Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации – вземания и задължения

В най-новото издание на доц. д-р Диана Ималова „Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации – вземания и задължения“ ще откриете подробна информация за стъпките, по които правилно да направите всички счетоводни разчети в съответната бюджетна организация.

Ръководството е специално създадено за успешната работа на счетоводителя.

То включва в себе си категории, аспекти и ценни съвети за методите за разчети с доставчици, клиенти, студенти и ученици, подотчетни лица.

Научете как правилно да отчитате данъците и осигурителните вноски в бюджетните организации.

Успехът в работата на счетоводителя зависи от правилното планиране и разчет. Ето защо ръководството на доц. д-р Ималова ще Ви бъде от помощ в ежедневната Ви работа в бюджетните организации.

Част от основните разглеждани теми в ръководството са:

✦ Същност и класификация на разчетите
✦ Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици
✦ Счетоводно отчитане на разчетите с клиенти
✦ Счетоводно отчитане на разчетите с персонала
✦ Счетоводно отчитане на разчетите със студенти и ученици
✦ Счетоводно отчитане на разчетите с подотчетни лица
✦ Счетоводно отчитане на разчетите по публични вземания и вземания от активирани гаранции, концесии, приватизация и участия
✦ Счетоводно отчитане на разчетите за данъци, осигурителни вноски и други операции между бюджетни организации
✦ Счетоводно отчитане на разчетите за временни безлихвени заеми и разчетите за постъпления и плащания между бюджетни организации
✦ Счетоводно отчитане на други разчети – за лихви, временни депозити, гаранции и други чужди средства, с други държави, с Европейския съюз и международни организации
✦ Начисляване на провизии и корективи

Анализ от доц. д-р Диана Ималова, приложен в ръководството, можете да чуете във видеото:

А самото ръководство и повече информация за него можете да видите тук.