Електронно списание: Правен консултант

В която и сфера да работите, има определени закони, които трябва да бъдат спазвани. Често обаче по тях възникват промени, допълнения и особености, за които трябва да бъдете запознати. В противен случай Виж повече »

GDPR – отговори на въпроси от практиката 2021 – специализирано електронно ръководство

Спазвате ли правилно Закона за защита на личните данни във фирмата? Независимо в коя сфера работите Общият регламент относно защита начините данни ( GDPR) е едно от основните неща, за които трябва Виж повече »

Уред за декориране на маникюр Hollywood nails

Мечтаете за красиви нокти? Но нямате време да посетите маникюрист? Направете своя прекрасен маникюр в домашни условия! Как? С уред за декориране на маникюр Hollywood nails! С помощта на Уреда за декориране Виж повече »

В електронен формат: Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката

“Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката” вече и в електронен формат! Представяме Ви най-новото ръководство на счетоводителя. В изданието „Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката“ ще намерите реални Виж повече »

365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети

Казват, че ТРЗ служителят е именно този човек, върху който се крепи цялата фирма. ТРЗ служителят е този човек, който се грижи за всички останали – отпуски, договори, болнични и какво ли Виж повече »

Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци

Как да бъдем изрядни пред данъчните служители? – Много лесно! Като се подготвим предварително за всички възможни санкции и проверки. Представяме Ви най-новия наръчник на данъкоплатци от експерт Бойчо Момчилов – „Как Виж повече »

Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО

По колко пъти на ден се случва да допускате грешки в осчетоводяването на фирмата?   Истината е, че всички ние допускаме грешки. Но когато те ни навлекат глоби и санкции, това не Виж повече »

В електронен формат: Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

В електронното издание „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“ ще откриете пълния набор от промени в закона за 2020-та година, свързан със счетоводното отчитане на данъците. Виж повече »

 

Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци

Как да бъдем изрядни пред данъчните служители? – Много лесно! Като се подготвим предварително за всички възможни санкции и проверки.

Представяме Ви най-новия наръчник на данъкоплатци от експерт Бойчо Момчилов – „Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци“.

Ето и какво точно включва то:

❍ Кратко описание на процедурата по извършване на различни видове ревизии и проверки
❍ Процесуални действия за защита на ревизираното лице
❍ Процесуални действия за защита в различните видове данъчни проверки, като например:
– проверка за установяване на факти и обстоятелства (ПУФО)
– проверка при регистрация по ЗДДС
– насрещна проверка
– проверка по ДДС, извършвана от данъчните администрации на държавите членки
– проверка по системата ИНТРАСТАТ
– проверка за прилагане на СИДДО
– проверка за прихващане и възстановяване на ДДС
– проверка при регистрирането и отчитането на доставките/продажбите в търговски обекти
❍ Съдебна практика за повече яснота

Поръчайте днес и книгата ще е Ваша на преференциална цена!

Научете повече за изданието тук >>

Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО

По колко пъти на ден се случва да допускате грешки в осчетоводяването на фирмата?

 

Истината е, че всички ние допускаме грешки. Но когато те ни навлекат глоби и санкции, това не е добре за никого.

Ето защо трябва да вземем мерки навреме, преди да е станало късно.

Най-новото електронно ръководство “Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО” от експерт Николай Такиев е тук, за да Ви спести един куп проблеми, допуснати вследствие на счетоводни грешки!

Какво разглежда електронното ръководство:

 

🔰 Корекция на счетоводни грешки и грешки, свързани с преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО:
✔️Начин за отстраняване на счетоводни грешки – чл. 75 ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО
✔️ Ред за отстраняване на счетоводни грешки – чл. 75 ал. 3 от ЗКПО:
👉Счетоводни грешки, които са открити през текущата година и са касаещи предходната – чл. 75 ал. 3 изречение първо
👉 Счетоводни грешки, които са открити през текущата година и касаещи минали години, различни от предходната – чл. 75 ал. 3 изречение второ
👉 Счетоводни грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи – чл. 75 ал. 4:
– 1. Грешки, водещи до формиране на данъчен амортизируем актив
– 2. Грешки, водещи до промяна в стойността на данъчен амортизируем актив.
👉 Грешки, свързани с преобразуването на счетоводния финансов резултат

🔰 Допълнителна информация, свързана с корекция на счетоводните грешки по реда на ЗКПО.

Осигурете си съветите на експерт Такиев на няколко клика разстояние!

Внимание: Електронният вариант на изданието може да се инсталира само на компютър с операционна система Windows. Към момента ел. книга не може да се чете на Android. Имайте предвид, че като защитен продукт, книгата се отваря с код за активация, уникален за Вашето устройство.

 

След като я инсталирате, ще Ви се отвори прозорче с уникален код, по който наш сътрудик ще Ви предостави код за активация. Този процес се прави само веднъж, при първоначалната инсталация на компютъра Ви, с цел защита авторските права на изданието. Няма ограничения за броя на компютърните устройства, на които ще инсталирате изданието.

Вижте как се отстраняват счетоводни грешки по ЗКПО, водещи до формиране на данъчен амортизируем актив във видеото тук:

Изданието ще намерите тук.

В електронен формат: Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

В електронното издание „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“ ще откриете пълния набор от промени в закона за 2020-та година, свързан със счетоводното отчитане на данъците.

Всяка година Народното събрание актуализира данъчните закони чрез промяна и въвеждане на нови такива. За всяка фирма е важно да следи промените и да има достъп до най-новата и пълна информация в юридическите норми и правила.

С книгата на Евгени Рангелов ще имате на разположение всички изменения от закона за 2020-та година, свързани с:

➜Промени в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМД, ЗДДС

➜Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

➜Промени в ЗДДС за транспониране на разпоредби на Директива 2006/112/ЕО за постигане на съответствие на националното и европейското право

➜Промени, свързани с привеждане на ЗДДС в съответствие с решенията на СЕС

➜Промени за прецизиране на разпоредби и промени във връзка със затруднения при практическото прилагане на ЗДДС

➜Намаляване на разходите за данъчната администрация и административната тежест за гражданите и бизнеса

➜Промени с технически характер.

В изданието ще намерите и мотивите за съответните изменения и допълнения на данъчните закони, считано от 1 януари 2020 година.

Поръчайте тук >>

Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19

Извънредното положение, свързано с COVID пандемията, изправи пред много въпроси счетоводителите на фирми у нас. Как правилно да осчетоводим получените помощи и за кой месец да ги впишем в отчетите на фирмата?

Добрата новина е, че на помощ идва едно незаменимо и полезно ръководство, написано от проф. д-р Стоян Дурин, а именно: „Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19″.

Книгата в електронен формат има за цел да помогне на българските счетоводители на фирми, които търсят отговори на въпросите си, свързани с правилното осчетоводяване на получената безвъзмездна помощ при COVID пандемията.

Електронното ръководство “Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19” систематизира за Вас:

☑ кратко описание какво представлява всяка от помощите
☑ счетоводни сметки, по които да я отчетете

При изготвянето на ръководството проф. Дурин се е съобразил с Указанията на Министерство на финансите № УК-1 от 02.03.2021 г.!

Ето и самото съдържание на ръководството и разглежданите теми в него: 

❒ Програми и мерки за запазване на заетостта на персонала
✦ Мярка 60/40
✦ Мярка „Заетост за теб”
✦ Мярка за запазване на заетостта в секторите „Транспорт” и „Туризъм”

❒ Мерки за безвъзмездна подкрепа, свързана със запазване на дейността на предприятието
✦ Програма за подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
✦ Програма за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
✦ Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните епидемични мерки”
✦ Програма за подкрепа на малки и средни предприятия, които извършват автомобилни превози за преодоляване на последиците от Covid-19 по програма „Иновации и конкурентоспособност”, администрирани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
✦ Програма за подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Civid-19
✦ Програма за осигуряване на безвъзмездни средства от Министерство на туризма за туроператори и туристически агенти за компенсиране на загуби в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
✦ Програма за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети, съгласно чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

❒ Счетоводни записвания при отчитане на всички програми и мерки от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от Covid-19

Чуйте част от съветите на прф. д-р Стоян Дурин във видеото тук:

Спестете си глобите, както и излишните главоблъсканици, като вземете ръководството от тук.

Правилно деклариране на данни съгласно Наредба № Н-13 – практическо ръководство

Всички срокове, данъчни декларации, текстове и актуални указания на НАП ще намерите в новото ръководство на Красимира Гергева и Аспасия Петкова – „Правилно деклариране на данни съгласно Наредба H-13 – практическо ръководство“.

В допълнение, в книгата ще получите решения на интересни казуси от практиката на колеги и експерти в счетоводството.

Случвало ли Ви се е да подадете декларация обр. 1 със сгрешено ЕГН? Този казус, както и други, имат своето решение. А какво е то? – Ще откриете в най-новото ръководство на РС Издателство Бизнес и Консултации.

Какво да очаквате от съдържанието на ръководството:

❒ Пълен текст на Наредба Н-13 + приложенията към нея (таблиците с указания за попълването им)

❒ Актуални указания на НАП за попълване на декларациите

❒ Практически съвети от експерти във връзка с:
✦ корекции
✦ срокове за подаване
✦ особености при всяка декларация и т.н.

❒ Готови решения на интересни казуси на Ваши колеги, сред които:
✦ Подаване на декларация обр. 1 и декларация обр. 6 за лице на граждански договор
✦ Заличаване на декларация обр. 1 при сгрешено ЕГН
✦ Санкции при неподадени в срок декларация обр. 1 и 6
✦ Възнаграждение за служител, назначен с договор по чл. 114, който ще работи само през почивните дни
✦ Здравни осигуровки при бременност
✦ Осигуряване на съпруг на СОЛ
✦ Осигуровки и декларации за съпруг/а на СОЛ
✦ Декларация образец 1 при изплатено обезщетение по чл. 224 от КТ
✦ Регистриран трудов договор и недекларирани осигуровки
✦ Граждански договор и декларации обр. 1 и 6
✦ Корекция на декларация обр. 1 заради болнични
✦ Авансово плащане на осигуровки
✦ Декларация образец 1 за пенсиониращо се СОЛ
✦ Счетоводител на граждански договор
✦ Неподадени декларации образец 1 и 6

❒ Разяснения с примери при попълването на различните варианти за различните категории лица:
✦ по трудови правоотношения
✦ СОЛ
✦ граждански договори
✦ категории труд
✦ при СИРВ
✦ за отминал период и т.н.

❒ И още много други

Вижте едно от решенията, изложени в ръководството, в следното видео:

Повече за изданието и възможност за покупка ще намерите тук.