Бюджетни организации: Годишно счетоводно приключване и ГФО за 2019 г. – специализираното електронно издание в PDF формат

Всяка счетоводна година приключва с годишните финансови отчети на дружествата. Подготвихте ли Вашите?

С книгата „Бюджетни организации: Годишно счетоводно приключване и ГФО за 2019г.“ ще можете да организирате правилно изготвянето и подаването на всички годишни отчети и ведомости в съответните държавни агенции.

Доц. д-р Диана Ималова предоставя подробни практически съвети за всички практикуващи в бюджетното счетоводство. Ръководството е представено в PDF формат, удобен за четене и приложим навсякъде с Вас, където и да се намирате.

В специализираното издание са разгледани темите:

☑ Годишно счетоводно приключване за 2019 г.

➜ І етап. Процедури преди изготвяне на годишните оборотни ведомости
➜ ІІ етап. Изготвяне на оборотни ведомости за Министерство на финансите и Сметната палата и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ
➜ III етап. Годишно приключване на счетоводните сметки
➜ ІV етап. Изготвяне на втора оборотна ведомост след приключвателните операции

☑ Изготвяне на годишен финансов отчет на бюджетните организации

☑ Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността

☑ Публикуване на ГФО

Повече информация и възможност за поръчка – тук.