Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и 100 отговора – електронно ръководство

100 въпроса и 100 експертни отговора по една задължителна и сложна тема в работата Ви – финансовите отчети!

С множество примери и пояснения, за да знаете как да изготвите отчетите от А до Я!

Експертното ръководство е идеален помощник за начинаещи счетоводители, които имат нужда от конкретни насоки, пояснения и съвети в работата.

За да построите здрава къща, Ви трябват стабилни основи. За да бъдете изрядни счетоводители, Ви трябват добри експертни познания в най-важните теми от счетоводната практика!

Ето и на кои конкретни въпроси ще получите отговори в ръководството:

 1. Защо 100 въпроса и 100 отговора?
 2. Как да използваме тази книга?
 3. На кого е необходим анализа на финансовите отчети?
 4. Защо анализът на финансовите отчети е необходим дори и при некоректно съставени

отчети?

 1. Какво представляват финансовите отчети?
 2. Каква е целта на финансовите отчети?
 3. Какви са принципите на съставяне на финансовите отчети?
 4. Какво представлява принципът „текущо начисляване”?
 5. Какво представлява принципът „действащо предприятие”?
 6. Какво изразява принципът на „предпазливост”?
 7. Защо е необходима съпоставимост на приходите и разходите?
 8. Какво означава „предимство на съдържанието пред формата”?
 9. Какво е счетоводна политика?
 10. Какво е отчетен период?
 11. Защо счетоводната политика трябва да бъде стабилна в последователни отчетни

периоди?

 1. Какво е стойностна връзка между начален и краен баланс?
 2. Какво е актив?
 3. Какво е пасив?
 4. Какво представлява собственият капитал?
 5. Какво е Счетоводен баланс?
 6. Каква е структурата на Счетоводния баланс?
 7. Защо има различни структури на Счетоводния баланс?
 8. Защо трябва да познаваме структурата на Счетоводния баланс?
 9. Как Счетоводният баланс отразява управленските решения?
 10. Какво е приход?
 11. Какво е разход?
 12. Какво е финансов резултат?

Вижте цялото съдържание на е-ръководството тук >>