Данъци

Съветник: Данъци и такси на моята фирма

Има ли начин да предпазите фирмата си от грешки, глоби и проблеми? Има – с абонамент за Съветник Данъци и такси на моята фирма!

Абонаментът „Съветник: Данъци и такси на моята фирма“ предлага ежемесечна информация относно всички (данъчни, юридически, правни) задължения на фирмите, както и последните нововъведения по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК.

Промените в данъчните и счетоводни закони са често срещано явление. Абонирайки се за съветника от РС Издателство Бизнес и Консултации, ще получите постоянен достъп до всички промени и актуализации от света на данъчното право и задължения.

 

Научете какво включва абонаментът от тук >>

 

 

ЗДДС в практиката: счетоводители питат – експерти отговарят

В книгата „ЗДДС в практиката: счетоводители питат – експерти отговарят“ ще получите ясни примери и решения на различни казуси от практиката на експертите в счетоводния свят.

❐Как се проследява оборот за регистрация по ЗДДС за лице, извършващо дропшипинг?

❐Как се фактурира продажбата на ударен автомобил?

На тези и още много въпроси ще намерите отговор в книгата – едно полезно ръководство с реални казуси от ежедневието на физически и юридически лица, и фирми.

 

Вижте повече тук >>

 

Документиране и счетоводно отчитане на данъците

Счетоводният наръчник на Евгени Рангелов „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя“ е отлично помагало за всеки счетоводител.

В него ще откриете експертни анализи и съвети по темите за:

➜Общи положения по ДОПК, свързани с публичните вземания
➜Документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО
➜Отчитане на данъците върху доходите на физически лица
➜ И други

 

Вижте повече тук >>

 

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

Всяка година Народното събрание актуализира данъчните закони чрез промяна и въвеждане на нови такива. За всяка фирма е важно да следи промените и да има достъп до най-новата и пълна информация в юридическите норми и правила.

Научихте ли какви са промените в закона за осчетоводяване и данъчно облагане през 2020-та година? В електронното издание „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“ ще откриете пълния набор от промени в закона за 2020-та година, свързан със счетоводното отчитане на данъците.

Вижте повече тук >>

 

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г.

В книгата „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019г.“ експертът Евгени Рангелов ще Ви запознае с важните промени в данъчното право.

Авторът анализира конкретни изменения от 2019-та година:

❍ Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ И други

Вижте повече тук >>