Назначаване на чужденци: Експертите съветват

В един интернационален свят на бизнеса и фирменото развитие съществуват интернационални служители, началници и собственици на организации.

Какви са правилата за назначаване на чужденци в българска фирма, можете да научите от подробното ръководство „Назначаване на чужденци: Експертите съветват“.

Подбраният екип от професионалисти в областта, в лицето на доц. д-р Андрей Александров, Аспасия Петкова и Красимира Гергева, ще Ви помогне с нагледни примери да научите и приложите всички правила по назначаване, осигуряване и законна работа или съдружие с чужденци от различни държави и региони.

В изданието ще откриете решения на реални казуси от практиката:

✦ Назначаване на французин в българско дружество за търсене на клиенти в Азия
✦ Осигуряване на лице от Южна Америка при сключване на граждански договор за услуги в Южна и Северна Америка
✦ Осигуряване на гражданин на Тайланд по граждански договор за превод от английски на тайски
✦ Осигуряване на собственик на ЕООД и новоназначен шофьор – черногорци
✦ Нормативни актове, регламентиращи сключване на трудов договор с чужденец извън ЕС
✦ Ред за издаване на разрешения за работа на чужденци
✦ Уреждане на здравно осигуряване на назначени у нас граждани на трети страни
✦ Наемане на чужденец за работа, свързана с търгуване с европейски държави
✦ Регистрация от АЗ на работници от трета страна
✦ Разрешение за работа за чужденци с дългосрочно или постоянно пребиваване
✦ Наемане на чужденци за сезонна работа
✦ Случаи, в които не се налага провеждане на пазарен тест за наемане на чужденци
✦ Командироване на украинци, назначени у нас за 90 дни
✦ Санкции при нарушаване на разпоредбите за назначаване на чужденци
✦ Осигуряване на грък и северномакедонец с ООД и назначен на граждански договор грък
✦ Назначаване на италианци, работещи на трудов договор в Италия
✦ Осигуряване на собственик на ЕООД с двойно гражданство
✦ Разрешение за достъп до пазара на труда от АЗ
✦ Осигуряване на португалец, назначен в Португалия в българска фирма
✦ Осигуряване на пакистанец – редовен студент у нас – при назначаването му на трудов договор
✦ Осигуряване на поляци, регистрирали дружество у нас
✦ Осигуряване на финландец, работещ на граждански договор за българско дружество
✦ Осигуряване на сърбин, назначен по трудов договор в българско дружество

Във видеото можете да чуете един от примерите за решение на казус, изложен в ръководството:

Повече информация за ръководството, цена и възможност за поръчка, ще намерите тук.