Кратко ръководство по потребителско право за търговци – специализирано електронно ръководство

Работата Ви като търговец, независимо дали я извършвате в търговски обект или онлайн, е пряко свързана с потребителите, начина, по който представяте продуктите и услугите си, както и самите артикули.

Често обаче се случва потребители да потърсят правата си относно недостоверно или некоректно обслужване от страна на търговците.

Именно поради това е важно да познавате Закона за защита на потребителите, както и неговите последни актуализации и промени.

В настоящото електронно ръководство “Кратко ръководство по потребителско право за търговци” адвокат Силвия Петкова детайлно разглежда Вашите основни и специфични задължения като търговци спрямо потребителите.


Ще намерите пълни анализи и експертни съвети, приложими в работата Ви, както и специална тема, посветена на новите правила, които ще влязат в сила от 01.01.2022 г.


Ето какво конкретно включва ръководството:

I. ВЪВЕДЕНИЕ

II. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ

❑ ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

✦ Предоставяне на информация на потребителя

✦ Етикетиране на стоки

✦ Обозначаване на цените на стоките и услугите

✦ Доставка на стоки, съответствие, рекламация и гаранция

  • Действащи правила
  • Доставка на стоки
  • Съответствие на стоките и услугите с договора
  • Законова гаранция и предявяване на рекламация
  • Търговска гаранция

✦ Нови правила, които ще влязат в сила от 01.01.2022 г.

❑ ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ

✦ Задължения при търговия в търговски обект

✦ Задължения при търговия от разстояние (онлайн търговия) и търговия извън търговския обект

❑ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ръководството можете да поръчате тук >>