Правен режим на регистрация, подпомагане и данъчно облагане на земеделските производители – специализирано електронно ръководство

Земеделските производители, независимо физически или юридически лица, спадат към една по-специфична категория, която изисква от Вас особено внимание, спазване на по-специфични правни и данъчни регламенти. Как правилно да ги регистрирате? Как и Виж повече »

Отговорността на управителя на търговското дружество – специализирано електронно ръководство

Какво е фирма без управител? А какво е управител без отговорности, задължения, права и закони, които да спазва? Ролята на управителя на търговското дружество е една от най-отговорните. Ето защо в качеството Виж повече »

Корекция на счетоводни грешки по реда на приложимите счетоводни стандарти – специализирано електронно ръководство

Грешките са част от всяка работа, но когато става дума за счетоводни грешки, те могат да имат фатални последствия – глоби, проблеми, санкции. Ето защо вече в две поредни електронни издания експерт Виж повече »

Електронно списание: Правен консултант

В която и сфера да работите, има определени закони, които трябва да бъдат спазвани. Често обаче по тях възникват промени, допълнения и особености, за които трябва да бъдете запознати. В противен случай Виж повече »

GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021 – специализирано електронно ръководство

Спазвате ли правилно Закона за защита на личните данни във фирмата? Независимо в коя сфера работите Общият регламент относно защита начините данни ( GDPR) е едно от основните неща, за които трябва Виж повече »

Уред за декориране на маникюр Hollywood nails

Мечтаете за красиви нокти? Но нямате време да посетите маникюрист? Направете своя прекрасен маникюр в домашни условия! Как? С уред за декориране на маникюр Hollywood nails! С помощта на Уреда за декориране Виж повече »

В електронен формат: Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката

“Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката” вече и в електронен формат! Представяме Ви най-новото ръководство на счетоводителя. В изданието „Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката“ ще намерите реални Виж повече »

365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети

Казват, че ТРЗ служителят е именно този човек, върху който се крепи цялата фирма. ТРЗ служителят е този човек, който се грижи за всички останали – отпуски, договори, болнични и какво ли Виж повече »

 

Правен режим на регистрация, подпомагане и данъчно облагане на земеделските производители – специализирано електронно ръководство

Земеделските производители, независимо физически или юридически лица, спадат към една по-специфична категория, която изисква от Вас особено внимание, спазване на по-специфични правни и данъчни регламенти.

Как правилно да ги регистрирате? Как и какви помощи и субсидии могат да получат те в различните ситуации? На какви данъчни преференции имат право земеделските стопани по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС?

На тези въпроси в най-новото ни електронно ръководство „Правен режим на регистрация, подпомагане и данъчно облагане на земеделските производители“ експерт Бойчо Момчилов дава подробни и конкретни експертни анализи и практически съвети, които ще Ви помогнат да работите законосъобразно със ЗП, без страх от допускането на грешки.

Ето и пълното съдържание на електронното ръководство:

▷ Легално определение за земеделски производител и земеделски стопанин. Регистрация на земеделски земи и земеделски стопани.

▷ Механизми за подпомагане на земеделските стопани съгласно ЗПЗП. Правомощия на Фонд „Земеделие“. Схеми за директни плащания. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП).

А) Схеми за директни плащания по ЗПЗП.

Б) Правен режим на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на земеделските стопани.

– Насоки за кандидатстване и изпълнение на проекти.
– Предоставяне на БФП чрез подбор.
– Сключване и изпълнение на административния договор за предоставяне на БФП. Верифициране на разходите и плащания.
– Верифициране на разходите и плащанията.
– Администриране на нередности и финансови корекции.

▷ Данъчни преференции на земеделските стопани по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС.

Бъдете уверени в работата си със ЗП, спазвайки всички правни и данъчни закони!

Внимание! Ръководството е в процес на обработка.

Направете предварителна цаявка на преференциална цена от тук >>

Отговорността на управителя на търговското дружество – специализирано електронно ръководство

Какво е фирма без управител? А какво е управител без отговорности, задължения, права и закони, които да спазва?

Ролята на управителя на търговското дружество е една от най-отговорните. Ето защо в качеството Ви на такива е задължително да понзвате всички правни, данъчни и осигурителни права и задължения, които имате като управител.

Представяме Ви книгата в електронен формат на експерт Бойчо Момчилов – „Отговорността на управителя на търговското дружество“, където конкретно ще намерите не само какви са отговорностите и задълженията Ви като управител на търговско дружество, но и как да постъпите в някои по-сложни бъдещи ситуации.

Съдържание на електронното ръководство:

❑ Правен статут, представителна власт, вписване и заличаване на управителя от търговския регистър.
✦ Забрана за извършване на конкурента дейност от управителя и обезщетение за вреди от тази дейност.
✦ Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството.
✦ Задължение на управителите на търговски дружества за заявяване на несъстоятелност на управляваните от тях дружества. Солидарна отговорност.

❑ Данъчно облагане и социално осигуряване на управителите на търговски дружества. Данъчно облагане при ползване от управителите на активи и ресурси на управляваните от тях дружества.
✦ Данъчно облагане при ползване/ придобиване от управителите на активи и ресурси на управляваните от тях дружества.
✦ Данъчно облагане по ЗКПО и ЗДДС на разходи, свързани с експлоатацията на активи на дружествата от негови управители.
✦ Данъчно третиране по ЗДДФЛ, ЗДДС и ЗКПО на придобиването на активи на дружеството от неговия управител по договор за управление и контрол (ДУК).

❑ Управителите на търговски дружества като субекти на наказателното право. Кратък преглед на различните видове престъпления, за които управителите могат да понесат наказателна отговорност.
✦ Престъпления против собствеността.
✦ Общи стопански престъпления.
✦ Престъпления против кредиторите.
✦ Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.

 

Бъдете подготвени за всяка ситуация, в която Ви поставя родното законодателство – с експертните съвети на Бойчо Момчилов и нашето най-ново електронно ръководство „Отговорността на управителя на търговското дружество“.

Вижте анализа на експерт Бойчо Момчилов във връзка с облагане по ЗДДС на личното ползване на фирмен лек автомобил от управители на дружество във видеото тук:

Поръчайте електронното ръководство от тук >>

Корекция на счетоводни грешки по реда на приложимите счетоводни стандарти – специализирано електронно ръководство

Грешките са част от всяка работа, но когато става дума за счетоводни грешки, те могат да имат фатални последствия – глоби, проблеми, санкции.

Ето защо вече в две поредни електронни издания експерт Николай Такиев се съсредоточава именно върху корекцията на счетоводни грешки и как да ги отстраните навреме така, че да не си навлечете проблеми.

В предходното си издание “Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО” експерт Такиев Ви запозна с методите за коригиране на допуснати грешки по ЗКПО.

Сега Ви представяме най-новото електронно издание – “Корекция на счетоводни грешки по реда на приложимите счетоводни стандарти”, написано също в този дух, но за грешките, допуснати при счетоводните стандарти.

Ето и какво нагледно съдържа изданието:

❖ Обща характеристика на счетоводните грешки

❖ Корекция на счетоводни грешки, които са установени в годината, в която са допуснати – текущия отчетен период:

➜ Допуснати грешки в съставените първични счетоводни документи

➜ Допуснати грешки в подаваните декларации

➜ Допуснати грешки в съставянето на стопански операции

❖ Корекция на счетоводни грешки, които са установени през текущата година, касаещи предходни отчетни периоди

➜ Определение за фундаментална грешка

➜ Препоръчителен подход

➜ Допустим алтернативен подход

❖ Оповестяване на счетоводни грешки:

➜ Препоръчителен подход

➜ Допустим алтернативен подход

Не забравяйте! Освен пояснения за корекцията на грешките, в електронното ръководство експерт Такиев дава и примери за онагледяване и по-ясно разбиране.

Вижте анализа на експерт Николай Такиев за коригирането на счетоводни грешки чрез способа на червеното сторно във видеото тук:

Можете да поръчате ръководството, като кликнете тук >>

Електронно списание: Правен консултант

В която и сфера да работите, има определени закони, които трябва да бъдат спазвани.

Често обаче по тях възникват промени, допълнения и особености, за които трябва да бъдете запознати. В противен случай рискувате да допуснете сериозни грешки, а вследствие на тях и да Ви глобят.

Ето защо създадохме специалното електронно списание “Правен консултант”.

В него всеки месец публикуваме важни теми относно най-новото в ✓данъчното, ✓ търговското, ✓ GDPR, ✓ трудовото и ✓ осигурителното право!

При абонамент за списанието, всеки месец директно на Вашия имейл ще получите:

☑ Готови решения на разнообразни ситуации от реалната практика

☑ Анализи от опитни експерти

☑ Ключови новини, които е важно да знаете

☑ Промени в основни нормативни документи

Всичко това в горепосочените 5 правни сфери може да идва само на Вашия имейл всеки месец.

Акцентът на списанието е върху практическата помощ, така че да сте наясно не само какво гласят законите и какво се променя в тях, а и да разбирате и прилагате тези норми и промени без притеснения.

Темите от последния брой за м. август:

Експертни анализи:

▶ За авторскоправната защита на обучителните методики – Автор: доц. д-р Андрей Александров
▶ Доставка на услуги обхванати от системата OSS – Автор: Ели Марова
▶ Защита на работодателя срещу злоупотреба с трудови права от работника или служителя – Автор: доц. д-р Андрей Александров
▶ Определяне мястото на изпълнение на доставката на стоки в различните хипотези на дистанционна продажба – Автор: Бойчо Момчилов
▶ Мерките BEPS (Base erosion and profit shifting) и автоматичния обмен на финансова информация според ДОПК – Автор: Бойчо Момчилов

Промени и обнародвания в ДВ:

▶ Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане
▶ Промени в Постановление 151 определяне условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка
▶ Промени в Наредба 12 от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
▶ Промени в Наредбата за медицинската експертиза
▶ Промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Експертни решения на казуси:

▶ Отказ за допускане на лице, оспорващо дисциплинарно уволнение, до конкурс за заемане на длъжността, от която е уволнено
▶ Освобождаване на служителка в болничен, която още е в срок на изпитване


Вижте какво решение дава доц. д-р Андрей Александров на казус, свързан със защитата срещу упражняване на конкурентна дейност от страна на бивш управител на дружество, във видеото тук:

 

Научете повече за него и възможностите за абонамент от тук >>

 

GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021 – специализирано електронно ръководство

Спазвате ли правилно Закона за защита на личните данни във фирмата?

Независимо в коя сфера работите Общият регламент относно защита начините данни ( GDPR) е едно от основните неща, за които трябва да бъдете внимателни.

Глобите при нарушения са големи и касаят не само Вас, но и цялата фирма.

За да бъдете спокойни, на Ваша помощ идва едно ръководство в електронен формат, а именно – “GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021”.

С него на своя страна ще сте подготвени да отговорите на законовите изисквания по защитата на личните данни, както и ще си спестите притесненията дали работите правилно.

Ето и кои конкретни казуси и техните решения ще намерите в ръководството:

➪ Как да се попълни уведомлението към КЗЛД за определяне на длъжностно лице по защита на данните, когато юридическото лице е микропредприятие и дали управителят на съответното предприятие може да бъде длъжностното лице?
➪ Необходима ли е регистрация като администратор на лични данни при определяне на длъжностно лице в частно училище? Или начинът за уведомяване на Комисията за защита на лични данни за дейностите по обработване на лични данни е друг?
➪ Необходимо ли е искането на съгласие от родител (настойник) за обработка на личните му данни при настаняване на дете под 14-годишна възраст в хотел?
➪ Необходимо ли е при освидетелстване на ТЕЛК или НЕЛК да се изпраща пълна информация на работодателя? Има се предвид подробно описание на заболяванията, направените изследвания и др. Може ли да се поиска от комисията да обработва и предоставя на работодателя лични данни частично? Противопоказно ли е да се уведоми работодателя за процента инвалидност, срок на инвалидността, без да се изпращат диагнозите? А как стои въпросът относно болничните към НОИ?
➪ Какво разбира законодателството по защита на личните данни под съгласие за обработка на данните в случай на събиране на подписки в подкрепа на различни значими обществени каузи?
➪ Какви са законовите норми при инсталиране на видеокамери в служебните помещения? С какъв акт трябва да се въведе системата за видеонаблюдение?
➪ Има ли право, според закона за защита на личните данни, работодател да инсталира камери на служителите, които работят от вкъщи?
➪ В случай на загубени/липсващи архиви с данни на служителите в отдел „Човешки ресурси“, налага ли се да се изпрати уведомление до КЗЛД ?

В допълнение в електронното ръководство ще получите и конкретен анализ от доц. д-р Андрей Александров относно:

➪ Становище на КЗЛД по някои често поставяни въпроси относно допустимите форми на контрол на достъпа в учебните заведения.

Във видеото можете да видите нагледен пример за това какви са нормите при видеонаблюдение на работното място:

Осигурете си спокойствие и сигурност по време на работа!

Поръчайте електронното ръководство тук >>