Счетоводно и данъчно третиране на движимо и недвижимо имущество – решени казуси – електронно ръководство

Вижте пред какви ситуации се изправиха Вашите колеги счетоводители в своята практика с движимо и недвижимо умущество.

Научете и какви решения им дадоха нашите експерти, за да им спестят грешки и глоби.

В електронното ръководство Ви очакват разгледани казусите:

За движимо имущество:
➜ Начисляване на ДДС при фактуриране към френска фирма на ремонт на техника в Сърбия
➜ Продажба на амортизиран автомобил към управителя на фирмата
➜ Данъчен кредит по закупен автомобил, който ще се използва за лични и служебни цели
➜ Дължимост на данък от приобретател на движима вещ
➜ Закупуване на автомобил на името на счетоводна кантора – ползване на данъчен кредит
➜ Продажба към ФЛ на автомобили втора употреба, закупени от нерегистрирани по ДДС ФЛ от ЕС
➜ Признаване за данъчни цели на разходи по наети от управители на дружеството автомобили
➜ Документиране на промяна в съотношение между служебно и лично ползване на автомобил
➜ Начисляване на ДДС при продажба на товарен автомобил, закупен от ФЛ
➜ Отдаване под наем на автомобил на собственика на дружество към дружеството му
➜ Продажба на апортиран автомобил
➜ Право на данъчен кредит при отдаване под наем на товарен автомобил
➜ Облагане на разходи във връзка със служебен автомобил
➜ Отразяване на фактура за продажба на автомобил втора употреба
➜ Отразяване на фактура за продажба на употребяван автомобил
➜ Фактуриране на продажба на кемпер към лизингова компания
➜ Документиране на прехвърляне право на собственост на автомобил на лизинг към ФЛ

За недвижимо имущество:
➜ Право на данъчен кредит по фактури във връзка с отдаван под наем апартамент
➜ Подаване на отчети и ГДД от фирма без приходи
➜ Деклариране на доставка от дружество приобретател
➜ Ползване на данъчен кредит по разходи за продажба на апартамент към регистрирано по ДДС чуждестранно ФЛ
➜ Документиране по ЗДДС на дейности по инвестиционна програма във връзка с нает обект
➜ Придобиване на поземлени имоти от ФЛ
➜ Отчетна стойност на обезценена сграда
➜ Определяне на отчетни стойности на кадастрални обекти
➜ Фактуриране на първо плащане по покупка на имот
➜ Избор сделка по продажба на сграда да бъде третирана като освободена или облагаема
➜ Приходи от продажба на части от сграда без Акт 16
➜ Приспадане на данъчен кредит до 12 месеца назад след регистрация по ЗДДС
➜ Продажба на гаражна клетка на ЕООД към собственика на ЕООД-то
➜ Регистрация по ЗДДС в България и Германия при извършване на строително-ремонтни дейности в Германия
➜ Договор за цесия във връзка с невърната сума по заем
➜ Данъчно и счетоводно третиране на разходи за дарения и обезщетения във връзка с изграждане на нов общински път
➜ Подаване на ГДД от фирма с прехвърлено право на строеж
➜ Фактуриране на наем, получаван от земеделски производител
➜ Начисляване на ДДС във фактури за предоставяне на услуги в Германия

Не пропускайте да ги имате на своя страна за вярна и сигурна практика!

Вижте решението, което дава експерт Ели Марова, на казус за продажба на амортизиран автомобил към управител на фирма:

Поръчайте е-ръководството от тук >>