Правилно сключване на трудови договори – решения и съвети от експерти

В книгата „Правилно сключване на трудови договори – решения и съвети от експерти“ ще получите съвременна и точна информация по всички аспекти от сключването на трудови договори между ръководството и служителите в дадена фирма.

Видове трудови договори и тяхното правилно завеждане в НАП, изменения по договорите и промени в исканията на двете страни, както и сложни казуси като групови трудови договори или договори с лица в инвалидност – подгответе се за всички тези теми и други от експертното мнение и опит на Красимира Гергева.

За лесно и безпроблемно назначаване – доверете се на експертните съвети в практическото ръководство.

В изданието ще намерите:

I. Възникване на трудовото правоотношение
II. Сключване на трудов договор
❍ Страни по трудовия договор
❍ Недействителност на трудовия договор
❍ Уведомяване на НАП за сключени трудови договори
ІІІ. Задължително съдържание на трудовия договор

IV. Видове трудови договори

Във видеото ще намерите нагледен пример за експертно решение на казус по темата:

Повече за изданието вижте тук .