ДДС наръчник за счетоводителя – практика и решения

Практиката по ЗДДС, разяснена с помощта на актуалните решения на казуси, събрани в наръчника “ДДС наръчник за счетоводителя – практика и решения”. Какви решения Ви очакват в ДДС Наръчника? ➜Протокол по чл Виж повече »

Колекция счетоводни стандарти – МСС 36 Обезценка на активи

Книгата “МСС 36 Обезценка на активи” разглежда отчитане на обезценката на активи във финансовите отчети на предприятията съгласно МСС 36. В книгата от Христо Досев ще откриете: ❐Външни източници на информация на Виж повече »

Пътеводител на транспортните фирми

Полезен наръчник, предназначен за счетоводители и ТРЗ-та в транспортните фирми. Включва решения на практически въпроси, анализи и разработки по теми, които възникват в работата, като: ❐Организация на отчитането на дейността на предприятията Виж повече »

Ръководство за опитни счетоводители

Експертен помощник 2 в 1 – наръчник с решения на реални практически казуси от счетоводната и ТРЗ дейност. Какво попитаха Вашите колеги? Какви отговори получиха? В Ръководство за опитни счетоводители ще откриете Виж повече »

Документиране и счетоводно отчитане на данъците

Данъците от счетоводна гледна точка! Помощник на счетоводителите без аналог на пазара – “Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя” Автор: Евгени Рангелов. Съвети и анализи по темите: ➜Общи положения Виж повече »

Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители

Как Регламента за защита на личните данни влияе върху работата на счетоводителите и ТРЗ служителите? Какво трябва да спазвате като изисквания и как да приложите законодателството на практика? Научете със “Защита на Виж повече »

Още 50 нюанса счетоводство

Още 50 нюанса счетоводство – най-новият актуален за 2018 г. счетоводен наръчник ➤Данъчен кредит за фактура с данни на английски ➤Осчетоводяване на възстановен разход на читалище ➤Осчетоводяване на плащания за участие в Виж повече »

7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?

Новото електронно списание, което всеки понеделник директно на Вашия имейл ще Ви носи актуална порция: ☇ новини от изминалата седмица ☇ законови промени ☇ казуси, по които Вашите колеги получиха нашето експертно Виж повече »

 

ДДС наръчник за счетоводителя – практика и решения

Практиката по ЗДДС, разяснена с помощта на актуалните решения на казуси, събрани в наръчника “ДДС наръчник за счетоводителя – практика и решения”.

Какви решения Ви очакват в ДДС Наръчника?
➜Протокол по чл 117 и отразяване на услуга от фирма от САЩ
➜Регистриране на ЕТ от ЗП за кандидатстване за субсидия по европроект
➜Регистрация по ДДС преди продажба на земя
➜Облагане по ЗДДС на доставка на онлайн услуга за чуждестранно ФЛ
➜Отразяване на внос на ДМА от Сърбия
➜Дневници и справки по ДДС за ЗП, регистриран като свободна професия адвокат
➜Регистрация по ЗДДС за ЕООД, закупило регистрирано по ЗДДС ЕТ
➜Начисляване на ДДС при бракуване на стари машини
➜ВОД на метални профили, преработвани в Румъния
➜Документиране на продажба на апартаменти
➜Завеждане на доставка без фактура
➜Данъчно облагане по ЗДДС на такси за онлайн игри
➜Фактуриране на наем за предходен месец
➜Отразяване на фактури с отрицателна стойност от Амазон
➜Придружаващи документи и начисляване на ДДС при безфактурна продажба на товарно МПС
➜Начисляване на ДДС при продажба на безвъзмездно получени мостри
➜VIES декларация за фактуриране на услуги към исландска фирма
➜Самоначисляване на ДДС по фактура от немско ФЛ с регистрация по ДДС
➜Санкция за неотразена фактура за комисионна
➜Доставка на стока, закупена от Китай, но минала митница в страна от ЕС
➜Начисляване на ДДС във фактура от немска фирма с регистрация по ДДС у нас за българска фирма без регистрация
➜Фактуриране на посредничество за онлайн продажби от българска за италианска фирма
➜Регистрация по ЗДДС преди предоставяне на консултантски услуги за фирма от Китай
➜Начисляване на ДДС във фактура за авансово плащане от фондация
➜ДДС облагане на дистанционна продажба
➜Начисляване на ДДС във фактура за транспортна услуга за българското посолство в Дания
➜Начисляване на ДДС във фактура от българска фирма, регистрирана за митнически цели в Гърция, за друга българска фирма
➜Фактуриране и начисляване на ДДС за получено безвъзмездно финансиране
➜Протокол по чл. 117 за доставка на пшеница от нерегистриран по ЗДДС ЗП
➜Отразяване на фактура за консултантска услуга от Сейшелите
➜Право на пълен данъчен кредит за разходи на община
➜Документиране и отчитане на покупка на употребяван автомобил от френско дружество
➜Фактура с нулева стойност за немски зеленчуци, негодни за продажба
➜Отваряне на клон на малтийска фирма у нас за продажба на стоки на склад в България
➜Фактура с нулева ставка по ДДС за услуга транспорт на леки коли с камион, закупен за бъдеща продажба
➜Данъчно облагане на транспортни услуги за чуждестранни фирми
➜Протокол по чл. 117 за наем и пристанищни такси при наето корабно пространство
➜Данъчен кредит за фактури за ремонт на гаранционен товарен автомобил
➜Услуги с обратно начисляване на ДДС при ДДС номер от непостоянна регистрация
➜Начисляване на ДДС във фактура за реклама към френска фирма
➜Начисляване на ДДС при покупка на лек автомобил от гръцко ФЛ
➜9% ДДС при предоставяне на нощувки от къща за гости
➜Префактуриране на част от стойността на транспорт и неначисляване на ДДС във фактурата
➜Продажба към румънска фирма на стоки, закупени от Турция

Поръчайте тук >>

Колекция счетоводни стандарти – МСС 36 Обезценка на активи

Книгата “МСС 36 Обезценка на активи” разглежда отчитане на обезценката на активи във финансовите отчети на предприятията съгласно МСС 36.

В книгата от Христо Досев ще откриете:
❐Външни източници на информация на информация за индикации за обезценка
❐Вътрешни източници на информация на информация за индикации за обезценка
❐Определяне на възстановимата стойност
❐Определяне на справедлива стойност, намалена с разходите по продажбата
❐Определяне на стойност в употреба
❐Бъдещи парични потоци – компоненти
❐Признаване на загуба от обезценка
❐Единици, генериращи парични потоци
❐Възстановяване на загуба от обезценка
❐Специфични примери за възстановяване на загуба от обезценка
❐Възстановяване на загуба от обезценка на единица, генерираща парични потоци
+ 20 практически примера за пълна яснота как да прилагате разпоредбите от стандарта!

Поръчайте тук >>

Пътеводител на транспортните фирми

Полезен наръчник, предназначен за счетоводители и ТРЗ-та в транспортните фирми. Включва решения на практически въпроси, анализи и разработки по теми, които възникват в работата, като:

❐Организация на отчитането на дейността на предприятията от автомобилния транспорт
❐Отчитане на дълготрайните материални активи
❐Отчитане на амортизациите и обезценките на дълготрайните материални активи
❐Отчитане на материалните запаси
❐Отчитане на разходите за автомобилен транспорт
❐Отчитане на приходите от извършените транспортни услуги
❐Отчитане на автомобилните гуми
❐Отчитане на финансовите разходи и финансовите приходи
❐Отчитане на разходите и приходите от преоценки на активи и пасиви
❐Отчитане на лизингови операции
❐Отчитане на продажбите и ликвидацията на автомобили
❐Отчитане на застраховките и местните данъци и такси в автомобилния транспорт
❐Отчитане на данъка върху дохода/печалбата

❐Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД
❐Декларация по чл. 61н от ЗМДТ при ЕТ, извършващ таксиметров превоз от името на ЕООД
❐Определяне на работно време на шофьори на товарни автомобили
❐Основна заплата за шофьор в транспортна фирма
❐Заплати за международни шофьори, пребиваващи зад граница по няколко месеца
❐Отразяване в досието на служител изпълняване на длъжност шофьор само по необходимост
❐Основание за трудов договор с международен шофьор
❐Назначаване на управители на ООД на трудов договор като шофьори
❐Дългосрочно командироване на шофьор в Германия
❐Неизплатени командировки от чужбина за напуснало лице
❐Присъствена книга за международни шофьори
❐Разлика между командироване по чл 121 и по чл. 121а от КТ
❐Работа като таксиметров шофьор в Белгия за българско СОЛ
❐Прилагане на чл. 121а от КТ в международния транспорт
❐Работа за СОЛ – шофьор у нас – като ИТ специалист в Германия
❐Промяна в чл. 6а от КСО и прилагане в международния транспорт
❐Разлика в Удостоверение А1 за международен транспорт в 1 и в няколко държави от ЕС

И какво още – вижте тук >>

Ръководство за опитни счетоводители

Експертен помощник 2 в 1 – наръчник с решения на реални практически казуси от счетоводната и ТРЗ дейност. Какво попитаха Вашите колеги? Какви отговори получиха? В Ръководство за опитни счетоводители ще откриете решенията на следните въпроси:

❐Признаване на разходи за гориво на нает автомобил, предназначен само за дейността на фирмата
❐Данъчно третиране на дарения и консигнация на книги
❐Начисляване на ДДС при продажба на апартаменти, заприходени като продукция
❐Останало салдо по сметка 401
❐Процент ДДС за облагане на нощувки в къща за гости
❐Облагане на търговска дейност през amazon.com
❐Регистрация по ДДС на 2 дружества с еднакъв собственик и общ оборот над 50 хил. лв.
❐Нов баланс за закупено ЕТ при открити грешки в осчетоводяването
❐Начисляване на ДДС при фактуриране на продажба на сграда и земя
❐Начисляване на ДДС при продажба на автомобил с ползван пълен данъчен кредит
❐Счетоводни операции при скрито разпределение на печалба и платен 5% данък
❐Предоставяне на средства на ЕООД от едноличния собственик на капитала му
❐Счетоводни записвания за парични потоци при погасяване на задължения
❐Отразяване на фактура за консултантска услуга в дневниците по ЗДДС
❐Данък дивидент за ЕТ с изплатени средства от касата
❐Данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗКПО на скрито разпределение на печалба
❐Счетоводно отчитане и документиране на продажба на лотарийни талони
❐Счетоводни операции при ревизионен акт
❐Неправилно отразени задължения в счетоводен баланс за предходна година
❐Начисляване на ДДС при префактуриране на такса, платена към Търговския регистър
❐Корекция на сгрешена ГДД за 2016 г. на физическо лице
❐Обезценка на имот и отчитане на начисляването на данъчни временни разлики
❐Осчетоводяване на закупено рекламно място в Интернет
❐Отчитане на дистанционни продажби във Великобритания без валиден ДДС номер там
❐Дължим данък за продажба на апартаменти
❐Начисляване на лихва при заем от ЕООД към управителя
❐Прекратяване на регистрацията по ДДС
❐Сума на удръжка при запор на заплата
❐Клас прослужено време за пенсионер
❐Трудов договор за работа на 4 часа по време на неплатен отпуск
❐Издаване на УП 2 и УП 3 при напускане
❐Отпуск по чл. 157, т. 3 от КТ и чл. 50 от НРВПО
❐Прекъсване на платен отпуск на служител и командироване
❐Право на отпуск за лице със срочен трудов договор
❐Възнаграждение за платен отпуск – база за изчисление
❐Осигуряване на управител на ЕООД, осигурен на ТД като учител
❐Неплатено обезщетение по чл. 220 за съкратен служител
❐Трудов стаж и осигуряване по време на работа в Германия
❐Заплащане на транспорт и товаро-разтоварни работи за шофьор в ЕС
И мн. др.!

Вижте повече тук >>

Документиране и счетоводно отчитане на данъците

Данъците от счетоводна гледна точка!
Помощник на счетоводителите без аналог на пазара – “Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя” Автор: Евгени Рангелов.

Съвети и анализи по темите:

➜Общи положения по ДОПК, свързани с публичните вземания
➜Документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО
➜Отчитане на данъците върху доходите на физически лица
➜Отчитане на местните данъци и такси
➜ДДС: данъчни документи, декларации, счетоводно отчитане, аспекти по ЗКПО
➜Отчитане на разчетите с бюджета за акцизи и движението на акцизни стоки в данъчните складове
➜Други законови разпоредби, свързани с прилагането на данъчните закони и взаимоотношенията с бюджета на данъчно задължените лица
➜Становища, тълкувания и писма на НАП и други компетентни органи

Поръчайте тук >>