Съветник: ТРЗ и Осигуряване от А до Я

Бъдете наясно с промените в трудовото право. Абонирайки се за „Съветник: ТРЗ и Осигуряване от А до Я“, Вие целогодишно ще имате достъп до актуализирана и пълна информация относно законите за труд и осигуряване в България.

Екипът от експерти, начело с главният редактор Аспасия Петкова, ще следи за Вас  всички законодателни промени в различните трудовоправни области и ще ги анализират за Вас с оглед прилагането им на практика от страна н работодателите. Имате възможност за 12-месечен или 24-месечен абонамент.

Към абонамента ще получите и специалната услуга на РС Издателство Бизнес и Консултации: право на 12 консултации с експерт по теми и въпроси, които Ви интересуват.

Добре дошли в пълното ръководство на успешния ТРЗ служител през цялата календарна година, или две!

С абонамент за съветника ще получите:
– 2 книги с над 1700 страници съдържание голям формат
+ 4 списания ( нов брой на всеки 3 месеца с най-малко 50 стр. съдържание)
+ 12 консултации с експерт
А ето и темите от последния брой на списанието за месец януари:
 • ✧ Работа и заплащане по време на официални и празнични дни – анализ от експерт Аспасия Петкова;

  ✧ За някои правни проблеми, свързани с полагането на извънреден труд – анализ от доц. д-р Андрей Александров;

  ✧ Примери за командироване във Великобритания след промените от Брекзит – решения на казуси по темата от експерт Аспасия Петкова;

  ✧ Практически казуси, свързани с лица по ДУК – решения на казуси по темата от експерт Аспасия Петкова;

  ✧ Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол – анализ от експерт Аспасия Петкова;

  ✧ Регистриране в НАП във връзка с промените в регистър БУЛСТАТ – анализ от експерт Аспасия Петкова;

  ✧ Условия за придобиване на пенсия през 2022 г. за различните категории работници – анализ от експерт Красимира Гергева;

Вижте го тук >>

За да получвате всеки борй на списанието с последните промени от трудово право, анализи и съвети, поръчайте своя абонамент от тук: