Данъчните закони в практиката – решения на казуси

ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ… – „любимите“ данъчни закони на всеки счетоводител. И все пак – задължителни в работата Ви. Често обаче именно тези закони и специфичните казуси, свързани с тях, Ви създават Виж повече »

В електронен формат: Трудови правоотношения със служители в затруднение – наръчник за работодатели

Цяла експертна книга с готови решения по най-трудните казуси в работата Ви – онези със служителите в затруднено положение! Как да уволнение пенсионер или служител с ТЕЛК? Как да поддържате правилни трудови Виж повече »

Служебният автомобил в счетоводната практика – специализирано електронно ръководство

Как да коригирате данъчен кредит при ползване от служител на служебен автомобил за лични цели? Или пък да фактурирате продажба на употребявани автомобили от друга държава? На десетките Ви въпроси вече има Виж повече »

ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС

Вашите колеги попитаха, нашите експерти отговориха! Получете десетки готови експертни решения по ЗДДС в книгата “ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС”. Ето само част от готовите решения на казуси, които Виж повече »

В електронен формат: Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство

„Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство“ – вече и в удобен електронен формат! Включва готови решения от практиката – всички от 2021 година! ✔️ За да имате експертно решение на Ваше разположение! ✔️ Виж повече »

В електронен формат: Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации – вземания и задължения

В е-ръководството на доц. д-р Диана Ималова „Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации – вземания и задължения“ ще откриете подробна информация за стъпките, по които правилно да направите всички счетоводни разчети Виж повече »

В електронен формат: Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители

В е-книгата „Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители“ ще откриете практични съвети и указания за това, как успешно да вършите работата си, спазвайки всички закони и трудови норми. Виж повече »

В електронен формат: Кодекс на труда 2021

Спестете загубата на излишно време в търсене, както и солидните глоби, като отворите ценното ръководство с всички норми и разпоредби за трудови взаимоотношения във фирмата. Представяме Ви едно незаменимо издание на кодекса Виж повече »

 

В електронен формат: Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации – вземания и задължения

В е-ръководството на доц. д-р Диана Ималова „Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации – вземания и задължения“ ще откриете подробна информация за стъпките, по които правилно да направите всички счетоводни разчети в съответната бюджетна организация.

Ръководството е специално създадено за успешната работа на счетоводителя.

То включва в себе си категории, аспекти и ценни съвети за методите за разчети с доставчици, клиенти, студенти и ученици, подотчетни лица.

Научете как правилно да отчитате данъците и осигурителните вноски в бюджетните организации.

Успехът в работата на счетоводителя зависи от правилното планиране и разчет. Ето защо ръководството на доц. д-р Ималова ще Ви бъде от помощ в ежедневната Ви работа в бюджетните организации.

Част от основните разглеждани теми в ръководството са:

✦ Същност и класификация на разчетите
✦ Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици
✦ Счетоводно отчитане на разчетите с клиенти
✦ Счетоводно отчитане на разчетите с персонала
✦ Счетоводно отчитане на разчетите със студенти и ученици
✦ Счетоводно отчитане на разчетите с подотчетни лица
✦ Счетоводно отчитане на разчетите по публични вземания и вземания от активирани гаранции, концесии, приватизация и участия
✦ Счетоводно отчитане на разчетите за данъци, осигурителни вноски и други операции между бюджетни организации
✦ Счетоводно отчитане на разчетите за временни безлихвени заеми и разчетите за постъпления и плащания между бюджетни организации
✦ Счетоводно отчитане на други разчети – за лихви, временни депозити, гаранции и други чужди средства, с други държави, с Европейския съюз и международни организации
✦ Начисляване на провизии и корективи

Анализ от доц. д-р Диана Ималова, приложен в ръководството, можете да чуете във видеото:

А самото ръководство и повече информация за него можете да видите тук.

В електронен формат: Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители

В е-книгата „Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители“ ще откриете практични съвети и указания за това, как успешно да вършите работата си, спазвайки всички закони и трудови норми.

Доцент Андрей Александров е експерт в областта на  трудовото право. Той ще Ви въведе в нормативната уредба, включваща  регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, закон за защита на личните данни, както и насоки за длъжностните лица по защита на данните, приети от Работна група за защита на данните.

В книгата ще намерите подробен анализ  на GDPR от гледна точка на счетоводителя/ ТРЗ-служителя, какви са изискванията за спазване на GDPR, както и какъв е срокът за съхранение и унищожаване на трудови документи.

В допълнените, ще получите и модели на самите документи като приложение в самата книга.

Вижте нагледен пример за един от анализите, изложен в книгата:

За поръчки и повече информация, натиснете тук.

В електронен формат: Кодекс на труда 2021

Спестете загубата на излишно време в търсене, както и солидните глоби, като отворите ценното ръководство с всички норми и разпоредби за трудови взаимоотношения във фирмата.

Представяме Ви едно незаменимо издание на кодекса на труда, а именно: „Кодекс на труда 2021“.

В е-книгата ще намерите пълния кодекс на труда с досегашните правила и закони, но също така и с последните промени по него от 2021-ва година.

❒ удобен за справка

❒ винаги на Ваша страна

Кодекс на труда 2021 включва пълния текст на кодекса, актуален към месец февруари 2022 г.

Представяне на изданието можете да видите във видеото:

Ръководството в електронен формат можете да закупите от тук.

В електронен формат: Правилно прекратяване на трудови договори – решения и съвети от експерти

В ръководството „Правилно прекратяване на трудови договори – решения и съвети от експерти“ ще научите как правилно да прекратите различни на вид трудови договори, как се попълва трудова книжка, видове обезщетения на служителите, отпуски, болнични и всички свързани въпроси по темите.

Практически решения за всеки ТРЗ служител относно:

✦ прекратяване на правоотношение без последващи проблеми с Инспекцията по труда
✦ какви обезщетения следва да платите
✦ как да попълните трудовите книжки
✦ как да прекратите при предизвестие, изтичащо по време на болничен
✦ как да процедирате при по-специфични случаи – майчинство, наличие на ТЕЛК, пенсиониране…
…събрани за Вас в “Правилно прекратяване на трудови договори – решения и съвети от експерти

В изданието ще намерите анализирани темите:
✓ Задължения на работодателите във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение
✓ Предварителната закрила при уволнение – практически проблеми
✓ Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата
✓ Материалноправни и процедурни аспекти на масовите уволнения
✓ Правни проблеми на подбора при уволнение

И други!

Вижте във видеото решение от експерт Красимира Гергева как да освободите лице с ТЕЛК по най-благоприятния за него начин във връзка с получаването на обезщетение за безработица, включено в книгата:

Научете повече тук >>

В електронен формат: ЗДДС в практиката: счетоводители питат – експерти отговарят

В електронния формат на книгата „ЗДДС в практиката: счетоводители питат – експерти отговарят“ ще получите ясни примери и решения на различни казуси от практиката на експертите в счетоводния свят.

❐Как се проследява оборот за регистрация по ЗДДС за лице, извършващо дропшипинг?

❐Как се фактурира продажбата на ударен автомобил?

❐Какъв набор от документи е нужен за доказване на дейност?

❐Как да определим размера на данъчния кредит по договор за оперативен лизинг и разходи за автомобил?

На тези и още много въпроси ще намерите отговор в книгата – едно полезно ръководство с реални казуси от ежедневието на физически и юридически лица, и фирми.

Теорията ни подготвя за сблъсък с проблемите. Но практиката е това, което ни учи как да ги разрешаваме.

Решението на един от казусите вижте във видеото:

Повече за изданието можете да научите тук