тези въпроси в най-новото ни електронно ръководство „Правен режим на регистрация, подпомагане и данъчно облагане на земеделските производители“ експерт Бойчо Момчилов дава подробни и конкретни експертни анализи и практически съвети, които ще Ви помогнат да работите законосъобразно със ЗП, без страх от допускането на грешки.

Ето и пълното съдържание на електронното ръководство:

▷ Легално определение за земеделски производител и земеделски стопанин. Регистрация на земеделски земи и земеделски стопани.

▷ Механизми за подпомагане на земеделските стопани съгласно ЗПЗП. Правомощия на Фонд „Земеделие“. Схеми за директни плащания. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП).

А) Схеми за директни плащания по ЗПЗП.

Б) Правен режим на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на земеделските стопани.

– Насоки за кандидатстване и изпълнение на проекти.

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

Корекция на счетоводни грешки по реда на приложимите счетоводни стандарти – специализирано електронно ръководство

Грешките са част от всяка работа, но когато става дума за счетоводни грешки, те могат да имат фатални последствия – глоби, проблеми, санкции.

Ето защо вече в две поредни електронни издания експерт Николай Такиев се съсредоточава именно върху корекцията на счетоводни грешки и как да ги отстраните навреме така, че да не си навлечете проблеми.

Представяме Ви най-новото електронно издание – “Корекция на счетоводни грешки по реда на приложимите счетоводни стандарти”, написано също в този дух, но за грешките, допуснати при счетоводните стандарти.

Ето и какво нагледно съдържа изданието:

❖ Обща характеристика на счетоводните грешки

❖ Корекция на счетоводни грешки, които са установени в годината, в която са допуснати – текущия отчетен период:

➜ Допуснати грешки в съставените първични счетоводни документи

➜ Допуснати грешки в подаваните декларации

➜ Допуснати грешки в съставянето на стопански операции

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

 

 

Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО

 

По колко пъти на ден се случва да допускате грешки в осчетоводяването на фирмата?

Истината е, че всички ние допускаме грешки. Но когато те ни навлекат глоби и санкции, това не е добре за никого.

Ето защо трябва да вземем мерки навреме, преди да е станало късно.

Най-новото електронно ръководство “Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО” от експерт Николай Такиев е тук, за да Ви спести един куп проблеми, допуснати вследствие на счетоводни грешки!

GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021 – специализирано електронно ръководство

Спазвате ли правилно Закона за защита на личните данни във фирмата?

Независимо в коя сфера работите Общият регламент относно защита начините данни ( GDPR) е едно от основните неща, за които трябва да бъдете внимателни.

Глобите при нарушения са големи и касаят не само Вас, но и цялата фирма.

За да бъдете спокойни, на Ваша помощ идва едно ръководство в електронен формат, а именно – “GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021”.

С него на своя страна ще сте подготвени да отговорите на законовите изисквания по защитата на личните данни, както и ще си спестите притесненията дали работите правилно.

Ето и кои конкретни казуси и техните решения ще намерите в ръководството:

➪ Как да се попълни уведомлението към КЗЛД за определяне на длъжностно лице по защита на данните, когато юридическото лице е микропредприятие и дали управителят на съответното предприятие може да бъде длъжностното лице?
➪ Необходима ли е регистрация като администратор на лични данни при определяне на длъжностно лице в частно училище? Или начинът за уведомяване на Комисията за защита на лични данни за дейностите по обработване на лични данни е друг?


Вижте цялото съдържание на електронното ръководство тук >>

Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19

Как правилно да осчетоводим получените помощи при COVID пандемията в дружеството ни? За кой месец да ги впишем в отчетите на фирмата?

На помощ идва едно незаменимо и полезно ръководство, написано от проф. д-р Стоян Дурин, а именно: „Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19″.

Книгата в електронен формат има за цел да помогне на българските счетоводители на фирми, които търсят отговори на въпросите си, свързани с правилното осчетоводяване на получената безвъзмездна помощ при COVID пандемията.

Електронното ръководство “Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19” систематизира за Вас:
☑ кратко описание какво представлява всяка от помощите
☑ счетоводни сметки, по които да я отчетете

 

Научете повече за съдържанието на електронното ръководство тук >>

 

ТРЗ в извънредно положение: съвети и решения от експерти – специализирано електронно издание

В специализираното електронно издание „ТРЗ в извънредно положение: съвети и решения от експерти“ ще откриете готови решения на казуси, възникнали в практиката на ТРЗ служители, както и експертни съвети по ключови трудовоправни теми във връзка с обявеното извънредно положение.

✓ Как да отразим заплата във връзка с Постановление 55 и схема 60 на 40  в декларация образец 1 ?
✓ Каква е забраната за включване на втори трудов договор по време на отпуск по основното трудово правоотношение ?
✓ Как да наемем персонал за дистанционна работа ?
✓ Има ли забрана за носене на собствени защитни маски на работа ?
✓ Какви са организационните мерки при служители, завръщащи се от чужбина, във връзка с коронавируса ?
✓ Как стои въпросът с пускане на служител в неплатен отпуск в условията на обявено извънредно положение ?

Бъдете сигурни, че дори и в извънредни условия, Вие и Вашият персонал сте защитени от глоби и наказания, спазвайки законите за работа и сигурност.

 

Научете повече за електронното ръководство тук >>

 

Електронно ръководство – Колекция КТ: Коментар по промени до февруари 2021

В електронното ръководство „Колекция КТ: Коментар по промени до февруари 2021г.“ ще намерите подробен анализ с важни примери от промените по Кодекса на труда за 2021-ва година.

Авторите Красимира Гергева и доц. д-р Андрей Александров разказват за конкретни примери, в които измененията от последната година оказват своето влияние върху работата на ТРЗ служителите и фирмите.

Сред важните разгледани теми в ръководството са:
❖ Колективно преговаряне и колективен трудов договор
❖ Командироване
❖ Трудов договор за работа през определени дни от месеца
❖ Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
❖ Нощен труд
❖ Сумирано изчисляване на работното време
❖ Извънреден труд
❖ И други

 

Научете повече за електронното ръководство тук >>

 

Бюджетни организации: Годишно счетоводно приключване и ГФО за 2019 г. – специализираното електронно издание в PDF формат

Всяка счетоводна година приключва с годишните финансови отчети на дружествата. Подготвихте ли Вашите?

С електронното издание „Бюджетни организации: Годишно счетоводно приключване и ГФО за 2019г.“ ще можете да организирате правилно изготвянето и подаването на всички годишни отчети и ведомости в съответните държавни агенции.

Доц. д-р Диана Ималова предоставя подробни практически съвети за всички практикуващи в бюджетното счетоводство. Ръководството е представено в PDF формат, удобен за четене и приложим навсякъде с Вас, където и да се намирате.

 

Научете повече за електронното ръководство тук >>

 

В електронен формат: Бизнесът на годината – Фирма за организиране на събития

В специалното електронно издание „Бизнесът на годината – Фирма за организиране на събития“ ще откриете подробен план и указания, стъпка по стъпка, как да създадете и изградите успешен собствен бизнес в организирането на събития и мероприятия.

Несъмнено, груповите мероприятия, като рождени дни, сватби и празнични тържества, са едни от най-приятните събития през годината. Също толкова приятно е и тяхното организиране, с всички детайли и особености. Но това да бъдеш добър и успешен организатор, ръководейки своя собствена фирма и екип, далеч не е лека задача.

В ръководството ще откриете ценна информация за всички стъпки по изграждането и развиването на подобен тип бизнеси. Ако сте решили да станете част от подобна ниша, книгата ще Ви помогне да разберете по-конкретни неща за различните видове събития и тяхното планиране.

 

Научете повече за електронното издание тук >>

 

Ръководство за работа с Excel – електронен формат

Таблицата на Excel  безспорно е добър и ефикасен помощник при различни изчисления в счетоводството. Екипът на РС Издателство и Бизнес Консултации разработи специално ръководство за работа с Excel, което бързо и лесно ще Ви научи как да използвате таблицата в работата си.

Ръководството е в електронен формат, което го прави достъпно по всяко време от работния Ви процес.

В него ще откриете всички важни функции на таблица Excel като SUM, Average, Numbers Count и др. Ще имате възможността сами да изчислявате общите суми с начислено ДДС на Вашата продукция.

Ръководството е подходящо и за всички останали професионалисти, извън счетоводната работна среда. В страниците на нашето издание ще намерите полезни съвети и трикове за по-бърза и ефикасна работа с таблица Excel.

 

Научете повече за електронното ръководство тук >>

 

В електронен формат: Тълковен речник на финансово-счетоводните понятия

В „Тълковен речник на финансово счетоводните понятия“ ще откриете над 400 термина от областите на счетоводството, банковото дело и финансите, застраховане и търговия.

Всяко понятие е подкрепено с нагледен пример, който да Ви помогне за по-лесното и бързо усвояване на термините, както и прилагането им на практика.

Тълковният речник от Аксиния Цветанова е представен в електронен формат, което прави употребата му още по-удобна и достъпна. Речникът е подходящ за начинаещи, бъдещи и настоящи професионалисти във финансовата и счетоводна сфера.

 

Научете повече за електронния тълковен речник тук >>

 

Електронен формат: Непоколебима практика: Наръчник за счетоводителите от строителните фирми

Имате бизнес в света на строителството, но все още не знаете всички правила по осчетоводяването на фирмата? На Ваша помощ идва наръчникът на счетоводителите от строителните фирми от експерт Евгени Рангелов.

В електронното ръководство ще откриете ценни правила и съвети за това, как да оценявате приходите и разходите на Вашата строителна фирма, както и как правилно да отчитате отношенията си с подизпълнители и партньори.

„Непоколебима практика: Наръчник за счетоводителите от строителните фирми“ е Вашето ценно ръководство за законен строителен бизнес и организация.

Книгата съдържа статии с анализи за:
❐Задатък и авансови плащания в строителството
❐Отчитане на взаимоотношенията с подизпълнители
❐Анализ на себестойността на строително-монтажните работи в строителството
❐И други

В електронен формат: Сделки с недвижими имоти на строителното предприятиe

Електронният формат на изданието “Сделки с недвижими имоти на строителното предприятие” е пътеводител в работата с недвижима собственост.

Сделките с недвижими имоти стават все по-обширни. В случай, че сте купувач или продавач винаги е добре да знаете всички права в закона за недвижимо  имущество. Но ако самите Вие имате бизнес с недвижимо имущество, тогава познанието и спазването на законовите норми е абсолютно задължително.

Запознайте се с всички рамки, възможности и правила, обвързани с покупко-продажба, вписване в имотен регистър, осчетоводяване по време на строеж, сделки със земи и още много други, като получите най-новото издание на Евгени Рангелов – „Сделки с недвижими имоти на строителното предприятие“.

 

Вижте повече тук >>

В електронен формат: Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

В електронното издание „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“ ще откриете пълния набор от промени в закона за 2020-та година, свързан със счетоводното отчитане на данъците.

С книгата на Евгени Рангелов ще имате на разположение всички изменения от закона за 2020-та година, свързани с:
➜Промени в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМД, ЗДДС
➜Промени в Закона за акцизите и данъчните складове
➜Промени в ЗДДС за транспониране на разпоредби на Директива 2006/112/ЕО за постигане на съответствие на националното и европейското право
➜Промени, свързани с привеждане на ЗДДС в съответствие с решенията на СЕС
➜Промени за прецизиране на разпоредби и промени във връзка със затруднения при практическото прилагане на ЗДДС
➜Намаляване на разходите за данъчната администрация и административната тежест за гражданите и бизнеса
➜Промени с технически характер.

В изданието ще намерите и мотивите за съответните изменения и допълнения на данъчните закони, считано от 1 януари 2020 година.

 

Вижте повече за изданието тук >>

 

В електронен формат: Книга за ТРЗ служителя

Бъдете отличници в работата си като ТРЗ служител с новото електронно ръководство от РС Издателство Бизнес и Консултации „Книга за ТРЗ служителя“.

В електронното ръководство ще намерите ключовите казуси и и техните решения по следните теми:

❒Подаване на декларация образец 1 и 6 и плащане на осигуровки след вливане на ООД в АД
❒Данък и осигуровки върху обезщетение при пенсиониране
❒Осигуряване на украинска гражданска с ЕООД у нас
❒Попълване на декларация образец 6 с кодове 5 и 8
❒Попълване на удостоверение А1 за шофьор, който ще извършва дейност в няколко европейски страни
❒Начисляване на процент за ДЗПО при прехвърляне на осигурителни вноски от УПФ в НОИ
❒Изваждане на почивки от работно време при работа на дневни и нощни смени
❒Включване на почивка за хранене в 12-часови смени при СИРВ
❒Ненормиран работен ден за служител с намалено работно време
❒Връщане на обезщетение при напускане на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 при започване на работа с по-подходящи условия
❒Признаване на педагогически стаж за учител в детска градина
❒Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 за СОЛ с работеща фирма

 

Вижте повече за изданието тук >>

 

В електронен формат: Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване

С актуализираното издание от 2019 г. „Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване“ ще получите не само самите закони и правила, но и анализ за тяхното съществуване и изпълнение.

Проф д-р Стоян Дурин, Христо Досев, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Аспасия Петкова и доц. Теодора Рупска са дългогодишни специалисти в осчетоводяването и осигуряването на земеделските фирми. В подробното издание те ще Ви разкрият тънкостите в сектора и полезни съвети за успешен и законен бизнес в света на земеделието.

Ръководството включва:
➜Законодателство:
✔НСС 41 Селско стопанство
✔Международен Счетоводен Стандарт 41
➜Ситуации от практиката
➜Въпроси и отговори
➜Статии, анализи, тълкувания

 

Научете повече тук >>