Труд и осигуряване в казуси – наръчник на практикуващия ТРЗ служител

Казусите за труд и осигуряване са неизменна част от работата Ви – нови, различни, трудни, досадни…

Как да ги разрешите? Особено след като законодателството постоянно се променя?!

Имаме прекрасна новина за Вас и тя е, че можете да намерите готови решения на въпроси, които измъчваха Вашите колеги през последните месеци. 

Готови актуални решения на трудните ТРЗ казуси в работата Ви – само сега в най-новото издание “Труд и осигуряване в казуси – наръчник на практикуващия ТРЗ служител”!

Какви решения на казуси включва книгата:

❒ Изискване за подпечатване на трудовите договори с мокър печат

❒ Вписвания в трудова книжка на лице, излязло в болничен и последващо майчинство след 12 отработени дни

❒ Корекция на подадени справки по чл. 73, ал. 6

❒ Болничен лист за медицински изследвания

❒ Трудовоправни документи от закрита компания

❒ Срок на съхранение на документацията за трудови злополуки

❒ Подаване на декларации от работодател при второ майчинство на служителка

❒ Връчване на длъжностна характеристика

❒ Осигуряване и подаване на декларация образец 1 за лице с ЕООД, учредило ООД

❒ Място и срок за съхраняване на документи от трудовото досие на служител

❒ Задължение за издаване на заповед за трудоустрояване на служител с ТЕЛК

❒ Задължение за предоставяне на референция на служител

❒ Подаване на декларация за осигуряване със задна дата

❒ Съкращаване на работници в болничен

❒ Назначаване на лице с ТЕЛК на по-подходяща длъжност

❒ Назначаване на лице с решение от ТЕЛК

❒ Изпитателен срок – преназначаване и удължаване

❒ Трудов договор за заместване с изпитателен срок

❒ Отговор от работодател на предложение за промяна на срочен в безсрочен трудов договор

❒ Назначаване на медицински работници по чл. 111 от КТ

❒ Назначаване на трудов договор за 5 и 7 часа на ден

❒ Сключване на срочни трудови договори

❒ Изпитателен срок при втори срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

❒ Сключване на втори трудов договор – по чл. 114, ал. 1 от КТ за лице, работещо на СИРВ по основния си трудов договор

❒ Компенсиране на работа в събота с почивка

❒ Третиране на служители, назначени в ЕТ, при кончина на ЕТ

❒ Промяна на длъжността на служителка след завръщане от майчинство

❒ Назначаване на шофьор на тежкотоварен автомобил на втори трудов договор

❒ Определяне на работно време при назначаване на студентки

❒ Задължение за назначаване на треньори по футбол за деца

❒ Назначаване на лекар на граждански договор в общинско училище

❒ Назначаване и осигуряване на управител на фирма

❒ Удължаване на срочен трудов договор – с допълнителен срок или директно на постоянен

❒ Назначаване на пенсионер за работа до 3 дни от седмицата

❒ Назначаване на служители за работа и в събота

❒ Съгласие на работодателя за продължаване на обучение

❒ Полагане на извънреден труд след преминаване на 4-часов работен ден

❒ Връщане на пълно работно време след период на непълно такова

❒ Работа по 2 трудови договора – задължителна междудневна почивка

❒ Упражняване на работодателската власт чрез упълномощаване

❒ Право на напускане без предизвестие заради грешка при подаване на болничен в НОИ

❒ Оттегляне на предизвестиe от работодател

❒ Последен ден в осигуряване за лице, подало предизвестие за напускане

❒ Прекратяване на трудов договор със служител в болничен, подал предизвестие

И още!

+ Експертни анализи!

Вижте цялото съдържание на изданието и го поръчайте от тук >>>