Счетоводство на ФЕЦ – практически казуси и насоки – електронно ръководство

Фотоволтаични електроцентрали и как да осчетоводите правилно дейността им?   Вземете цяло електронно ръководство с готови решения на счетоводни казуси, изцяло специализирано в областта на ФЕЦ – “Счетоводство на ФЕЦ – практически Виж повече »

Труд и осигуряване в казуси – наръчник на практикуващия ТРЗ служител

Казусите за труд и осигуряване са неизменна част от работата Ви – нови, различни, трудни, досадни… Как да ги разрешите? Особено след като законодателството постоянно се променя?! Имаме прекрасна новина за Вас Виж повече »

Командироване в страната и чужбина – електронно ръководство

НОВО електронно ръководство, специализирано по темата за командироване на служителите в българското дружество! От 2023 година! Вижте какви решения конкретно Ви очакват на страниците на електронното ръководство: ❒ Третиране на дневни командировъчни Виж повече »

В електронен формат: Счетоводство на предприятието със земеделска дейност

Специално за счетоводителие на ЗП >>> НОВО експертно електронно ръководство то 2023 година >>> С анализи и решения на казуси от проф. д-р Стоян Дурин! Какво виключва книгата: ❖ Основи на организацията Виж повече »

В електронен формат: Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси

Ново от 2023 година – „Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси“ –  в удобен електронен формат, директно по имейл! Със 115 експертни решения за данъчно облагане, счетоводно отчитане и Виж повече »

Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси

Ново от 2023 година – „Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси“! Със 115 експертни решения за данъчно облагане, счетоводно отчитане и Наредба Н-18! СЪДЪРЖАНИЕ: Експертни решения по данъчното законодателство Виж повече »

Счетоводство на предприятието със земеделска дейност

Специално за счетоводителие на ЗП >>> НОВО експертно ръководство то 2023 година >>> С анализи и решения на казуси от проф. д-р Стоян Дурин! Какво виключва книгата: ❖ Основи на организацията на Виж повече »

В електронен формат: Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство

2 в 1 – Най-новото експертно издание за правилно сключване и правилно прекратяване на трудови договори: „Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство“/от 2023-та година/! С цели 108 експертни решения Виж повече »

 

Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси

Ново от 2023 година – „Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси“!

Със 115 експертни решения за данъчно облагане, счетоводно отчитане и Наредба Н-18!

СЪДЪРЖАНИЕ:

Експертни решения по данъчното законодателство

➯ 9 на сто ДДС ставка при продажба на сладкарски изделия
➯ ДДС ставка при префактуриране на обяд, предоставен от дружество, наело помещение в къща за гости
➯ Възстановен ДДС по погрешно въведена фактура
➯ Задължителна регистрация по ЗДДС за нова фирма, която ще извършва дистанционни продажби
➯ Корекции при сгрешена фактура от доставчик
➯ ДДС ставка при продажба на учебници
➯ Продажба на химически материали и глава 19а от ЗДДС
➯ Протокол при покупка на брашно и хляб
➯ Дерегистрация по ДДС на дружество, което вече не извършва еднородна дейност с друго дружество – свързано лице
➯ Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на лизингов автомобил към ФЛ
➯ Регистрация по ДДС преди издаване на фактура за комисионна услуга
➯ Издаване на фактура за аванс преди получаване на плащането
➯ Право на данъчен кредит за извършени СМР
➯ Прилагане на режим на облагане на маржа при препродажба на лек автомобил
➯ Корекция на данъчен кредит при пропаднала услуга към фирма, която вече е дерегистрирана по ДДС
➯ Фактуриране на авансово плащане за продажба на автомобил по маржа на цената
➯ Корекция на данъчен кредит при продажба на сграда
➯ Корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на машина
➯ Регистрация по ДДС за българска фирма с дейност, изпълнявана главно в Словакия
➯ Ползване на данъчен кредит при покупка на автомобил на финансов лизинг, който впоследствие ще се отдава под наем
➯ Продажба на апартамент 1 година след покупката му
➯ Дължимост на ДДС при продажба на имот от лице на свободна професия с регистрация по ЗДДС
➯ Дата на данъчно събитие по подобрения върху нает имот
➯ Издаване на фактура по граждански договор от лице на свободна професия
➯ Корекция на данъчен кредит във връзка с пожар в заведение
➯ ДДС ставка за облагане на продажби на храна от снек бар
➯ ДДС ставка при предлагане на апартамент на хотелски принцип
➯ Фактуриране на нощувки с 9% ДДС, закупени и препродадени от ТОТУ с лиценз
➯ Двукратно начисляване на ДДС при закупуване на актив на лизинг
➯ Фактури за рент-а-кар на охранителна фирма и ДДС
➯ Регистрация по ДДС за частна детска градина при закупуване на франчайз
➯ Трупане на оборот за регистрация по ДДС при предоставяне на посредническа услуга на норвежка фирма
➯ Третиране по ДДС и осчетоводяване на продажби на автомобили и автокозметика
➯ Фактуриране на получени аванси от физически лица
➯ Издаване на кредитно известие от охранителна фирма във връзка с кражба на строителен обект
➯ Облагане по ЗДДС при продажба на талаш
➯ Регистрация по ДДС при предоставяне на услуга за щатски получател
➯ Регистрация по ДДС в Нидерландия при закупуване на акцизна стока от тамошен данъчен склад
➯ Отразяване на фактури, по които ДДС няма да се възстановява
➯ Задължение и срок за подаване на ДДС декларация при автоматична дерегистрация на ЕТ след смърт на собственика
➯ Фактуриране на транспортна услуга към адрес в Германия, когато стоката е предназначена за магазини в Германия и Нидерландия
➯ Равнение между ДАП и САП и попълване в ГДД
➯ Неприспаднат остатък по ГДД за 2018 г.
➯ Включване на паркинг в декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Цялото съдържание на книгата вижте тук >>

Вижте решението, което дава експерт Ели Марова на казус за фактуриране на авансово плащане за продажба на автомобил по маржа на цената във видеото:

Поръчайте книгата тук >>

Счетоводство на предприятието със земеделска дейност

Специално за счетоводителие на ЗП >>> НОВО експертно ръководство то 2023 година >>> С анализи и решения на казуси от проф. д-р Стоян Дурин!

Какво виключва книгата:

❖ Основи на организацията на счетоводството

❖ Отчитане на основните производствени разходи и на приходите на предприятие със земеделска дейност
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на растениевъдството
➯ Отчитане на животновъдството
➯ Отчитне на спомагателна дейност
➯ Отчитане на общи разходи
➯ Отчитане на разходи и приходи за бъдещи периоди

❖ Отчитане на разходи, които са за сметка на приходите от продажбите
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на разходи за продажба на продукцията
➯ Отчитане на административни разходи

❖ Калкулиране на фактическата себестойност на продукцията от растениевъдството и животновъдството
➯ Обща постановка
➯ Калкулиране на фактическата себестойност при наличие на един основен продукт
➯ Калкулиране на фактическата себестойност при производството на един основен продукт и допълнителна продукция
➯ Калкулиране на фактическата себестойност при производството на няколко основни продукта с или без допълнителна продукция
➯ Калкулиране на търговската себестойност на продукцията

❖ Отчитане на разходи и приходи, които са за сметка на финансовия резултат
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на финансови разходи и финансови приходи
➯ Отчитане на разходи и приходи от преоценка на активи и пасиви

❖ Отчитане на текущи активи
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на парични средства
➯ Отчитане на материални запаси
➯ Отчитане на текущи биологични активи
➯ Отчитане на нетекущи активи, държани за продажба

И още! Вижте цялото съдържание на изданието тук >>>

Вижте анализа на проф. д-р Стоян Дурин за счетоводно отчитане на разходи за продажба на продукция в предприятие със земеделска дейност във видеото тук:

 

Поръчайте книгата от тук >>

В електронен формат: Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство

2 в 1 – Най-новото експертно издание за правилно сключване и правилно прекратяване на трудови договори:

„Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство“/от 2023-та година/!

С цели 108 експертни решения и анализа!

Какво включва книгата:

Експертни анализи

➤ Видове трудови договори
➤ Сключване на трудов договор
➤ Колективен трудов договор
➤ Еднодневният трудов договор по чл. 114а от КТ

Решения на казуси от практиката

❑ Сключване на трудов договор на 8 часа за служител с трудов договор на 2 часа при друг работодател
❑ Основание за подаване на трудов договор със срок на изпитване
❑ Назначаване на шофьор на тежкотоварен автомобил по чл. 114 от КТ
❑ Коригиране на грешка при сключване на трудов договор
❑ Назначаване на граждански договор на албанска студентка с постоянно пребиваване у нас
❑ Регламентиран срок за назначаване на служител
❑ Назначаване на втори управител – по ДУК или на трудов договор
❑ Последователни трудови договори между едни и същи страни
❑ Сключване на трудов договор с работник с чуждо гражданство и разрешение за постоянно пребиваване
❑ Назначаване на шофьор товарен автомобил 12 и повече тона на срочен трудов договор
❑ Вид осигуряване при сключване на 8-часов трудов договор с лице, което вече има трудов договор на 4 часа
❑ Сключване на граждански договори на ФЛ с други ФЛ
❑ Изискване за подписване на запис на заповед от новоназначени лица
❑ Назначаване на трудов договор за дистанционна работа на лице с българско и италианско гражданство, живеещо в Испания
❑ Корекция на уведомление по чл. 62
❑ Основен трудов договор и трудов договор за допълнителен труд
❑ Назначаване на лице на основен и допълнителен трудов договор в едно и също дружество
❑ Назначаване на лице от ЕС за дистанционно преподаване
❑ Назначаване на пенсиониран трудоустроен служител
❑ Назначаване на лице на трудов договор на 2 часа
❑ Сключване на допълнителен трудов договор на пълно работно време
❑ Втори трудов договор на 8 часа при наличие на трудов договор на 4 часа
❑ Назначаване на служител за извършване на превоз на пътници
❑ Работа на пълно работно време при друг работодател през платен отпуск
❑ Подписване на трудови договори с електронен подпис от холдинг
❑ Назначаване на лице от Армения с продължително пребиваване у нас
❑ Назначаване на граждански договор на освободено от трудов договор лице и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ
❑ Брой трудови договори, които може да сключи лице с трудов договор на 4 часа
❑ Сключване на допълнителен трудов договор по чл. 114 от КТ
❑ Промяна на трудов договор от срочен в безсрочен
❑ Уволнение на служител поради промени в изискванията за заеманата длъжност
❑ Изисквания за сключване на трудов договор за надомна работа
❑ Сключване на граждански договор като счетоводител за учител, назначен на трудов договор на пълно работно време
❑ Изисквания за работа от разстояние за част от работните дни в месеца
❑ Започване на работа за служител при нов работодател веднага след прекратяване на трудов договор при предишен работодател
❑ Прилагане на промените в чл. 66, ал. 5 от КТ за информираност на работниците и служителите относно трудовото им правоотношение
❑ Ред за информиране на работниците и служителите за Вътрешните правила
❑ Срок за отговор на работодател при искане от служител за промяна на срочен трудов договор в безсрочен
❑ Сключване на трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател – изменения в чл. 111 от КТ
❑ Изисквания към работодателите относно професионалната квалификация на работниците и служителите
❑ Назначаване на лице на втори трудов договор на график с 4 работни часа
❑ Назначаване на работно време от 1 час
❑ Добавяне на срок в трудов договор по чл. 111
❑ Преназначаване по време на болничен
❑ Назначаване на трудов договор за надомна работа

Прекратяване на трудови правоотношения

Експертни анализи

➤ Прекратяване на трудовите правоотношения
➤ Общи основания за прекратяване на трудовите правоотношения
➤ Прекратяване на трудовите правоотношения от работодателя – с предизвестие или без предизвестие
➤ Прекратяване на трудовите правоотношения от работника или служителя
➤ Прекратяване на договор за вътрешното заместване
➤ Прекратяване на трудовия договор поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител

Решения на казуси от практиката

❑ Прекратяване на трудовия договор поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител
❑ Предизвестие при прекратяване на срочен трудов договор
❑ Предизвестие при прекратяване на трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ
❑ Срок на предизвестие при прекратяване на трудово правоотношение по чл. 326, ал. 1 от КТ
❑ Прекратяване на трудов договор в изпитателен срок и обезщетение за безработица
❑ Напускане без предизвестие от служител с неплащане на клас прослужено време
❑ Прекратяване на трудов договор с пенсионер, който ще получи ТЕЛК
❑ Прекратяване на трудов договор с лице с онкологично заболяване по време на болничен
❑ Отработване на предизвестието при напускане на работник или служител
❑ Дисциплинарно уволнение за отказана командировка
❑ Прекратяване на договор със служителка, връщаща се от майчинство, когато фирмата вече не упражнява дейност
❑ Обосновка на прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ
❑ Дисциплинарно уволнение по време на болничен, за който работодателят не е информиран
❑ Предизвестие при напускане в срок на изпитване
❑ Освобождаване на лице с ТЕЛК по време на срок за изпитване
❑ Напускане с предизвестие – болничен и ползване на отпуск
❑ Прекратяване на трудов договор с преподавател

Цялото съдържание на книгата вижте тук >>

Вижте решението на експерт Аспасия Петкова на казус за коригиране на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда:

За да поръчате книгата, кликнете тук >>

В електронен формат: Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване

Най-новото експертно двойно – счетоводно и ТРЗ издание, специално посветено на работата в транспортните фирми:

“Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване” – в електронен формат, директно на имейла Ви!

С общо над 680 страници актуална нормативна уредба за данъчно и трудово право относно командироване, структура и организация на работната заплата и други + над 70 експертни решения и анализи за правилно данъчно третиране и счетоводно отчитане, трудови правоотношения и осигуряване!

Ето и част от съдържанието на книгата:

➤ Нормативна уредба

❒ Наредба за структурата и организацията на работната заплата

❒ Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

❒ Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

❒ Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

❒ Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт

❒ Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

❒ Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)

❒ Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета

❒ Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“)

❒ Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012

❒ Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006

❒ Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006

❒ Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)

❒ Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница

➤ Счетоводство и данъчно облагане

➤ Експертни анализи

❒ Организация на отчитането на дейността на предприятията от автомобилния транспорт

❒ Отчитане на дълготрайните материални активи

❒ Отчитане на амортизациите и обезценките на дълготрайните материални активи

❒ Отчитане на материалните запаси

❒ Отчитане на разходите за автомобилен транспорт

❒ Отчитане на приходите от извършените транспортни услуги

❒ Отчитане на финансовите разходи и финансовите приходи

❒ Отчитане на разходите и приходите от преоценки на активи и пасиви

❒ Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – Лизинг

❒ Отчитане на продажбите и ликвидацията на автомобили

➤ Решения на практически казузи

❒ Годишно коригиране на данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС

❒ Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД

❒ Декларация по чл. 61н от ЗМДТ при ЕТ, извършващ таксиметров превоз от името на ЕООД

❒ Издаване на касови бележки за отчитане на продадени билети за транспорт на пътници

❒ Третиране на разходи за карти за градски транспорт на работници

❒ Третиране на куриерска услуга към Северна Ирландия

❒ Фактура за патентен данък за таксиметров превоз

➤ Труд и осигуряване

➤ Експертни анализи

❒ Отчитане на работното време, заплащане на труда, осигуряване, допълнителни възнаграждения на шофьорите

❒ Вътрешни правила за организация на работната заплата

❒ Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, осъществяващи мобилни пътни транспортни дейности

❒ Изисквания и видове инструктаж на водачи на моторни превозни средства

❒ Работно време и почивки

➤ Решения на практически казуси

❒ Определяне на работно време на шофьори на товарни автомобили

❒ Основна заплата за шофьор в транспортна фирма

❒ Заплати за международни шофьори, пребиваващи зад граница по няколко месеца

❒ Отразяване в досието на служител на изпълняване на длъжност шофьор само по необходимост

❒ Основание за трудов договор с международен шофьор

❒ Назначаване на управители на ООД на трудов договор като шофьори

❒ Дългосрочно командироване на шофьор вГермания

❒ Неизплатени командировки от чужбина за напуснало лице

И други!

Вижте какво решение дава експерт Ели Марова на казуса “Самоначисляване на ДДС при транспортна услуга от Германия до България”, както и как експерт Красимира Гергева решава казуса “Назначаване на управители на ООД на ТД като шофьори”:

Цялото съдържание на книгата и възможност за поръчка вижте тук >>

В електронен формат: Наръчник за управителя на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване

Общо 84 готови експертни решения в най-новата книга, специализирана за труд и осигуряване на управителя в българското предприятие, а именно:

“Наръчник за управитея на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване”! – Вече и в електронен формат – директно на имейла Ви!

Ето и нейното пълно съдържание:
❱❱❱ Осигуряване по ДУК на чуждестранно лице с разрешено постоянно пребиваване у нас
❱❱❱ Пренасяне в колона 5 на ГДД на осигурителен доход от личен труд
❱❱❱ Назначаване на служител с ДУК към друга фирма
❱❱❱ Попълване на декларации образец 1 за съдружници в ООД
❱❱❱ Осигуряване на собственик на две ЕООД-та
❱❱❱ Осигуряване на собственик на две ЕООД-та и документиране на споделяне на служителите между двете фирми
❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД без продажби
❱❱❱ Осигуряване на управител, работещ по трудов договор с максимален осигурителен доход
❱❱❱ Полагане на личен труд от управител на ЕООД
❱❱❱ Включване на сума, по която са начислени осигуровки и данък, в декларация по чл. 50
❱❱❱ Неподадени декларации ОКД-5 за съдружници в ООД
❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД с личен труд
❱❱❱ Осигуряване при граждански договор със съдружник в ООД
❱❱❱ Плащане на здравни осигуровки от поляк на ДУК у нас
❱❱❱ Назначаване на управители на ООД на трудов договор
❱❱❱ Връщане на работа на лице по майчинство на работа като член на СД
❱❱❱ Спиране на осигуряване на управител на ЕООД чужд гражданин
❱❱❱ Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ от дружество без лица по трудов договор
❱❱❱ Назначаване и осигуряване на управител
❱❱❱ Издаване на УП-3 за лице с предстоящо пенсиониране
❱❱❱ Майчинство на управител и неназначаване на нов
❱❱❱ Код на икономическа дейност във връзка с минаване на управител на ДУК
❱❱❱ Право на платен отпуск за изпълнителен директор в сдружение с нестопанска цел
❱❱❱ Промяна на осигуряването за управител на две ЕООД
❱❱❱ Прекратяване на осигуряване за управител на ООД – украинска гражданка, упълномощила съпруга си – българин, да я представлява
❱❱❱ Изплащане на възнаграждение по ДУК в брой
❱❱❱ Осигуряване на едноличен собственик и управител на ЕООД
❱❱❱ Подаване на декларация образец 1 и 6 във връзка с ДУК на лице, заето на трудов договор в друга фирма
❱❱❱ Осигуряване на втори съдружник в дружество при полагане на личен труд
❱❱❱ Здравно осигуряване на лице от трета страна с договор за управление, получило документ за постоянно пребиваване
❱❱❱ Представяне на болничен в АД от член на СД
❱❱❱ Осигуряване на управител в ООД, регистриран земеделски производител
❱❱❱ Осигуряване на управители чужденци от Ирландия и Великобритания в българска фирма
❱❱❱ Осигуряване на четирима съдружници от Австрия с българско ООД
❱❱❱ Прекратяване на работа като управител за съдружник в ООД
❱❱❱ Сключване на трудов договор с неизпълнителен член на Съвета на директорите в акционерно дружество
❱❱❱ Осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващо се лице – съдружник в ООД
❱❱❱ Ваучери за храна за работещ собственик и управител по ДУК
❱❱❱ Възнаграждение и осигуровки за управител на етажна собственост
❱❱❱ Осигуряване на португалски гражданин по ДУК, осъществяващ трудова дейност едновременно в две държави членки
❱❱❱ Организация на дейността и управлението на ООД
❱❱❱ Срок на трудова дейност за собственик, който ще продава 100% от собствеността на действащо дружество
❱❱❱ Обезщетения и прехвърляне правото на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
❱❱❱ Платен отпуск и осигурителни вноски за баща за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
❱❱❱ Осигуряване на СОЛ – гражданин на Обединеното кралство
❱❱❱ Болничен на СОЛ, обхващащ период от време на осигуряване като собственик на ЕООД и съдружник в друго дружество
❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД – гръцки гражданин, упражняващ трудова дейност в България
❱❱❱ Осигуряване и командироване на собственик на 2 ЕООД фирми едновременно и от двете за един и същ период
❱❱❱ Трудов договор за управител или съдружник в управлявано от него ООД/ ЕООД
❱❱❱ Осигуряване на чужденец – едноличен собственик на капитала на ЕООД в България

Вижте цялото съдържание на изданието тук >>

Вижте решението, което дава експерт Аспасия Петкова, на казус, свързан с осигуряване като втора категория труд на управител СОЛ, който работи като шофьор на товарен автомобил:

Поръчайте книгата в електронен формат от тук >>