В електронен формат: Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи

„Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи“ – в електронен формат!

Ново експертно ръководство от 2022 година!

СЪДЪРЖАНИЕ:

➡ Наредба за работното време, почивките и отпуските

➡ Казуси и анализи за работно време и почивки:

✶ Удължаване на работното време
✶ Намалено работно време
✶ Непълно работно време
✶ Работно време с променливи граници
✶ Ненормиран работен ден
✶ Нощен труд
✶ Работа на смени в денонощен магазин
✶ Дежурство и на разположение
✶ Работно време и почивки при надомна работа
✶ Работно време, почивки и отпуски при работа от разстояние
✶ Работно време по трудов договор за допълнителен труд
✶ Удължаване на работното време
✶ Осигуряване на почивка след полагане на извънреден труд
✶ Междуседмична почивка при сумирано изчисляване на работното време
✶ Осигурителен доход при въведено СИРВ
✶ Превръщане на нощни часове в дневни при въведено СИРВ
✶ СИРВ или ненормирано работно време за служители в сферата на търговията
✶ Приравняване и заплащане на часове нощен труд
✶ Заплащане на труд при 6-месечен график СИРВ
✶ Начисляване на договорено възнаграждение като основна заплата при СИРВ
✶ Заплащане на изработени часове по време на разположение
✶ Увеличено заплащане за извънреден труд
✶ Компенсиране на положен извънреден труд с отпуск
✶ Промяна в организирането на работни смени
✶ График при работа само първа смяна
✶ Изготвяне на график за двусменен режим на работа при СИРВ
✶ Документиране на работа в съботни дни
✶ Сумирано изчисляване на работното време на лица, работещи по трудов договор за външно съвместителство
✶ Ненормиран работен ден при непълно работно време
✶ Трудов договор за работа само през нощта
✶ Работа на смени при увеличени поръчки
✶ Полагаеми почивки за един работен ден
✶ Дежурства и извънреден труд
✶ Сумирано изчисляване на работното време и извънреден труд
✶ За някои правни проблеми, свързани с полагането на извънреден труд
✶ Преизчисляване на среден списъчен брой на заети лица при 4-часов работен ден
✶ Доплащане за 12 часа извънреден труд на официален празник
✶ Назначаване на 8-часов трудов договор при наличие на 4-часов трудов договор
✶ Брой трудови договор, които може да сключи лице с трудов договор на 4 часа
✶ Плащане на извънреден труд при посещение на обучения в събота
✶ Ненормиран работен ден за шофьори

➡ Казуси и анализи за отпуск:

✶ Видове платен годишен отпуск
✶ Включва ли се отпускът по чл. 168 от КТ в обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовия договор?
✶ Ползване на отпуск по чл. 168 КТ
✶ Отпуск по болест през време на платения годишен отпуск
✶ Отпуск за явяване в съда като свидетел
✶ Отпуск при кръводаряване
✶ Творчески отпуск
✶ Отпуск за обучение на студент-задочник
✶ Продължаване на майчинство след 2-рата година
✶ Прехвърляне на майчинство към баба
✶ Работни дни отпуск за присъствие на погребение на роднина
✶ Изчисляване на дни в неплатен отпуск
✶ Здравноосигурителни вноски при неплатен отпуск по чл. 173а, ал. 2 от КТ
✶ Полагаеми дни платен отпуск по втори трудов договор
✶ Ползване на платен отпуск през първи месец на назначаване
✶ Недопускане на ползване на платен и неплатен отпуск
✶ Признаване на осигурителен стаж във връзка с ползване на отпуск при раждане на дете
✶ Санкция при продължителен неплатен отпуск по желание на служителя
✶ Брой дни неплатен отпуск, зачитащи се за трудов стаж
✶ Прехвърляне на част от отпуска по чл. 167а от КТ на другия родител
✶ Оформяне на трудова книжка при неплатен отпуск
✶ Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
✶ Ползване на отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ по втори трудов договор
✶ Ползване на платен отпуск за компенсиране на отсъствия от работа
✶ Ползване на платен годишен отпуск и неплатен отпуск след 2 г. майчинство
✶ Изчисляване на полагаеми дни платен отпуск за лице, което е било в неплатен отпуск
✶ Ползване на неплатен отпуск от майка на дете 1-ви клас, обучаващо се онлайн
✶ Отпуск по основен трудов договор и по трудов договор за допълнителен труд
✶ Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
✶ Отпуск за явяване пред съд
✶ Платен годишен отпуск за времето на неплатен отпуск и за времето на незаконно уволнение
✶ Прекъсване на ученически отпуск при ползване на болничен
✶ Отпуск и обезщетение за бременност и раждане при прехвърляне в нова фирма
✶ Ползване на платен годишен отпуск от служител, който постъпва на работа за първи път
✶ Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
✶ Отпуск при извънредна епидемична обстановка
✶ Трудови и осигурителни права при отпуски за отглеждане на деца
✶ Подаване на документи към НОИ за ползване на отпуск за бащинство
✶ Здравни осигуровки за лице, което е в неплатен отпуск по втори трудов договор
✶ Прекъсване на майчинство при изплащане на сума за минал период
✶ Платен отпуск по чл. 168 от КТ за бащата
✶ Започване на нова работа през време на ползване на неплатен отпуск
✶ Платен отпуск, полагаем на медицинска сестра за 2-те години на майчинство
✶ Работа по чл. 110 през време на отпуска
✶ Брой дни платен отпуск по допълнителен трудов договор на 4 часа
✶ Ползване на отпуск за работа като логопед по чл. 110 от КТ
✶ Отказ за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
✶ Възнаграждение по време на платен отпуск при повишение на заплатата
✶ Право на майчинство за лице със сезонен трудов договор
✶ Спиране на обезщетение за майчинство при неплатен отпуск при настоящ работодател и започване на работа на трудов договор при друг работодател
✶ Неплатен отпуск от дата на назначаване без явяване на работа
✶ Максимален размер на неплатен отпуск
✶ Обезщетения за работник, напускащ по чл. 331 от КТ, след като е възстановен на работа от съда
✶ Уволняване на заместваща служителка, която е бременна, при завръщане на титуляр
✶ Нормативен документ, разпореждащ, че отпуските до 01-и януари 2010 г. не се погасяват по давност
✶ Срок на предизвестие при платен годишен отпуск
✶ Полагаемост на платен отпуск за време на възстановяване на работа със съдебно решение
✶ Втори трудов договор на пълен работен ден по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Вижте какво решение дава доц. д-р Андрей Александров на казус, свързан с ползване на отпуск по основен трудов договор и по трудов договор за допълнителен труд във видеото тук:

Вземете книгата в електронен формат от тук >>