Електронни издания

Корекция на счетоводни грешки по реда на приложимите счетоводни стандарти – специализирано електронно ръководство

 

Грешките са част от всяка работа, но когато става дума за счетоводни грешки, те могат да имат фатални последствия – глоби, проблеми, санкции.

Ето защо вече в две поредни електронни издания експерт Николай Такиев се съсредоточава именно върху корекцията на счетоводни грешки и как да ги отстраните навреме така, че да не си навлечете проблеми.

Представяме Ви най-новото електронно издание – “Корекция на счетоводни грешки по реда на приложимите счетоводни стандарти”, написано също в този дух, но за грешките, допуснати при счетоводните стандарти.

Ето и какво нагледно съдържа изданието:

❖ Обща характеристика на счетоводните грешки

❖ Корекция на счетоводни грешки, които са установени в годината, в която са допуснати – текущия отчетен период:

➜ Допуснати грешки в съставените първични счетоводни документи

➜ Допуснати грешки в подаваните декларации

➜ Допуснати грешки в съставянето на стопански операции

Цялото съдържание на ръководството ще намерите тук >>

 

 

Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО

 

По колко пъти на ден се случва да допускате грешки в осчетоводяването на фирмата?

Истината е, че всички ние допускаме грешки. Но когато те ни навлекат глоби и санкции, това не е добре за никого.

Ето защо трябва да вземем мерки навреме, преди да е станало късно.

Най-новото електронно ръководство “Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО” от експерт Николай Такиев е тук, за да Ви спести един куп проблеми, допуснати вследствие на счетоводни грешки!

GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021 – специализирано електронно ръководство

Спазвате ли правилно Закона за защита на личните данни във фирмата?

Независимо в коя сфера работите Общият регламент относно защита начините данни ( GDPR) е едно от основните неща, за които трябва да бъдете внимателни.

Глобите при нарушения са големи и касаят не само Вас, но и цялата фирма.

За да бъдете спокойни, на Ваша помощ идва едно ръководство в електронен формат, а именно – “GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021”.

С него на своя страна ще сте подготвени да отговорите на законовите изисквания по защитата на личните данни, както и ще си спестите притесненията дали работите правилно.

Ето и кои конкретни казуси и техните решения ще намерите в ръководството:

➪ Как да се попълни уведомлението към КЗЛД за определяне на длъжностно лице по защита на данните, когато юридическото лице е микропредприятие и дали управителят на съответното предприятие може да бъде длъжностното лице?
➪ Необходима ли е регистрация като администратор на лични данни при определяне на длъжностно лице в частно училище? Или начинът за уведомяване на Комисията за защита на лични данни за дейностите по обработване на лични данни е друг?


Вижте цялото съдържание на електронното ръководство тук >>

Електронно списание: Правен консултант

В която и сфера да работите, има определени закони, които трябва да бъдат спазвани.

Често обаче по тях възникват промени, допълнения и особености, за които трябва да бъдете запознати. В противен случай рискувате да допуснете сериозни грешки, а вследствие на тях и да Ви глобят.

Ето защо създадохме специалното електронно списание “Правен консултант”.

В него всеки месец публикуваме важни теми относно най-новото в ✓данъчното, ✓ търговското, ✓ GDPR, ✓ трудовото и ✓ осигурителното право!

Научете повече за списанието, като кликнете тук >>

Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19

Как правилно да осчетоводим получените помощи при COVID пандемията в дружеството ни? За кой месец да ги впишем в отчетите на фирмата?

На помощ идва едно незаменимо и полезно ръководство, написано от проф. д-р Стоян Дурин, а именно: „Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19″.

Книгата в електронен формат има за цел да помогне на българските счетоводители на фирми, които търсят отговори на въпросите си, свързани с правилното осчетоводяване на получената безвъзмездна помощ при COVID пандемията.

Електронното ръководство “Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19” систематизира за Вас:
☑ кратко описание какво представлява всяка от помощите
☑ счетоводни сметки, по които да я отчетете

 

Научете повече за съдържанието на електронното ръководство тук >>

 

ТРЗ в извънредно положение: съвети и решения от експерти – специализирано електронно издание

В специализираното електронно издание „ТРЗ в извънредно положение: съвети и решения от експерти“ ще откриете готови решения на казуси, възникнали в практиката на ТРЗ служители, както и експертни съвети по ключови трудовоправни теми във връзка с обявеното извънредно положение.

✓ Как да отразим заплата във връзка с Постановление 55 и схема 60 на 40  в декларация образец 1 ?
✓ Каква е забраната за включване на втори трудов договор по време на отпуск по основното трудово правоотношение ?
✓ Как да наемем персонал за дистанционна работа ?
✓ Има ли забрана за носене на собствени защитни маски на работа ?
✓ Какви са организационните мерки при служители, завръщащи се от чужбина, във връзка с коронавируса ?
✓ Как стои въпросът с пускане на служител в неплатен отпуск в условията на обявено извънредно положение ?

Бъдете сигурни, че дори и в извънредни условия, Вие и Вашият персонал сте защитени от глоби и наказания, спазвайки законите за работа и сигурност.

 

Научете повече за електронното ръководство тук >>

 

Електронно ръководство – Колекция КТ: Коментар по промени до февруари 2021

В електронното ръководство „Колекция КТ: Коментар по промени до февруари 2021г.“ ще намерите подробен анализ с важни примери от промените по Кодекса на труда за 2021-ва година.

Авторите Красимира Гергева и доц. д-р Андрей Александров разказват за конкретни примери, в които измененията от последната година оказват своето влияние върху работата на ТРЗ служителите и фирмите.

Сред важните разгледани теми в ръководството са:
❖ Колективно преговаряне и колективен трудов договор
❖ Командироване
❖ Трудов договор за работа през определени дни от месеца
❖ Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
❖ Нощен труд
❖ Сумирано изчисляване на работното време
❖ Извънреден труд
❖ И други

 

Научете повече за електронното ръководство тук >>

 

Бюджетни организации: Годишно счетоводно приключване и ГФО за 2019 г. – специализираното електронно издание в PDF формат

Всяка счетоводна година приключва с годишните финансови отчети на дружествата. Подготвихте ли Вашите?

С електронното издание „Бюджетни организации: Годишно счетоводно приключване и ГФО за 2019г.“ ще можете да организирате правилно изготвянето и подаването на всички годишни отчети и ведомости в съответните държавни агенции.

Доц. д-р Диана Ималова предоставя подробни практически съвети за всички практикуващи в бюджетното счетоводство. Ръководството е представено в PDF формат, удобен за четене и приложим навсякъде с Вас, където и да се намирате.

 

Научете повече за електронното ръководство тук >>

 

В електронен формат: Бизнесът на годината – Фирма за организиране на събития

В специалното електронно издание „Бизнесът на годината – Фирма за организиране на събития“ ще откриете подробен план и указания, стъпка по стъпка, как да създадете и изградите успешен собствен бизнес в организирането на събития и мероприятия.

Несъмнено, груповите мероприятия, като рождени дни, сватби и празнични тържества, са едни от най-приятните събития през годината. Също толкова приятно е и тяхното организиране, с всички детайли и особености. Но това да бъдеш добър и успешен организатор, ръководейки своя собствена фирма и екип, далеч не е лека задача.

В ръководството ще откриете ценна информация за всички стъпки по изграждането и развиването на подобен тип бизнеси. Ако сте решили да станете част от подобна ниша, книгата ще Ви помогне да разберете по-конкретни неща за различните видове събития и тяхното планиране.

 

Научете повече за електронното издание тук >>

 

Ръководство за работа с Excel – електронен формат

Таблицата на Excel  безспорно е добър и ефикасен помощник при различни изчисления в счетоводството. Екипът на РС Издателство и Бизнес Консултации разработи специално ръководство за работа с Excel, което бързо и лесно ще Ви научи как да използвате таблицата в работата си.

Ръководството е в електронен формат, което го прави достъпно по всяко време от работния Ви процес.

В него ще откриете всички важни функции на таблица Excel като SUM, Average, Numbers Count и др. Ще имате възможността сами да изчислявате общите суми с начислено ДДС на Вашата продукция.

Ръководството е подходящо и за всички останали професионалисти, извън счетоводната работна среда. В страниците на нашето издание ще намерите полезни съвети и трикове за по-бърза и ефикасна работа с таблица Excel.

 

Научете повече за електронното ръководство тук >>

 

В електронен формат: Тълковен речник на финансово-счетоводните понятия

В „Тълковен речник на финансово счетоводните понятия“ ще откриете над 400 термина от областите на счетоводството, банковото дело и финансите, застраховане и търговия.

Всяко понятие е подкрепено с нагледен пример, който да Ви помогне за по-лесното и бързо усвояване на термините, както и прилагането им на практика.

Тълковният речник от Аксиния Цветанова е представен в електронен формат, което прави употребата му още по-удобна и достъпна. Речникът е подходящ за начинаещи, бъдещи и настоящи професионалисти във финансовата и счетоводна сфера.

 

Научете повече за електронния тълковен речник тук >>

 

Електронен формат: Непоколебима практика: Наръчник за счетоводителите от строителните фирми

Имате бизнес в света на строителството, но все още не знаете всички правила по осчетоводяването на фирмата? На Ваша помощ идва наръчникът на счетоводителите от строителните фирми от експерт Евгени Рангелов.

В електронното ръководство ще откриете ценни правила и съвети за това, как да оценявате приходите и разходите на Вашата строителна фирма, както и как правилно да отчитате отношенията си с подизпълнители и партньори.

„Непоколебима практика: Наръчник за счетоводителите от строителните фирми“ е Вашето ценно ръководство за законен строителен бизнес и организация.

Книгата съдържа статии с анализи за:
❐Задатък и авансови плащания в строителството
❐Отчитане на взаимоотношенията с подизпълнители
❐Анализ на себестойността на строително-монтажните работи в строителството
❐И други

В електронен формат: Сделки с недвижими имоти на строителното предприятиe

Електронният формат на изданието “Сделки с недвижими имоти на строителното предприятие” е пътеводител в работата с недвижима собственост.

Сделките с недвижими имоти стават все по-обширни. В случай, че сте купувач или продавач винаги е добре да знаете всички права в закона за недвижимо  имущество. Но ако самите Вие имате бизнес с недвижимо имущество, тогава познанието и спазването на законовите норми е абсолютно задължително.

Запознайте се с всички рамки, възможности и правила, обвързани с покупко-продажба, вписване в имотен регистър, осчетоводяване по време на строеж, сделки със земи и още много други, като получите най-новото издание на Евгени Рангелов – „Сделки с недвижими имоти на строителното предприятие“.

 

Вижте повече тук >>

В електронен формат: Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

В електронното издание „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“ ще откриете пълния набор от промени в закона за 2020-та година, свързан със счетоводното отчитане на данъците.

С книгата на Евгени Рангелов ще имате на разположение всички изменения от закона за 2020-та година, свързани с:
➜Промени в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМД, ЗДДС
➜Промени в Закона за акцизите и данъчните складове
➜Промени в ЗДДС за транспониране на разпоредби на Директива 2006/112/ЕО за постигане на съответствие на националното и европейското право
➜Промени, свързани с привеждане на ЗДДС в съответствие с решенията на СЕС
➜Промени за прецизиране на разпоредби и промени във връзка със затруднения при практическото прилагане на ЗДДС
➜Намаляване на разходите за данъчната администрация и административната тежест за гражданите и бизнеса
➜Промени с технически характер.

В изданието ще намерите и мотивите за съответните изменения и допълнения на данъчните закони, считано от 1 януари 2020 година.

 

Вижте повече за изданието тук >>

 

В електронен формат: Пътеводител на транспортните фирми: данъци и счетоводство, труд и осигуряване

Специализиран електронен формат на печатното издание “Пътеводител на транспортните фирми: данъци и счетоводство, труд и осигуряване”

Всяка фирма и организация има своите специфични способи на работа при отчетите и данъчното осигуряване. Транспортните фирми са важна част от отрасловия сектор.

Ролята на счетоводителя и ТРЗ служителя е правилно да води отчетността на фирмата, начисляване на осигуровките на служителите, справяне с данъците и държавните такси.

Специалистите в осчетоводяването на транспортните фирми проф. д-р Стоян Дурин и Аспасия Петкова разполагат с пълния набор от указания, правила и практически примери в сборното ръководство „Пътеводител на транспортните фирми: данъци и счетоводство, труд и осигуряване“.

 

Вижте повече за изданието тук >>

 

В електронен формат: Книга за ТРЗ служителя

Бъдете отличници в работата си като ТРЗ служител с новото електронно ръководство от РС Издателство Бизнес и Консултации „Книга за ТРЗ служителя“.

В електронното ръководство ще намерите ключовите казуси и и техните решения по следните теми:

❒Подаване на декларация образец 1 и 6 и плащане на осигуровки след вливане на ООД в АД
❒Данък и осигуровки върху обезщетение при пенсиониране
❒Осигуряване на украинска гражданска с ЕООД у нас
❒Попълване на декларация образец 6 с кодове 5 и 8
❒Попълване на удостоверение А1 за шофьор, който ще извършва дейност в няколко европейски страни
❒Начисляване на процент за ДЗПО при прехвърляне на осигурителни вноски от УПФ в НОИ
❒Изваждане на почивки от работно време при работа на дневни и нощни смени
❒Включване на почивка за хранене в 12-часови смени при СИРВ
❒Ненормиран работен ден за служител с намалено работно време
❒Връщане на обезщетение при напускане на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 при започване на работа с по-подходящи условия
❒Признаване на педагогически стаж за учител в детска градина
❒Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 за СОЛ с работеща фирма

 

Вижте повече за изданието тук >>

 

В електронен формат: Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване

С актуализираното издание от 2019 г. „Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване“ ще получите не само самите закони и правила, но и анализ за тяхното съществуване и изпълнение.

Проф д-р Стоян Дурин, Христо Досев, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Аспасия Петкова и доц. Теодора Рупска са дългогодишни специалисти в осчетоводяването и осигуряването на земеделските фирми. В подробното издание те ще Ви разкрият тънкостите в сектора и полезни съвети за успешен и законен бизнес в света на земеделието.

Ръководството включва:
➜Законодателство:
✔НСС 41 Селско стопанство
✔Международен Счетоводен Стандарт 41
➜Ситуации от практиката
➜Въпроси и отговори
➜Статии, анализи, тълкувания

 

Научете повече тук >>