Електронен формат: Непоколебима практика: Наръчник за счетоводителите от строителните фирми

Имате бизнес в света на строителството, но все още не знаете всички правила по осчетоводяването на фирмата? На Ваша помощ идва наръчникът на счетоводителите от строителните фирми от експерт Евгени Рангелов.

В електронното ръководство ще откриете ценни правила и съвети за това, как да оценявате приходите и разходите на Вашата строителна фирма, както и как правилно да отчитате отношенията си с подизпълнители и партньори.

„Непоколебима практика: Наръчник за счетоводителите от строителните фирми“ е Вашето ценно ръководство за законен строителен бизнес и организация.

Книгата съдържа статии с анализи за:
❐Задатък и авансови плащания в строителството
❐Отчитане на взаимоотношенията с подизпълнители
❐Анализ на себестойността на строително-монтажните работи в строителството
❐Отчитане на приходите и разходите за временно строителство
❐Отчитане на временните и окончателните отбиви в строителството
❐Калкулативна схема в строителството и анализа на себестойността
❐Отчитане правото на пропорционален данъчен кредит и корекции на ползван данъчен кредит при брак, липси, продажби и промяна на пропорцията на ползване на актива за икономическа дейност и за лични нужди
Освен това Наръчникът Ви носи и пълните текстове на:
❍НСС 11 – Договори за строителство
❍МСС 11 – Договори за строителство
Повече информация за ръководството и начин за поръчка можете да видите тук.