В електронен формат: Преобразуване и ликвидация на търговски дружества

С времето бизнесите претърпяват промени по отношение на структурата си, организацията или основната си дейност. Собствениците на фирми могат да решат да продадат дружествата си или да ги слеят с други такива, а дори и цялостно да се откажат от бизнеса. При всички случаи обаче, това трябва да стане по възможно най-чист и законен начин.

Книгата „Преобразуване и ликвидация на търговски дружества“ на експерт Евгени Рангелов има за цел да Ви ориентира и да помогне, представяйки законовите норми и правила в различните ситуации при преструктурирането на дружество.

Научете какви са правните, данъчните и счетоводни изисквания, които трябва задължително да спазите при осъществяване на Вашите цели.

В изданието ще намерите отговори, съвети и анализи на следните теми:

❐Как се отделя еднолично търговско дружество?

❐Как се преобразува чрез промяна на правната форма или, пък чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик?

❐Какви са общите принципи на преобразуването и неговите форми?

❐Преобразуване с участие от дружества на държава членка на европейския съюз или от друга държава – страна по споразумението за европейското икономическо пространство.

❐Преобразуване на държавни и общински предприятия.

❐Данъчни аспекти на преобразуването на търговски дружества.

❐Ликвидация на търговско дружество. Нормативна уредба, счетоводно отчитане и данъчно облагане.

Част от експертния анализ на Евгени Рангелов можете да чуете във видеото:

Повече за изданието, цена и възможност за поръчка можете да научите тук.