Съветник: Данъци и такси на моята фирма

Има ли начин да предпазите фирмата си от грешки, глоби и проблеми? Има – с абонамент за Съветник Данъци и такси на моята фирма! 

Абонаментът „Съветник: Данъци и такси на моята фирма“ предлага ежемесечна информация относно всички (данъчни, юридически, правни) задължения на фирмите, както и последните нововъведения по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК.

Промените в данъчните и счетоводни закони са често срещано явление. Абонирайки се за съветника от РС Издателство Бизнес и Консултации, ще получите постоянен достъп до всички промени и актуализации от света на данъчното право и задължения.

 

12-месечният абонамент за Съветник: Данъци и такси на моята фирма включва:

✓ Книга със 700 страници актуални експертни анализи и решения по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК и др.;

✓ Пълен електронен архив на целия Съветник /само актуални теми/;

✓ 4 печатни списания /нов брой на всеки 3 месеца с безплатна доставка/;

✓ 8 експресни консултации с експерт – Вие избирате как да се допитате до експертно мнение и решение на Вашия казус – по телефон или по имейл с отговор до 24 часа от запитването Ви! Консултациите са валидни за целия период на абонамента Ви от началото на зявката!

24-месечният абонамент за Съветник: Данъци и такси на моята фирма включва:

✓ Книга със 700 страници актуални експертни анализи и решения по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК и др.;

✓ Пълен електронен архив на целия Съветник /само актуални теми/;

✓ 8 печатни списания /нов брой на всеки 3 месеца с безплатна доставка/;

✓ 16 експресни консултации с експерт – Вие избирате как да се допитате до експертно мнение и решение на Вашия казус – по телефон или по имейл с отговор до 24 часа от запитването Ви! Консултациите са валидни за целия период на абонамента Ви от началото на зявката!

 

С незаменимата подкрепа на Съветник Данъци и такси на моята фирма Вие:

 Ще сте винаги наясно за новите промени в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК и как да ги приложите на практика
 Ще сте спокойни, че има на кого да се опрете при поредния казус
 Ще имате сигурност всеки ден, защото за Вас работят експерти с доказан опит!

Имате възможност да изберете между 12-месечен или 24-месечен абонамент.

 

Вижте темите от последните 3 издадени броеве на списанието:

Брой 54 от месец юли 2023 година:

✓ Кратък преглед на промените в ППЗДДС, публикувани в Държавен вестник, бр. 55 от 27.06.2023 г.

✓ Обзор на административната практика на НАП за периода 2021 – 2023 г. относно облагането по ЗКПО на социалните разходи, предоставени в натура

✓ Облагане на доходите на физически лица – цеденти, при продажба на вземане по договор за цесия

+ Данъчно-осигурителен календар за м. август, септември и октомври 2023 г.

Брой 53 от месец април 2023 година:

✓ Освободени доставки, свързани със земя

✓ Допълнения в ЗДДС, свързани с въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги

✓ Процедурен ред по издаване и обжалване на наказателни постановления, издадени от органите по приходите

✓ Промени в обхвата на данните, подлежащи на деклариране със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2023 г.

+ Данъчно-осигурителен календар за м. май, юни и юли 2023 г.

Брой 52 от месец януари 2023 година:

✓ Промени в ППЗДДС в сила от 01.07.2022 г., свързани с корекции на грешно данъчно третиране на доставка – автор: Мина Янкова

✓ Промени в ППЗДДС за 2022 г., във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона – автор: Мина Янкова

✓ Нови режими за търговия с акцизни стоки в рамките на Европейския съюз – автор: проф. д-р Любка Ценова

✓ Регистрация по реда на ЗАДС на малки фотоволтаични централи – автор: проф. д-р Любка Ценова

+ Данъчно-осигурителен календар за месеците: февруари, март и април 2023 г.

 

Ако искате и Вие да получавате актуални промени, анализи и експертни съвети на всеки 3 месеца, направете свой абонамент за “Съветник: Данъци и такси на моята фирма от тук”:

Абонамент за “Съветник: Данъци и такси на моята фирма” – 12 месеца
Абонамент за “Съветник: Данъци и такси на моята фирма” – 24 месеца