ДДС наръчник за счетоводителя – практика и решения

Практиката по ЗДДС, разяснена с помощта на актуалните решения на казуси, събрани в наръчника “ДДС наръчник за счетоводителя – практика и решения”. Какви решения Ви очакват в ДДС Наръчника? ➜Протокол по чл Виж повече »

Колекция счетоводни стандарти – МСС 36 Обезценка на активи

Книгата “МСС 36 Обезценка на активи” разглежда отчитане на обезценката на активи във финансовите отчети на предприятията съгласно МСС 36. В книгата от Христо Досев ще откриете: ❐Външни източници на информация на Виж повече »

Пътеводител на транспортните фирми

Полезен наръчник, предназначен за счетоводители и ТРЗ-та в транспортните фирми. Включва решения на практически въпроси, анализи и разработки по теми, които възникват в работата, като: ❐Организация на отчитането на дейността на предприятията Виж повече »

Ръководство за опитни счетоводители

Експертен помощник 2 в 1 – наръчник с решения на реални практически казуси от счетоводната и ТРЗ дейност. Какво попитаха Вашите колеги? Какви отговори получиха? В Ръководство за опитни счетоводители ще откриете Виж повече »

Документиране и счетоводно отчитане на данъците

Данъците от счетоводна гледна точка! Помощник на счетоводителите без аналог на пазара – “Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя” Автор: Евгени Рангелов. Съвети и анализи по темите: ➜Общи положения Виж повече »

Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители

Как Регламента за защита на личните данни влияе върху работата на счетоводителите и ТРЗ служителите? Какво трябва да спазвате като изисквания и как да приложите законодателството на практика? Научете със “Защита на Виж повече »

Още 50 нюанса счетоводство

Още 50 нюанса счетоводство – най-новият актуален за 2018 г. счетоводен наръчник ➤Данъчен кредит за фактура с данни на английски ➤Осчетоводяване на възстановен разход на читалище ➤Осчетоводяване на плащания за участие в Виж повече »

7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?

Новото електронно списание, което всеки понеделник директно на Вашия имейл ще Ви носи актуална порция: ☇ новини от изминалата седмица ☇ законови промени ☇ казуси, по които Вашите колеги получиха нашето експертно Виж повече »

 

Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители

Как Регламента за защита на личните данни влияе върху работата на счетоводителите и ТРЗ служителите? Какво трябва да спазвате като изисквания и как да приложите законодателството на практика? Научете със “Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители”.

❍Общ анализ на GDPR от гледна точка на счетоводителя/ ТРЗ-служителя:
– Регламента и неговото въздействие върху счетоводителя/ ТРЗ-служителя
– Основни действия, които счетоводителите/ ТРЗ-служителите трябва да предприемат, за да се подготвят за прилагането на регламента
– Отношения между администратора и упълномощеното от него лице (оператор)
– Договор между оператора и упълномощеното лице
– Анализ на обработката на лични данни от счетоводителя/ счетоводната фирма
– Данъчни фактури
– Отношения с банки
– Информиране на субектите на данни – роля на упълномощеното лице – оператор
– Права на субектите на данни във връзка със счетоводната дейност
– Как да отговорите на искания за упражняване на права от страна на субектите на данни – решения
– Доказателства за обработката на лични данни
– Служител по защита на личните данни (ДЛЗД) в счетоводната фирма

– Оценка на въздействието върху защитата на личните данни

– Сигурност на личните данни. Организационни и технически мерки
– Архивиране на лични данни. Технически и организационни мерки
– Изтриване на лични данни. Технически и организационни мерки
– Процедура на модел за защита на личните данни

– Политика за обмен на лични данни

❍Практически съвети по следните въпроси:

– За длъжностните лица по защита на личните данни
– Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение
– Лични данни на работниците и служителите, събирани при сключването на трудов договор

– Спазване на изискванията на GDPR в дейността на счетоводителите и счетоводните къщи

Модели документи:

– Регистър на дейностите по обработване на лични данни (ЛД) на администратор на лични данни
– Вътрешни правила за защита на личните данни
– Договор за обработка на лични данни
– Уведомление за определяне на длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)
– Декларация за конфиденциалност във връзка с регламента за защита на личните данни

Книгата може да поръчате тук >>

Още 50 нюанса счетоводство

Още 50 нюанса счетоводство – най-новият актуален за 2018 г. счетоводен наръчник

➤Данъчен кредит за фактура с данни на английски
➤Осчетоводяване на възстановен разход на читалище
➤Осчетоводяване на плащания за участие в търг
➤Разпределяне на дивидент на акционер, който е чуждо ЮЛ
➤Счетоводни записвания за отчитане на технологичен брак
➤Корекция на данъчен кредит при продажба на сграда, закупена от физически лица
➤Данък дивидент при разпределяне на печалба към управител французин и ограничаване на плащанията в брой
➤Признаване за данъчни цели на разходи за предсрочно прекратена командировка
➤Начисляване на ДДС за закупен и монтиран в България GPS върху автомобил, който не остава у нас
➤Намалена сума на данък заради разменени цифри на данъчна основа
➤Данъчно облагане при фактура за услуга, издадена от българско физическо лице с неизяснен статут за целите на ЗДДФЛ
➤Регистрация по ДДС за физическо лице, достигнало оборот от 50 хил. лв.
➤Отдаване под наем на автомобил на служител в дружество, като съпругата на служителя е с дялово участие в дружеството
➤Разпределяне на дивидент от неразпределена печалба от минали години – колко пъти за календарна година
➤Префактуриране на разходи за ел. енергия между физически лица
➤Издаване на протокол по чл. 117 и ползване на данъчен кредит за фактура с комисионна от Швейцария
➤Счетоводни записвания при тристранен протокол между сертифицираща фирма ООД и ЕТ

…и какви още решения Ви очакват – вижте тук >>

7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?

Новото електронно списание, което всеки понеделник директно на Вашия имейл ще Ви носи актуална порция:
☇ новини от изминалата седмица
☇ законови промени
☇ казуси, по които Вашите колеги получиха нашето експертно съдействие
☇ отговори, приложими и във Вашата практика
☇ срокове, задължения, процедури

“7 дни счетоводство и данъци. Какво ново?” – абонирайте се тук >>

Счетоводно списание 10 с ДДС – 12-месечен абонамент

Реални решения на реални казуси – данъци и счетоводство! 4 пъти в годината, на всеки 3 месеца, безплатна доставка директно до Вашия адрес – счетоводно списание “10 с ДДС”
➤Реални казуси, които Ваши колеги счетоводители са срещнали в работата си и за чието решение се обърнаха към нас
➤Експертните становища по зададените въпроси
➤Кратки новинарски карета с ключовите новини за изминалите 3 месеца
➤Обзор на обнародваните в Държавен вестник нормативни документи

Списанието се ползва на абонаментен принцип – заявете своя тук >>

Съветник: ТРЗ и Осигуряване от А до Я

Съвети и за Вас, ТРЗ служителите. – актуални и навременни, всеки месец само със Съветник: ТРЗ и Осигуряване от А до Я

Пакетна услуга, включваща:
✓книга със стотици страници трудовоправно съдържание, което нараства всеки месец
✓ново списание всеки месец от абонамента Ви
✓персонални консултации с експерти по всякакви трудовоправни и осигурителни теми
✓бързи и сигурни отговори

Екип от доказани експерти работи за Вас, начело с главния редактор на изданието Аспасия Петкова.

Изберете тук своя абонаментен план >>