Ключ към 9 заплетени ситуации в трудовото право – специализирано електронно ръководство

Колко полезно би било да имате конкретни съвети, написани от експерт в трудовото право, и то по най-важните и трудни теми в работата си?

Точно това включва най-новото ни електронно ръководство – „Ключ към 9 заплетени ситуации в трудовото право“ с цели експертни анализи от доц. д-р Андрей Александров!

Ето и конкретното съдържание на е-ръководството:

➽ За „глобите“ и удръжките

Конкретно се разглежда следната ситуация: Работодател налага „глоба“ на работниците за всяко нарушение – закъснение за работа, допуснат брак, непочистено работно място. Често това води до значително намаляване на заплатата за месеца. Законна ли е такава практика?

➽ За “класовете“ и премиите

Кои са най-често срещаните допълнителни трудови възнаграждения и как да ги уговорим така, че да избегнем възникването на спорове?

➽ Платеният годишен отпуск

Отговор на реален въпрос от Ваш колега – ТРЗ служител: Отскоро отговарям за човешките ресурси във фирмата. До момента се сблъсквам с най-много проблеми при платения годишен отпуск – почти всеки ден възниква нов казус. Как да се ориентирам най-добре в материята?

➽ Дисциплинарна отговорност и дисциплинарни наказания

Служител извършва системни нарушения на трудовата дисциплина. Как може да бъде уволнен?

➽ Трудов договор със срок за изпитване

Казус: Имаме служител на изпитателен срок. След изтичането му, трябва ли да сключваме нов трудов договор с него? Може ли да се сключи нов трудов договор, пак със срок за изпитване?

➽ Практически затруднения при сумираното изчисляване на работното време

Казус: Искаме да въведем 24-часов режим на работа със смени, което предполага сумирано изчисляване. За какво основно трябва да се внимава?

➽ Съвети при прекратяването на трудови договори

Ситуация от практиката: Управител съм на малко предприятие и постоянно имам проблеми с прекратени трудови договори на работници и служители. Всички заплашват, че ще водят дела за незаконно уволнение, а доколкото знам, служителите обикновено ги печелят. Може ли да дадете практически насоки за прекратяване на трудов договор?

➽ Трудови спорове относно законността на уволнението

Трудовото ми правоотношение беше прекратено и считам, че заповедта е незаконна. Къде мога да подам оплакване и какво мога да искам?

➽ За някои практически аспекти от дейността на Инспекцията по труда

При проверка от Инспекцията по труда ни бяха дадени предписания да включим ЕГН на управителя на дружеството в трудовите договори. Нормално ли е да издържаме с данъците си „контролна“ администрация, която да се занимава с подобни неща? Какво изобщо върши Инспекцията по труда?

На всички въпроси ще получите цели отговори с практически съвети в различни варианти на основните ситуации!

В удобен е-формат – директно на имейла Ви!

Вижте отговора, който дава доц. д-р Андрей Александров, на въпрос, свързан с глобите и удръжките, които някои работодатели правят от работната заплата на своите работници и служители:

За да поръчате е-ръководството, кликнете тук >>