Трудови правоотношения със служители в затруднение – наръчник за работодатели

Най-трудните казуси в практиката Ви са тези със служителите в затруднения – пенсионери, служители с ТЕЛК, служители в отпуск за временна нетрудоспособност и майчинство, претърпели трудова злополука и т.н.

 

Ето защо създадохме цяло експертно ръководство с готови отговори на най-често задаваните въпроси от практиката на колегите Ви – ТРЗ служители относно работата именно с работниците, които имат по-особено състояние на труд.


Какво конкретно като съдържание Ви очаква в книгата:

✦ Задължение на работодателя и права на работниците и служителите, които са с различни видове пенсии с оглед условията на труд:

-Пенсия за осигурителен стаж и възраст;

-Пенсия за инвалидност поради общо заболяване;

-Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;

-Наследствена пенсия.

✦ Закрила на работниците и служителите в затруднение по КТ и други нормативни актове.

✦ Условия за командироване на такива служители и работници – права и задължения.

✦ Вътрешни нормативни актове и правила при работодателя, уреждащи взаимоотношенията със служителите в затруднение – КТД, правилници и т.н.

✦ Трудоустрояване, условия, правила, обезщетения.

✦ Пенсиониране при възникнали нежелателни ситуации по време на трудовото правоотношение.

✦ Трудови злополуки и професионална болест – доказване, права и задължения.

✦ Отпуски, които се предоставят във връзка със затрудненото положение на лицата – по болест, трудови злополуки, майчинство, престой и т.н.

✦ Задължения в случай на смърт на работодател или служител.

✦ Уреждане на спорове между работодателя и работниците и служителите по повод правата и задълженията им във връзка със затрудненото положение на лицата.

✦ Затруднения на работодателя – престой, производствена необходимост, случайно настъпили събития и отражението им върху трудовите правоотношения.

✦ Санкции за работодателя при нарушаване на нормативните изисквания за здраволсовни и безопасни условия на труд.

✦ Отговорност на работодателите и работниците и служителите при нарушаване на другите разпоредби на трудовото законодателство – глоби и т.н.

+ Примери и различни казуси във връзка с всички теми!

А ето и само малка част от казусите, на които ще получите готови експертни решения в изданието:

➠ Фирма назначава служител на трудов договор на длъжност общ работник. От лицето е изискано медицинско свидетелство, при което лицето информира работодателя, че има ТЕЛК решение. Предоставя ТЕЛК решението, в което е посочено, че има частична загуба на слуха с противопоказания за тежък физически труд и нощен труд. Предоставя своевременно и медицинско свидетелство, според което няма проблеми със слуха и да се действа съгласно ТЕЛК. Как се процедира в тези случаи?

➠ Фирма има дългогодишен служител, който боледува продължително и тежко и има издадено ТЕЛК решение, съобразно което в рамките на периода на решението не може да работи и лицето е пенсионер по болест. В този случай какви са вариантите на работодателя?


Вижте решението на доц. д-р Андрей Александров на казус, свързан със задължително застраховане на работници и служители за трудова злополука.:

Вижте цялото съдържание на книгата и поръчайте тук >>