Командироване в страната и чужбина – електронно ръководство

НОВО електронно ръководство, специализирано по темата за командироване на служителите в българското дружество! От 2023 година!

Вижте какви решения конкретно Ви очакват на страниците на електронното ръководство:

❒ Третиране на дневни командировъчни пари, изплащани без да се полагат
❒ Заповед за командировка и отчитане на разходи за нощувки и гориво при командировка
❒ Издаване на командировъчна заповед за участие в тиймбилдинг
❒ Командироване на шофьор, изпълняващ курс по транспортиране на стоки на българска територия
❒ Електронна командировъчна заповед
❒ Третиране на инспектори от ИАСАС като командировани лица
❒ Дължимост на дневни пари при командироване на международни шофьори
❒ Заплащане на командирован служител с дата на отпътуване – официален празник
❒ Промени в подзаконовата уредба на командировките в страната и в чужбина
❒ Полагане на труд у нас преди повторна командировка в Германия
❒ Командироване на шофьор за международен куриерски превоз
❒ Командироване на механик в Белгия
❒ Командироване на служители за контролиране на обекти на фирма в цялата страна
❒ Командироване на шофьор за международни курсове, изпълнявани в чужбина
❒ Компенсиране на положен извънреден труд при командироване в рамките на предоставяне на услуги
❒ Командировани лица по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната
❒ Командироване в страната с устно нареждане
❒ Командироване на непълнолетен работник или служител
❒ Командировъчни за служител, който ще пътува ежедневно до работното си място в друг град
❒ Подаване на уведомление по чл. 62 при командироване на служител по чл. 121а от КТ
❒ Извънреден труд по време на командировка
❒ Необлагаемост на командировъчни пари до двоен размер
❒ Осигуровки и данъци върху командировъчни
❒ Командироване на служител по чл. 121а от КТ – осигуряване и възнаграждение
❒ Право на дневни пари за командировки на шофьори
❒ Подаване на декларация образец 1 за командировани по чл. 121а от КТ лица

Вземете ръководството директно на имейала си от тук >>