Портал ТРЗ нормативи

Да си служител ТРЗ в наши дни е отговорна и нелека задача. От отдела по човешки ресурси зависи правилното документално обслужване на служителите в дадена организация, както и тяхното осигуряване и статус. Но както всяко дружество има свои различни правила и норми, така и законите, съответстващи на различните дейности, се различават.

За да извършваме работата си, качествено и правилно, трябва да се съобразяваме със законите. А за да се съобразяваме със законите, трябва да ги познаваме добре и да ги прилагаме в практиката.

„Портал ТРЗ нормативи“ е еквивалент на енциклопедия в света на трудовото право и осигуряване. Той Ви дава достъп до всички закони и техните промени и актуализации, модели на документи, данъчно-осигурителен календар, както и над 6000 решения на казуси от практиката на ТРЗ служителите в България.

Изберете Вашия абонаментен план в portaltrznormativi.bg и ще получите достъп до услугите на професионалистите в света на трудовото право. Според разновидността на абонаментните планове ще имате възможността да получавате електронен ежеседмичен бюлетин с най-новите и важни промени, както и решения на ралични казуси. В допълнение, ще получите правото на компетентно и професионално решение на въпросите си, отправени през портала или директно по телефон.

Ето и видовете абонаментни планове и включващите се в тях услуги:

  • Абонаментен план за 12 месеца включва:

➤Модели документи

➤Законодателство

➤Новини

➤Данъчен календар

➤Анализи и процедури

➤Електронен бюлетин (всеки петък)

➤Право на 5 или 12 /по избор/ персонални консултации с експерти както по имейл с отговор до 24 часа от запитването Ви, така и по телефонл

  • Абонаментен план 24 месеца:

➤Модели документи

➤Законодателство

➤Новини

➤Данъчен календар

➤Анализи и процедури

➤Право на 24 персонални консултации с експерти както по имейл с отговор до 24 часа от запитването Ви, така и по телефон

➤Електронен бюлетин (всеки петък)

 

Направете своя желан абонамент от тук:

Абонамент за 12 месеца за “Портал ТРЗ нормативи” + право на 5 консултации с експерти >>
Абонамент за 12 месеца за “Портал ТРЗ нормативи” + право на 12 консултации с експерти >>
Абонамент за 24 месеца за “Портал ТРЗ нормативи” + право на 24 консултации с експерти  >>