Документиране и счетоводно отчитане на данъците

Счетоводният наръчник на Евгени Рангелов „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя“ е отлично помагало за всеки счетоводител.

В него ще откриете експертни анализи и съвети по темите за:

➜Общи положения по ДОПК, свързани с публичните вземания
➜Документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО
➜Отчитане на данъците върху доходите на физически лица
➜Отчитане на местните данъци и такси
➜ДДС: данъчни документи, декларации, счетоводно отчитане, аспекти по ЗКПО
➜Отчитане на разчетите с бюджета за акцизи и движението на акцизни стоки в данъчните складове
➜Други законови разпоредби, свързани с прилагането на данъчните закони и взаимоотношенията с бюджета на данъчно задължените лица
➜Становища, тълкувания и писма на НАП и други компетентни органи

Вижте страници от експертното ръководство “Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя” във видеото тук:

 

Документирайте и осчетоводявайте данъците си така, че да избегнете досадните санкции и глоби от непредвиден характер.

 

Поръчайте тук >>