Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители

Ние знаем, че като ТРЗ служители всеки ден сте изправени пред различни въпросителни относно това, как да процедирате с вече назначени или прекратили трудовата си дейност лица.

От начисляването на заплатите до освобождаването и съхранението на документацията на всеки отделен служител, ежедневно всяко счетоводно управление трябва да изпълнява редица законови изисквания. Едно от най-важните сред е тях е защита на личните данни.

В книгата „Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители“ ще откриете практични съвети и указания за това, как успешно да вършите работата си, спазвайки всички закони и трудови норми.

Доцент Андрей Александров е експерт в областта на  трудовото право. Той ще Ви въведе в нормативната уредба, включваща  регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, закон за защита на личните данни, както и насоки за длъжностните лица по защита на данните, приети от Работна група за защита на данните.

В книгата ще намерите подробен анализ  на GDPR от гледна точка на счетоводителя/ ТРЗ-служителя, какви са изискванията за спазване на GDPR, както и какъв е срокът за съхранение и унищожаване на трудови документи.

В допълнените, ще получите и модели на самите документи като приложение в самата книга.

Вижте нагледен пример за един от анализите, изложен в книгата:

За поръчки и повече информация, натиснете тук.