Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО

По колко пъти на ден се случва да допускате грешки в осчетоводяването на фирмата?

 

Истината е, че всички ние допускаме грешки. Но когато те ни навлекат глоби и санкции, това не е добре за никого.

Ето защо трябва да вземем мерки навреме, преди да е станало късно.

Най-новото електронно ръководство “Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО” от експерт Николай Такиев е тук, за да Ви спести един куп проблеми, допуснати вследствие на счетоводни грешки!

Какво разглежда електронното ръководство:

 

🔰 Корекция на счетоводни грешки и грешки, свързани с преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО:
✔️Начин за отстраняване на счетоводни грешки – чл. 75 ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО
✔️ Ред за отстраняване на счетоводни грешки – чл. 75 ал. 3 от ЗКПО:
👉Счетоводни грешки, които са открити през текущата година и са касаещи предходната – чл. 75 ал. 3 изречение първо
👉 Счетоводни грешки, които са открити през текущата година и касаещи минали години, различни от предходната – чл. 75 ал. 3 изречение второ
👉 Счетоводни грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи – чл. 75 ал. 4:
– 1. Грешки, водещи до формиране на данъчен амортизируем актив
– 2. Грешки, водещи до промяна в стойността на данъчен амортизируем актив.
👉 Грешки, свързани с преобразуването на счетоводния финансов резултат

🔰 Допълнителна информация, свързана с корекция на счетоводните грешки по реда на ЗКПО.

Осигурете си съветите на експерт Такиев на няколко клика разстояние!

Внимание: Електронният вариант на изданието може да се инсталира само на компютър с операционна система Windows. Към момента ел. книга не може да се чете на Android. Имайте предвид, че като защитен продукт, книгата се отваря с код за активация, уникален за Вашето устройство.

 

След като я инсталирате, ще Ви се отвори прозорче с уникален код, по който наш сътрудик ще Ви предостави код за активация. Този процес се прави само веднъж, при първоначалната инсталация на компютъра Ви, с цел защита авторските права на изданието. Няма ограничения за броя на компютърните устройства, на които ще инсталирате изданието.

Вижте как се отстраняват счетоводни грешки по ЗКПО, водещи до формиране на данъчен амортизируем актив във видеото тук:

Изданието ще намерите тук.