Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС

Най-новото издание за данъчно третиране на сделки с недвижими имоти от експерт Мина Янкова – началник отдел “Косвени данъци” в Министерството на финансите!

С книгата ще получите абсолютно всичко, което Ви е необходимо за правилно данъчно третиране на сделките с недвижими имоти:

 • при доставки с предмет отдаване под наем
 • при доставки с цел продажба
 • при доставки на сгради, на прилежащи терени или земи
 • учредяване и прехвърляне правото на строеж
 • апорт
 • аренда
 • замяна на недвижим имот
 • право на данъчен кредит
 • корекция на ползван и неползван данъчен кредит при подобрение на сгради, активи, наети или собствени
 • корекции по реда на чл. 79 от ЗДДС
 • корекции по реда на чл. 80 от ЗДДС
 • И други!

Вижте практически пример за фактуриране на продажба на нова сграда с разсрочено плащане на четири вноски и неговото решение от експерт Мина Янкова във видеото тук:

Вижте цялото съдържание на книгата тук >>