Портал Право

Най-новото онлайн място, където ще получите пълен набор от всичко необходимо за Вашата професионална практика като: юрист, счетоводител, ТРЗ служител, управител на бизнес и други служебни позиции:


Заповядайте в „Портал Право“ на www.portalpravo.bg

 

В Портала ще намерите:

✦ Цели закони + Наредби (Гражданско право; Кодекс на труда и като цяло трудово право; Данъчно право: Закон за данък добавена стойност, ДОПК, ЗКПО, ЗДДФЛ и др.; ЗЗД; Наказателно право; Медицинско право; Бюджетно и финансово право; и други!);

✦ Експертни анализи по важни теми в данъчното, трудовото, търговското право, GDPR и други;

✦ Цели експертни решения на реални казуси от практиката на Ваши колеги и служители;

✦ Формуляри на документи – декларации, молби и други;

✦ Всеки нов брой на държавен вестник (всеки вторник и петък + извънредни).

✦ Важни новини, свързани само с правни теми.

Всичко това в един единствен електронен портал – www.portalpravo.bg

За да получите пълен достъп до цялото съдържание в Портала + уникалното право на Ваши лични консултации с експерти по Ваш казус, независимо от коя правна област е той, се абонирайте се Портала от тук >>


Вариантите за абонамент са 2:

>> За 1 месец (достатъчно време, за да тествате услугата, да получите достъп до настоящото съдържание на Портала + ежедневните новини, анализи, решения и т.н.)

Абонаментът за 1 месец Ви осигурява правото на 1 консултация с експерт по Ваш въпрос.

>> За 12 месеца – Цяла година пълен достъп до цялото съдържание в Портала (всичко до момента + новото за период от 12 месеца)

Абонаментът за 12 месеца Ви осигурява правото на 3 консултации с експерти.

Изберете своя план и се абонирайте от тук >>