Счетоводно отчитане на компенсации за ел. енергия по РМС № 739 и по РМС № 771 – специализирано електронно ръководство

Експертни анализи, практически примери и цели готови решения относно правилното осчетоводяване на компенсациите за ел. енергия – всичко в 1 експертно електронно ръководство:

„Счетоводно отчитане на компенсации за ел. енергия по РМС № 739 и по РМС № 771 – специализирано електронно ръководство“.

Вижте какво съдържа е-ръководството:

Експертни съвети и практически примери за:
➜ Счетоводно третиране по реда на НСС
➜ Данъчно третиране по реда на ЗДДС
➜ Счетоводно отчитане на компенсацията:
✦ при доставчик на електроенергия
✦ при предприятие (небитов краен потребител)
✦ при префактуриране на електрическа енергия от предприятие наемодател към предприятие наемодател – небитов краен потребител
✦ при предприятие – наемодател
✦ при предприятие – наемател

+ Решенията на казуси:
✦ Казусът е във връзка с компенсациите по РМС 73926.10.2021. Получена е фактура за ел. енергия номер 032301504/ 18.11.2021 г. с ДО 119,77 лв., ДДС 23,95 лева, обща стойност 143,72 лева. След това има 2 реда с компенсации:
По фактурата от 0324122389/ 14.10.2021 – 29,48 – обща стойност .
По фактура 0326301504/ 18.11.2021 – 52,36 лева.
Първото облекчение е по фактура с задна дата и от 14.10.2021 г. – виж сумата – 29,48 лева. Какви биха били счетоводните записи и отчитането на тези компенсации? Имаме ли право на пълен данъчен кредит по ДДС с тази фактурата за м. 11 и в какъв размер? Ако нямаме право на пълния размер на ДДСо по фактурата от 18.11.2021 г., то на вече ползваният ДК на фактурата от месец 10.2021 г. трябва ли да се коригира и как би трябвало да се осъществи в м. 11 в дневниците по ЗДДС? Ако фирмата прецени, че няма да ползва компенсациите, и заплаща сумата по фактура, ще има ли проблем при възстановеното на ДДС ефективно?

✦Получаваме фактури от Енерго Про, в които има включена компенсация по РМС №739 и РМС №771. Какви трябва да бъдат счетоводните операции?

Вижте решението на експерт Силвия Динова на казус за осчетоводяване на фактура с компенсация по Решение на Министерски съвет № 739 от ръководството във видеото тук:

 

 

Цялото съдържание и възможност за поръчка ще намерите тук >>