В електронен формат: Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

В електронното издание „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“ ще откриете пълния набор от промени в закона за 2020-та година, свързан със счетоводното отчитане на данъците.

Всяка година Народното събрание актуализира данъчните закони чрез промяна и въвеждане на нови такива. За всяка фирма е важно да следи промените и да има достъп до най-новата и пълна информация в юридическите норми и правила.

С книгата на Евгени Рангелов ще имате на разположение всички изменения от закона за 2020-та година, свързани с:

➜Промени в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМД, ЗДДС

➜Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

➜Промени в ЗДДС за транспониране на разпоредби на Директива 2006/112/ЕО за постигане на съответствие на националното и европейското право

➜Промени, свързани с привеждане на ЗДДС в съответствие с решенията на СЕС

➜Промени за прецизиране на разпоредби и промени във връзка със затруднения при практическото прилагане на ЗДДС

➜Намаляване на разходите за данъчната администрация и административната тежест за гражданите и бизнеса

➜Промени с технически характер.

В изданието ще намерите и мотивите за съответните изменения и допълнения на данъчните закони, считано от 1 януари 2020 година.

Поръчайте тук >>