Електронно ръководство – Колекция КТ: Коментар по промени до февруари 2021

В електронното ръководство „Колекция КТ: Коментар по промени до февруари 2021г.“ ще намерите подробен анализ с важни примери от промените по Кодекса на труда за 2021-ва година.

Авторите Красимира Гергева и доц. д-р Андрей Александров разказват за конкретни примери, в които измененията от последната година оказват своето влияние върху работата на ТРЗ служителите и фирмите.

Сред важните разгледани теми в ръководството са:

❖ Колективно преговаряне и колективен трудов договор
❖ Командироване
❖ Трудов договор за работа през определени дни от месеца
❖ Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
❖ Нощен труд
❖ Сумирано изчисляване на работното време
❖ Извънреден труд
❖ Официални празници
❖ Платен годишен отпуск
❖ Дисциплинарна отговорност
❖ Благодарствено обезщетение
❖ Професионална квалификация
❖ Прекратяване на трудовото правоотношение
❖ Трудов стаж
❖ Административнонаказателна отговорност

Анализът на експерт Красимира Гергева по промените в чл. 142 от КТ можете да чуете във видеото:

Ръководството можете да поръчате тук.