365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети

Казват, че ТРЗ служителят е именно този човек, върху който се крепи цялата фирма. ТРЗ служителят е този човек, който се грижи за всички останали – отпуски, договори, болнични и какво ли Виж повече »

Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци

Как да бъдем изрядни пред данъчните служители? – Много лесно! Като се подготвим предварително за всички възможни санкции и проверки. Представяме Ви най-новия наръчник на данъкоплатци от експерт Бойчо Момчилов – „Как Виж повече »

Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО

По колко пъти на ден се случва да допускате грешки в осчетоводяването на фирмата? Истината е, че всички ние допускаме грешки. Но когато те ни навлекат глоби и санкции, това не е Виж повече »

В електронен формат: Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

В електронното издание „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“ ще откриете пълния набор от промени в закона за 2020-та година, свързан със счетоводното отчитане на данъците. Виж повече »

Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19

Извънредното положение, свързано с COVID пандемията, изправи пред много въпроси счетоводителите на фирми у нас. Как правилно да осчетоводим получените помощи и за кой месец да ги впишем в отчетите на фирмата? Виж повече »

Правилно деклариране на данни съгласно Наредба № Н-13 – практическо ръководство

Всички срокове, данъчни декларации, текстове и актуални указания на НАП ще намерите в новото ръководство на Красимира Гергева и Аспасия Петкова – „Правилно деклариране на данни съгласно Наредба H-13 – практическо ръководство“. Виж повече »

Портал ТРЗ нормативи

Да си служител ТРЗ в наши дни е отговорна и нелека задача. От отдела по човешки ресурси зависи правилното документално обслужване на служителите в дадена организация, както и тяхното осигуряване и статус. Виж повече »

Портал Счетоводство

Толкова много закони, толкова много счетоводни въпроси. Ако имаше място, което да ни даде всички отговори и новини, свързани със счетоводството, как ли щеше да се казва то? Представяме Ви мястото, събрало Виж повече »

 

365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети

Казват, че ТРЗ служителят е именно този човек, върху който се крепи цялата фирма. ТРЗ служителят е този човек, който се грижи за всички останали – отпуски, договори, болнични и какво ли още не! 

Ние пък казваме, че ТРЗ служителят също има нужда от някой, който да се погрижи за него!

Ето защо Ви представяме най-новото ръководство за ТРЗ служители, а именно: “365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети”.

В него ще откриете най-актуалните казуси от практиката и техните експертни решения:

❒ Право на командировъчни пари за съдружник с личен труд
❒ Заплащане за извънреден труд, част от който е положен през нощта
❒ Осигуряване на ФЛ, получаващо комисионни над МОД и регистрирано по ЗДДС
❒ Съкращаване на служител по чл. 328, ал. 3 и мярка 60 на 40
❒ Справка по чл. 73а или чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени на американец доходи
❒ Спиране на осигуряване като СОЛ
❒ Осигуряване на съдружници в ООД с личен труд в ЕООД
❒ Осигурителни вноски за лице, назначено по чл 114 от КТ, без отработени дни
❒ Обезщетения при прекратяване на трудов договор
❒ Прекратяване на срочен трудов договор
И още, и още!

Бъдете сред първите направили заявка за книгата и ще я получите на по-ниска, преференциална цена.

Научете повече за изданието тук >>

Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци

Как да бъдем изрядни пред данъчните служители? – Много лесно! Като се подготвим предварително за всички възможни санкции и проверки.

Представяме Ви най-новия наръчник на данъкоплатци от експерт Бойчо Момчилов – „Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци“.

Ето и какво точно включва то:

❍ Кратко описание на процедурата по извършване на различни видове ревизии и проверки
❍ Процесуални действия за защита на ревизираното лице
❍ Процесуални действия за защита в различните видове данъчни проверки, като например:
– проверка за установяване на факти и обстоятелства (ПУФО)
– проверка при регистрация по ЗДДС
– насрещна проверка
– проверка по ДДС, извършвана от данъчните администрации на държавите членки
– проверка по системата ИНТРАСТАТ
– проверка за прилагане на СИДДО
– проверка за прихващане и възстановяване на ДДС
– проверка при регистрирането и отчитането на доставките/продажбите в търговски обекти
❍ Съдебна практика за повече яснота

Поръчайте днес и книгата ще е Ваша на преференциална цена!

Научете повече за изданието тук >>

Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО

По колко пъти на ден се случва да допускате грешки в осчетоводяването на фирмата?

Истината е, че всички ние допускаме грешки. Но когато те ни навлекат глоби и санкции, това не е добре за никого.
Ето защо трябва да вземем мерки навреме, преди да е станало късно.

Най-новото електронно ръководство “Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО” от експерт Николай Такиев е тук, за да Ви спести един куп проблеми, допуснати вследствие на счетоводни грешки!

Какво разглежда електронното ръководство:

🔰 Корекция на счетоводни грешки и грешки, свързани с преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО:
✔️Начин за отстраняване на счетоводни грешки – чл. 75 ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО
✔️ Ред за отстраняване на счетоводни грешки – чл. 75 ал. 3 от ЗКПО:
👉Счетоводни грешки, които са открити през текущата година и са касаещи предходната – чл. 75 ал. 3 изречение първо
👉 Счетоводни грешки, които са открити през текущата година и касаещи минали години, различни от предходната – чл. 75 ал. 3 изречение второ
👉 Счетоводни грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи – чл. 75 ал. 4:
– 1. Грешки, водещи до формиране на данъчен амортизируем актив
– 2. Грешки, водещи до промяна в стойността на данъчен амортизируем актив.
👉 Грешки, свързани с преобразуването на счетоводния финансов резултат
🔰 Допълнителна информация, свързана с корекция на счетоводните грешки по реда на ЗКПО.

Осигурете си съветите на експерт Такиев на няколко клика разстояние!

Внимание: Електронният вариант на изданието може да се инсталира само на компютър с операционна система Windows. Към момента ел. книга не може да се чете на Android. Имайте предвид, че като защитен продукт, книгата се отваря с код за активация, уникален за Вашето устройство.

След като я инсталирате, ще Ви се отвори прозорче с уникален код, по който наш сътрудик ще Ви предостави код за активация. Този процес се прави само веднъж, при първоначалната инсталация на компютъра Ви, с цел защита авторските права на изданието. Няма ограничения за броя на компютърните устройства, на които ще инсталирате изданието.

Изданието ще намерите тук.

В електронен формат: Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

В електронното издание „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“ ще откриете пълния набор от промени в закона за 2020-та година, свързан със счетоводното отчитане на данъците.

Всяка година Народното събрание актуализира данъчните закони чрез промяна и въвеждане на нови такива. За всяка фирма е важно да следи промените и да има достъп до най-новата и пълна информация в юридическите норми и правила.

С книгата на Евгени Рангелов ще имате на разположение всички изменения от закона за 2020-та година, свързани с:

➜Промени в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМД, ЗДДС

➜Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

➜Промени в ЗДДС за транспониране на разпоредби на Директива 2006/112/ЕО за постигане на съответствие на националното и европейското право

➜Промени, свързани с привеждане на ЗДДС в съответствие с решенията на СЕС

➜Промени за прецизиране на разпоредби и промени във връзка със затруднения при практическото прилагане на ЗДДС

➜Намаляване на разходите за данъчната администрация и административната тежест за гражданите и бизнеса

➜Промени с технически характер.

В изданието ще намерите и мотивите за съответните изменения и допълнения на данъчните закони, считано от 1 януари 2020 година.

Поръчайте тук >>

Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19

Извънредното положение, свързано с COVID пандемията, изправи пред много въпроси счетоводителите на фирми у нас. Как правилно да осчетоводим получените помощи и за кой месец да ги впишем в отчетите на фирмата?

Добрата новина е, че на помощ идва едно незаменимо и полезно ръководство, написано от проф. д-р Стоян Дурин, а именно: „Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19″.

Книгата в електронен формат има за цел да помогне на българските счетоводители на фирми, които търсят отговори на въпросите си, свързани с правилното осчетоводяване на получената безвъзмездна помощ при COVID пандемията.

Електронното ръководство “Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19” систематизира за Вас:

☑ кратко описание какво представлява всяка от помощите
☑ счетоводни сметки, по които да я отчетете

При изготвянето на ръководството проф. Дурин се е съобразил с Указанията на Министерство на финансите № УК-1 от 02.03.2021 г.!

Ето и самото съдържание на ръководството и разглежданите теми в него: 

❒ Програми и мерки за запазване на заетостта на персонала
✦ Мярка 60/40
✦ Мярка „Заетост за теб”
✦ Мярка за запазване на заетостта в секторите „Транспорт” и „Туризъм”

❒ Мерки за безвъзмездна подкрепа, свързана със запазване на дейността на предприятието
✦ Програма за подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
✦ Програма за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
✦ Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните епидемични мерки”
✦ Програма за подкрепа на малки и средни предприятия, които извършват автомобилни превози за преодоляване на последиците от Covid-19 по програма „Иновации и конкурентоспособност”, администрирани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
✦ Програма за подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Civid-19
✦ Програма за осигуряване на безвъзмездни средства от Министерство на туризма за туроператори и туристически агенти за компенсиране на загуби в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
✦ Програма за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети, съгласно чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

❒ Счетоводни записвания при отчитане на всички програми и мерки от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от Covid-19

Чуйте част от съветите на прф. д-р Стоян Дурин във видеото тук:

Спестете си глобите, както и излишните главоблъсканици, като вземете ръководството от тук.