Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство

Уважаеми счетоводители и ТРЗ служители, Знаем, че казусите в практиката Ви са объркващи, сложни, често трудно разрешими. Промените в трудовото и данъчно законодателство допълнително Ви създават притеснения и колебания в работата. >> Виж повече »

Правен режим на регистрация, подпомагане и данъчно облагане на земеделските производители – специализирано електронно ръководство

Земеделските производители, независимо физически или юридически лица, спадат към една по-специфична категория, която изисква от Вас особено внимание, спазване на по-специфични правни и данъчни регламенти. Как правилно да ги регистрирате? Как и Виж повече »

Корекция на счетоводни грешки по реда на приложимите счетоводни стандарти – специализирано електронно ръководство

Грешките са част от всяка работа, но когато става дума за счетоводни грешки, те могат да имат фатални последствия – глоби, проблеми, санкции. Ето защо вече в две поредни електронни издания експерт Виж повече »

Електронно списание: Правен консултант

В която и сфера да работите, има определени закони, които трябва да бъдат спазвани. Често обаче по тях възникват промени, допълнения и особености, за които трябва да бъдете запознати. В противен случай Виж повече »

GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021 – специализирано електронно ръководство

Спазвате ли правилно Закона за защита на личните данни във фирмата? Независимо в коя сфера работите Общият регламент относно защита начините данни ( GDPR) е едно от основните неща, за които трябва Виж повече »

Уред за декориране на маникюр Hollywood nails

Мечтаете за красиви нокти? Но нямате време да посетите маникюрист? Направете своя прекрасен маникюр в домашни условия! Как? С уред за декориране на маникюр Hollywood nails! С помощта на Уреда за декориране Виж повече »

В електронен формат: Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката

“Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката” вече и в електронен формат! Представяме Ви най-новото ръководство на счетоводителя. В изданието „Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката“ ще намерите реални Виж повече »

365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети

Казват, че ТРЗ служителят е именно този човек, върху който се крепи цялата фирма. ТРЗ служителят е този човек, който се грижи за всички останали – отпуски, договори, болнични и какво ли Виж повече »

 

Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство

Уважаеми счетоводители и ТРЗ служители,

Знаем, че казусите в практиката Ви са объркващи, сложни, често трудно разрешими. Промените в трудовото и данъчно законодателство допълнително Ви създават притеснения и колебания в работата.

>> Начисляване на клас прослужено време, осигуряване, обезщетения, срочни и безсрочни трудови договори, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, ЗМДТ, Наредба Н-18 – въпросите валят във всяка една от изброените области.

Но имаме добра новина! Събрахме за Вас десетки експертни решения по всички теми на реално възникнали казуси от практиката на колегите Ви счетоводители и ТРЗ служители – в едно сборно експертно издание – „Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство“!

Включва готови решения от практиката – всички от 2021 година!

✔️ За да имате експертно решение на Ваше разположение!

✔️ За да работите уверено и без страх от глоби!

✔️ Във всички ситуации!

Ето и част от практическите решения, които включихме в ръководството:

Трудови правоотношения:

✦ Съществува ли задължение за работодателя да индексира трудовите възнаграждения на работниците и служителите?

✦ Промяна на работно време

✦ Възлагане на изпълнение на втора длъжност по реда на чл. 259 от КТ

✦ Възнаграждение за личен труд на съдружник в ООД

✦ Преназначаване на служител на срочен договор на мястото на напуснал служител с постоянен

✦ Срочен трудов договор с работник за почистване на стъклени стени на сграда

✦ Корекция на фиш за заплата и попълване на декларация образец 1 при предписания от ИТ за изплащане на извънреден труд

✦ Промяна на втори трудов договор при прекратяване на основния

✦ Удържане на сума за невърнато работно облекло след напускане

✦ Назначаване на лице от Филипините на трудов договор за полагане на труд онлайн

✦ Изчисляване на възнаграждение за време на отпуск след преназначаване на 6 ч. с по-ниска заплата

✦ Зачитане на клас при късно представяне на трудова книжка

✦ Начисляване на клас за прослужено време по втори трудов договор Вписване на заплащане на нощен труд в трудови договори или допълнителни споразумения

✦ Сключване на втори трудов договор с работничка в отпуск по майчинство

✦ Ваучери за храна, непотърсени от служителите, които следва да ги получат

✦ Обучения за оказване на първа долекарска помощ и действия при пожар

✦ Клас прослужено време за назначен пенсионер

✦ Заместване на служител на длъжност продавач разносна търговия със свързан касов апарат

✦ Разлика в полагаеми почивки на шофьори на различни тежкотоварни автомобили

✦ Решение на общо събрание на работниците и служителите във връзка с раздаване на ваучери за храна

✦ Категория труд на машинист на асфалтополагаща машина

✦ Отразяване във ведомост на часове, отработени от командировани в Германия работници

✦ Командироване на шофьори в чужбина – удостоверение А1 и осигуряване

✦ Оформяне на отпуск на служителка във връзка с гледане на дете, спряно от училище във връзка с извънредното положение

✦ Неплатен отпуск за преподавател с втори трудов договор през участието му в служебния кабинет

✦ Ползване на платен отпуск от служител на 2 трудови договора

✦ Ползване на неплатен отпуск за гледане на внуче от служителка с 1 г. до пенсиониране

✦ Майчинство при работа по два трудови договора

✦ Прекратяване на трудови правоотношения

✦ Някои често допускани грешки при прекратяването на трудови правоотношения

✦ Прекратяване на трудовия договор при придобито право на пенсия от работника или служителя

✦ Прекратяване на трудов договор с пенсионер и брой заплати за изплащане

✦ Предизвестие за освобождаване на лице, придобило право на пенсия

✦ Третиране на втори трудов договор по чл. 111 от КТ при прекратяване на първия

✦ Напускане без предизвестие поради закъснение при изплащане на заплата

✦ Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване при ползван неплатен отпуск

✦ Освобождаване на лице на втори трудов договор на 4 часа

✦ Издаване на УП-2 и УП-3 за напуснал служител

✦ Предварителна закрила при уволнение на работник – член на европейски работнически съвет

✦ Прекратяване на трудов договор със служител, който не изпълнява задълженията си

✦ Защита на дружеството срещу упражняване на конкурентна дейност от бивш управител

✦ Подсъдност на трудов спор с клон

✦ Прекратяване на срочен трудов договор и подписване на безсрочен такъв веднага след това

✦ Прекратяване на срочен трудов договор по време на болничен

✦ Прекратяване на трудов договор със служителка, отказала да се върне на работа след майчинство

✦ Освобождаване на лице на изпитателен срок, което не се явява на работа

ЗДДС:

✦ ДДС ставка при продажба на кафе и напитки за консумация извън заведение

✦ Изграждане на фотоволтаична ел. централа – право на строеж и на данъчен кредит

✦ Данъчна основа на ДДС при разпродажба на стока при закриване на магазин

✦ Третиране по ЗДДС на доставка на стока, произведена в Румъния, с фактура от гръцка фирма

✦ Документ за посочване в дневник покупки при възстановен аванс

✦ Начисляване на ДДС при доставка на отпадъци

✦ Включване на закупени активи в дневник за покупки след регистрация по ДДС

✦ Отразяване в ДДС дневниците на фактура от латвийско дружество

✦ Регистрация по ЗДДС за полско дружество във връзка с доставка и монтиране на цистерна

✦ Фактуриране на разходи за поддържане на имот, отдаден под наем срещу стопанисване

✦ Фактура за обновяване на софтуер с ДДС номер от Великобритания

✦ Корекция на ползван данъчен кредит за имот, отдаван под наем на физическо лице

✦ Обобщаване на продажби в отчет по чл. 119 от ЗДДС

✦ Фактури при покупка и продажба на автомобили втора употреба от ЕС и извън ЕС

✦ Отразяване на услуга, получена от фирма от Северна Ирландия

✦ Отразяване на установена липса на стоки в дневник и справка-декларация по ЗДДС

✦ ДДС във фактура при продажба на стока с транспорт EXW

✦ Предоставяне на услуга във връзка със софтуер към американска фирма, непредоставила документ за

✦ потвърждаване на стопанска дейност

✦ Корекция на погрешно издадени фактури

✦ Право на данъчен кредит при покупка на гориво за наета на оперативен лизинг кола, ползвана за нуждите на фирмата

✦ Внос на стоки от Корея директно в Италия, където ще се продават

✦ Документиране на доставка на материали за строително-монтажни работи в Германия

✦ Фактуриране на продажба на употребяван автомобил към ФЛ в Италия

✦ Отразяване на разход по фактури за гориво при транспортни услуги на територията на ЕС

✦ Осчетоводяване на късно предоставени фактури за покупка и продажба на машини от Германия

✦ Отчитане на лично ползване на служебен автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при закупуване

✦ Право на данъчен кредит за закупена кафе-машина, която ще се ползва от административния персонал на фирма

✦ Третиране на фактура от учебно заведение от ЕС

✦ Продажби чрез Амазон Франция през български ДДС номер

✦ Отдаване под наем на фирмен имот на свързано лице

✦ Регистрация по ЗДДС за посредник в сделка за закупуване на дялове на фирма

✦ Компенсиране на загуба и намаляване на печалба при нефактуриран наем на машини и съоръжения

✦ Грешка във фактуриране – начини за коригиране и последствия

ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, ЗМДТ, Наредба Н-18:

✦ Посредничество при предлагане на тол такси – документиране

✦ Облагане на продажби от ФЛ на алкохолни напитки през сайт на регистрирана по ДДС в Шотландия фирма

✦ Дублиране на задължения за данъци върху наем

✦ Регистрация по ЗДДС на ФЛ след продажба на земя

✦ Прехвърляне на апартамент от сграда с акт 14 на цена под данъчната оценка

✦ Данъчно признаване на безвъзмездни разходи при изпълнител на договор за разрушаване на сграда

✦ Участие на лихви по инвестиционен кредит в регулирането на слаба капитализация

✦ Задължение за извършване на тримесечни авансови вноски по ЗКПО

✦ Облагане на доходи от ДУК в България на управител на ЕООД, гражданин на Русия и Израел

✦ Облагане на доходи на ФЛ от фирмата му в Канада

✦ Облагане на закупуване на имот в чужбина

✦ Облагане на лице, което отдава стаи за гости в къщата, в която живее

✦ Облагане на отпуснат заем от управител на българско дъщерно дружество на естонско дружество майка

✦ Оформяне на захранване на каса от собственика на фирма

✦ Облагане на печалба, реализирана от панамско дружество, собственост на българско ЮЛ

✦ Удържане на данък от ФЛ пенсионер, предоставил помещение под наем на ЕООД

✦ Прилагане на Наредба № Н-18 при дропшипинг с прием на плащания през PayPal и Stripe

✦ Изплащане на дивиденти в брой към съдружници в ООД, което е собственик на ЕООД

✦ Завеждане на багер в САП и ДАП с амортизационна норма 10 на сто

✦ Касови бележки при разносна търговия

✦ Разпределяне на дивиденти от ЕООД в ООД, което е собственик на ЕООД

✦ Данъчно третиране на помощ по мярка 60 на 40 при фирма на патентен данък

Вижте цялото съдържание и възможност за поръчка, като кликнете тук >>

 

Правен режим на регистрация, подпомагане и данъчно облагане на земеделските производители – специализирано електронно ръководство

Земеделските производители, независимо физически или юридически лица, спадат към една по-специфична категория, която изисква от Вас особено внимание, спазване на по-специфични правни и данъчни регламенти.

Как правилно да ги регистрирате? Как и какви помощи и субсидии могат да получат те в различните ситуации? На какви данъчни преференции имат право земеделските стопани по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС?

На тези въпроси в най-новото ни електронно ръководство „Правен режим на регистрация, подпомагане и данъчно облагане на земеделските производители“ експерт Бойчо Момчилов дава подробни и конкретни експертни анализи и практически съвети, които ще Ви помогнат да работите законосъобразно със ЗП, без страх от допускането на грешки.

Ето и пълното съдържание на електронното ръководство:

▷ Легално определение за земеделски производител и земеделски стопанин. Регистрация на земеделски земи и земеделски стопани.

▷ Механизми за подпомагане на земеделските стопани съгласно ЗПЗП. Правомощия на Фонд „Земеделие“. Схеми за директни плащания. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП).

А) Схеми за директни плащания по ЗПЗП.

Б) Правен режим на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на земеделските стопани.

– Насоки за кандидатстване и изпълнение на проекти.
– Предоставяне на БФП чрез подбор.
– Сключване и изпълнение на административния договор за предоставяне на БФП. Верифициране на разходите и плащания.
– Верифициране на разходите и плащанията.
– Администриране на нередности и финансови корекции.

▷ Данъчни преференции на земеделските стопани по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС.

Бъдете уверени в работата си със ЗП, спазвайки всички правни и данъчни закони!

Внимание! Ръководството е в процес на обработка.

Направете предварителна цаявка на преференциална цена от тук >>

Корекция на счетоводни грешки по реда на приложимите счетоводни стандарти – специализирано електронно ръководство

Грешките са част от всяка работа, но когато става дума за счетоводни грешки, те могат да имат фатални последствия – глоби, проблеми, санкции.

Ето защо вече в две поредни електронни издания експерт Николай Такиев се съсредоточава именно върху корекцията на счетоводни грешки и как да ги отстраните навреме така, че да не си навлечете проблеми.

В предходното си издание “Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО” експерт Такиев Ви запозна с методите за коригиране на допуснати грешки по ЗКПО.

Сега Ви представяме най-новото електронно издание – “Корекция на счетоводни грешки по реда на приложимите счетоводни стандарти”, написано също в този дух, но за грешките, допуснати при счетоводните стандарти.

Ето и какво нагледно съдържа изданието:

❖ Обща характеристика на счетоводните грешки

❖ Корекция на счетоводни грешки, които са установени в годината, в която са допуснати – текущия отчетен период:

➜ Допуснати грешки в съставените първични счетоводни документи

➜ Допуснати грешки в подаваните декларации

➜ Допуснати грешки в съставянето на стопански операции

❖ Корекция на счетоводни грешки, които са установени през текущата година, касаещи предходни отчетни периоди

➜ Определение за фундаментална грешка

➜ Препоръчителен подход

➜ Допустим алтернативен подход

❖ Оповестяване на счетоводни грешки:

➜ Препоръчителен подход

➜ Допустим алтернативен подход

Не забравяйте! Освен пояснения за корекцията на грешките, в електронното ръководство експерт Такиев дава и примери за онагледяване и по-ясно разбиране.

Вижте анализа на експерт Николай Такиев за коригирането на счетоводни грешки чрез способа на червеното сторно във видеото тук:

Можете да поръчате ръководството, като кликнете тук >>

Електронно списание: Правен консултант

В която и сфера да работите, има определени закони, които трябва да бъдат спазвани.

Често обаче по тях възникват промени, допълнения и особености, за които трябва да бъдете запознати. В противен случай рискувате да допуснете сериозни грешки, а вследствие на тях и да Ви глобят.

Ето защо създадохме специалното електронно списание “Правен консултант”.

В него всеки месец публикуваме важни теми относно най-новото в ✓данъчното, ✓ търговското, ✓ GDPR, ✓ трудовото и ✓ осигурителното право!

При абонамент за списанието, всеки месец директно на Вашия имейл ще получите:

☑ Готови решения на разнообразни ситуации от реалната практика

☑ Анализи от опитни експерти

☑ Ключови новини, които е важно да знаете

☑ Промени в основни нормативни документи

Всичко това в горепосочените 5 правни сфери може да идва само на Вашия имейл всеки месец.

Акцентът на списанието е върху практическата помощ, така че да сте наясно не само какво гласят законите и какво се променя в тях, а и да разбирате и прилагате тези норми и промени без притеснения.

Темите от последния брой за м. август:

Експертни анализи:

▶ За авторскоправната защита на обучителните методики – Автор: доц. д-р Андрей Александров
▶ Доставка на услуги обхванати от системата OSS – Автор: Ели Марова
▶ Защита на работодателя срещу злоупотреба с трудови права от работника или служителя – Автор: доц. д-р Андрей Александров
▶ Определяне мястото на изпълнение на доставката на стоки в различните хипотези на дистанционна продажба – Автор: Бойчо Момчилов
▶ Мерките BEPS (Base erosion and profit shifting) и автоматичния обмен на финансова информация според ДОПК – Автор: Бойчо Момчилов

Промени и обнародвания в ДВ:

▶ Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане
▶ Промени в Постановление 151 определяне условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка
▶ Промени в Наредба 12 от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
▶ Промени в Наредбата за медицинската експертиза
▶ Промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Експертни решения на казуси:

▶ Отказ за допускане на лице, оспорващо дисциплинарно уволнение, до конкурс за заемане на длъжността, от която е уволнено
▶ Освобождаване на служителка в болничен, която още е в срок на изпитване


Вижте какво решение дава доц. д-р Андрей Александров на казус, свързан със защитата срещу упражняване на конкурентна дейност от страна на бивш управител на дружество, във видеото тук:

 

Научете повече за него и възможностите за абонамент от тук >>

 

GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021 – специализирано електронно ръководство

Спазвате ли правилно Закона за защита на личните данни във фирмата?

Независимо в коя сфера работите Общият регламент относно защита начините данни ( GDPR) е едно от основните неща, за които трябва да бъдете внимателни.

Глобите при нарушения са големи и касаят не само Вас, но и цялата фирма.

За да бъдете спокойни, на Ваша помощ идва едно ръководство в електронен формат, а именно – “GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021”.

С него на своя страна ще сте подготвени да отговорите на законовите изисквания по защитата на личните данни, както и ще си спестите притесненията дали работите правилно.

Ето и кои конкретни казуси и техните решения ще намерите в ръководството:

➪ Как да се попълни уведомлението към КЗЛД за определяне на длъжностно лице по защита на данните, когато юридическото лице е микропредприятие и дали управителят на съответното предприятие може да бъде длъжностното лице?
➪ Необходима ли е регистрация като администратор на лични данни при определяне на длъжностно лице в частно училище? Или начинът за уведомяване на Комисията за защита на лични данни за дейностите по обработване на лични данни е друг?
➪ Необходимо ли е искането на съгласие от родител (настойник) за обработка на личните му данни при настаняване на дете под 14-годишна възраст в хотел?
➪ Необходимо ли е при освидетелстване на ТЕЛК или НЕЛК да се изпраща пълна информация на работодателя? Има се предвид подробно описание на заболяванията, направените изследвания и др. Може ли да се поиска от комисията да обработва и предоставя на работодателя лични данни частично? Противопоказно ли е да се уведоми работодателя за процента инвалидност, срок на инвалидността, без да се изпращат диагнозите? А как стои въпросът относно болничните към НОИ?
➪ Какво разбира законодателството по защита на личните данни под съгласие за обработка на данните в случай на събиране на подписки в подкрепа на различни значими обществени каузи?
➪ Какви са законовите норми при инсталиране на видеокамери в служебните помещения? С какъв акт трябва да се въведе системата за видеонаблюдение?
➪ Има ли право, според закона за защита на личните данни, работодател да инсталира камери на служителите, които работят от вкъщи?
➪ В случай на загубени/липсващи архиви с данни на служителите в отдел „Човешки ресурси“, налага ли се да се изпрати уведомление до КЗЛД ?

В допълнение в електронното ръководство ще получите и конкретен анализ от доц. д-р Андрей Александров относно:

➪ Становище на КЗЛД по някои често поставяни въпроси относно допустимите форми на контрол на достъпа в учебните заведения.

Във видеото можете да видите нагледен пример за това какви са нормите при видеонаблюдение на работното място:

Осигурете си спокойствие и сигурност по време на работа!

Поръчайте електронното ръководство тук >>