В електронен формат: Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

В електронното издание „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“ ще откриете пълния набор от промени в закона за 2020-та година, свързан със счетоводното отчитане на данъците. Виж повече »

Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19

Извънредното положение, свързано с COVID пандемията, изправи пред много въпроси счетоводителите на фирми у нас. Как правилно да осчетоводим получените помощи и за кой месец да ги впишем в отчетите на фирмата? Виж повече »

Правилно деклариране на данни съгласно Наредба № Н-13 – практическо ръководство

Всички срокове, данъчни декларации, текстове и актуални указания на НАП ще намерите в новото ръководство на Красимира Гергева и Аспасия Петкова – „Правилно деклариране на данни съгласно Наредба H-13 – практическо ръководство“. Виж повече »

Портал ТРЗ нормативи

Да си служител ТРЗ в наши дни е отговорна и нелека задача. От отдела по човешки ресурси зависи правилното документално обслужване на служителите в дадена организация, както и тяхното осигуряване и статус. Виж повече »

Портал Счетоводство

Толкова много закони, толкова много счетоводни въпроси. Ако имаше място, което да ни даде всички отговори и новини, свързани със счетоводството, как ли щеше да се казва то? Представяме Ви мястото, събрало Виж повече »

Съветник: ТРЗ и Осигуряване от А до Я

Бъдете наясно с промените в трудовото право. Абонирайки се за „Съветник: ТРЗ и Осигуряване от А до Я“, Вие целогодишно ще имате достъп до актуализирана и пълна информация относно законите за труд Виж повече »

Съветник: Данъци и такси на моята фирма

Има ли начин да предпазите фирмата си от грешки, глоби и проблеми? Има – с абонамент за Съветник Данъци и такси на моята фирма!  Абонаментът „Съветник: Данъци и такси на моята фирма“ предлага ежемесечна Виж повече »

ТРЗ показател: Новини, решения, насоки

Светът около нас се променя непрестанно. За да бъдем истински професионалисти в работата си, добре е да се нагаждаме спрямо промените и да ги научаваме първи и навреме. Нашите ежеседмични електронни списания Виж повече »

 

В електронен формат: Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

В електронното издание „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“ ще откриете пълния набор от промени в закона за 2020-та година, свързан със счетоводното отчитане на данъците.

Всяка година Народното събрание актуализира данъчните закони чрез промяна и въвеждане на нови такива. За всяка фирма е важно да следи промените и да има достъп до най-новата и пълна информация в юридическите норми и правила.

С книгата на Евгени Рангелов ще имате на разположение всички изменения от закона за 2020-та година, свързани с:

➜Промени в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМД, ЗДДС

➜Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

➜Промени в ЗДДС за транспониране на разпоредби на Директива 2006/112/ЕО за постигане на съответствие на националното и европейското право

➜Промени, свързани с привеждане на ЗДДС в съответствие с решенията на СЕС

➜Промени за прецизиране на разпоредби и промени във връзка със затруднения при практическото прилагане на ЗДДС

➜Намаляване на разходите за данъчната администрация и административната тежест за гражданите и бизнеса

➜Промени с технически характер.

В изданието ще намерите и мотивите за съответните изменения и допълнения на данъчните закони, считано от 1 януари 2020 година.

Поръчайте тук >>

Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19

Извънредното положение, свързано с COVID пандемията, изправи пред много въпроси счетоводителите на фирми у нас. Как правилно да осчетоводим получените помощи и за кой месец да ги впишем в отчетите на фирмата?

Добрата новина е, че на помощ идва едно незаменимо и полезно ръководство, написано от проф. д-р Стоян Дурин, а именно: „Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19″.

Книгата в електронен формат има за цел да помогне на българските счетоводители на фирми, които търсят отговори на въпросите си, свързани с правилното осчетоводяване на получената безвъзмездна помощ при COVID пандемията.

Електронното ръководство “Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19” систематизира за Вас:

☑ кратко описание какво представлява всяка от помощите
☑ счетоводни сметки, по които да я отчетете

При изготвянето на ръководството проф. Дурин се е съобразил с Указанията на Министерство на финансите № УК-1 от 02.03.2021 г.!

Ето и самото съдържание на ръководството и разглежданите теми в него: 

❒ Програми и мерки за запазване на заетостта на персонала
✦ Мярка 60/40
✦ Мярка „Заетост за теб”
✦ Мярка за запазване на заетостта в секторите „Транспорт” и „Туризъм”

❒ Мерки за безвъзмездна подкрепа, свързана със запазване на дейността на предприятието
✦ Програма за подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 по Оперативна програма „Иновации и конкуретоспособност”
✦ Програма за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
✦ Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните епидемични мерки”
✦ Програма за подкрепа на малки и средни предприятия, които извършват автомобилни превози за преодоляване на последиците от Covid-19 по програма „Иновации и конкурентоспособност”, администрирани от Министерство на транспорта, информационнните технологии и съобщенията
✦ Програма за подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Civid-19
✦ Програма за осигуряване на безвъзмездни средства от Министерство на туризма за туроператори и туристически агенти за компенсиране на загуби в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
✦ Програма за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети, съгласно чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

❒ Счетоводни записвания при отчитане на всички програми и мерки от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от Covid-19

Чуйте част от съветите на прф. д-р Стоян Дурин във видеото тук:

Спестете си глобите, както и излишните главоблъсканици, като вземете ръководството от тук.

Правилно деклариране на данни съгласно Наредба № Н-13 – практическо ръководство

Всички срокове, данъчни декларации, текстове и актуални указания на НАП ще намерите в новото ръководство на Красимира Гергева и Аспасия Петкова – „Правилно деклариране на данни съгласно Наредба H-13 – практическо ръководство“.

В допълнение, в книгата ще получите решения на интересни казуси от практиката на колеги и експерти в счетоводството.

Случвало ли Ви се е да подадете декларация обр. 1 със сгрешено ЕГН? Този казус, както и други, имат своето решение. А какво е то? – Ще откриете в най-новото ръководство на РС Издателство Бизнес и Консултации.

Какво да очаквате от съдържанието на ръководството:

❒ Пълен текст на Наредба Н-13 + приложенията към нея (таблиците с указания за попълването им)

❒ Актуални указания на НАП за попълване на декларациите

❒ Практически съвети от експерти във връзка с:
✦ корекции
✦ срокове за подаване
✦ особености при всяка декларация и т.н.

❒ Готови решения на интересни казуси на Ваши колеги, сред които:
✦ Подаване на декларация обр. 1 и декларация обр. 6 за лице на граждански договор
✦ Заличаване на декларация обр. 1 при сгрешено ЕГН
✦ Санкции при неподадени в срок декларация обр. 1 и 6
✦ Възнаграждение за служител, назначен с договор по чл. 114, който ще работи само през почивните дни
✦ Здравни осигуровки при бременност
✦ Осигуряване на съпруг на СОЛ
✦ Осигуровки и декларации за съпруг/а на СОЛ
✦ Декларация образец 1 при изплатено обезщетение по чл. 224 от КТ
✦ Регистриран трудов договор и недекларирани осигуровки
✦ Граждански договор и декларации обр. 1 и 6
✦ Корекция на декларация обр. 1 заради болнични
✦ Авансово плащане на осигуровки
✦ Декларация образец 1 за пенсиониращо се СОЛ
✦ Счетоводител на граждански договор
✦ Неподадени декларации образец 1 и 6

❒ Разяснения с примери при попълването на различните варианти за различните категории лица:
✦ по трудови правоотношения
✦ СОЛ
✦ граждански договори
✦ категории труд
✦ при СИРВ
✦ за отминал период и т.н.

❒ И още много други

Вижте едно от решенията, изложени в ръководството, в следното видео:

Повече за изданието и възможност за покупка ще намерите тук.

Портал ТРЗ нормативи

Да си служител ТРЗ в наши дни е отговорна и нелека задача. От отдела по човешки ресурси зависи правилното документално обслужване на служителите в дадена организация, както и тяхното осигуряване и статус. Но както всяко дружество има свои различни правила и норми, така и законите, съответстващи на различните дейности, се различават.

За да извършваме работата си, качествено и правилно, трябва да се съобразяваме със законите. А за да се съобразяваме със законите, трябва да ги познаваме добре и да ги прилагаме в практиката.

„Портал ТРЗ нормативи“ е еквивалент на енциклопедия в света на трудовото право и осигуряване. Той Ви дава достъп до всички закони и техните промени и актуализации, модели на документи, данъчно-осигурителен календар, както и над 1067 решения на казуси от практиката на ТРЗ служителите в България.

Изберете Вашия абонаментен план в portaltrznormativi.bg и ще получите достъп до услугите на професионалистите в света на трудовото право. Според разновидността на абонаментните планове ще имате възможността да получавате електронен ежеседмичен бюлетин с най-новите и важни промени, както и решения на ралични казуси. В допълнение, ще получите правото на компетентно и професионално решение на въпросите си, отправени през портала или директно по телефон.

Ето и видовете абонаментни планове и включващите се в тях услуги:

  • Абонаментен план 3 месеца включва:

➤Модели документи

➤Законодателство

➤Новини

➤Данъчен календар

➤Анализи и процедури

➤Право на 3 персонални консултации

➤Електронен бюлетин (всеки петък)

  • Абонаментен план 6 месеца включва:

➤Модели документи

➤Законодателство

➤Новини

➤Данъчен календар

➤Анализи и процедури

➤Право на 5 персонални консултации

➤Електронен бюлетин (всеки петък)

  • Абонаментен план 12 месеца включва:

➤Модели документи

➤Законодателство

➤Новини

➤Данъчен календар

➤Анализи и процедури

➤Право на 12 персонални консултации

➤Право на персонални консултации с експерт по телефона

➤Електронен бюлетин (всеки петък)

  • Абонаментен план 24 месеца:

➤Модели документи

➤Законодателство

➤Новини

➤Данъчен календар

➤Анализи и процедури

➤Право на 24 персонални консултации

➤Персонални консултации с експерт по телефона

➤Електронен бюлетин (всеки петък)

Направете своя желан абонамент от тук:

Абонамент за 3 месеца за “Портал ТРЗ нормативи” >>
Абонамент за 6 месеца за “Портал ТРЗ нормативи” >>
Абонамент за 12 месеца за “Портал ТРЗ нормативи” >>
Абонамент за 24 месеца за “Портал ТРЗ нормативи” >>

Портал Счетоводство

Толкова много закони, толкова много счетоводни въпроси. Ако имаше място, което да ни даде всички отговори и новини, свързани със счетоводството, как ли щеше да се казва то?

Представяме Ви мястото, събрало най-много експертни мнения и примери от ежедневната практика в света на счетоводството – portalschetovodstvo.bg. Тук ще получите решение на Вашите въпроси, компетентно мнение и последните, актуални новини и изменения в счетоводното и данъчно законодателство.

Абонирането и включването Ви към „Портал Счетоводство“ ще Ви осигури намирането на инфомация и отговори на над 6000 казуса в ежедневната практика, само с натискането на един клик. Където и да се намирате, в офиса или пред съответните държавни инстанции, сайтът е отворен за Вас и е на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата. За всеки Ваш казус има съответстваща категория, специално поле за търсачка, както и имейл и телефон, на които да получите отговори и консултация с експерт.

Различните абонаментни планове на portalschetovodstvo.bg Ви дават правото да избирате измежду многобройните опции за консултация по счетоводни въпроси:

  • Абонаментният план от 3 месеца Ви дава достъп до: модели на документи; пълно и актуално състояние на законодателството; последни новини в света на счетоводството и данъците; достъп до данъчен календар за настоящата година с всички важни дати за подаване на декларации и отчети; анализи и процедури, представени от експерти в областта; 3 броя персонални консултации с професионалисти през платформата на сайта; и ежеседмичен електронен бюлетин с всички важни изменения, допълнения и новини, предоставен директно на Вашия имейл.
  • В абонаментния план от 6 месеца ще получите всичко, изброено по-горе за двойно по-дълъг период от време + (плюс) правото на 2 допълнителни персонални консултации с доказани експерти в света на счетоводството и данъчното право.
  • За професионалистите предлагаме и абонаментни планове със срок от 12 и от 24 месеца, в които броят на персоналните консултации се увеличава, както следва: 24 за 12 месеца и 48 за 24 месеца. В допълнение, абонирайки се за който и да е от двата абонамента, имате право на лични професионални консултации по телефон.

С цел да тествате качеството на предлаганата услуга, можете да се запишете за безплатен абонамент, валиден до 24 часа от направената регистрация.

Професионализмът води до успех и развитие. Но какво е един професионалист без знания и опит? С portalschetovodstvo.bg да си професионалист в работата си е лесно, приятно и градивно! Включете се в света на практическите познания, дългогодишния натрупан опит на доказани експерти в областта на счетоводното и данъчното право.

Вижте и чуйте как Вашите колеги откриха решение на казуса си през платформата “Портал Счетоводство”, като отворите видеото:

Поръчайте Вашия абонамент от тук:

Абонамент за 3 месеца за “Портал Счетоводство” >>
Абонамент за 6 месеца за “Портал Счетоводство” >>
Абонамент за 12 месеца за “Портал Счетоводство” >>