Видео обучение на тема – Сумирано изчисляване на работното време

Час и 37 минути практическо видео обучение с анализи за правилно въвеждане на СИРВ, документи, графици, отпуски и болнични при СИРВ и всички онези най-специфични ситуации, които биха могли да Ви притеснят в работата Ви!

Какво конкретно разлежда за Вас видео обучението:

 Въвеждане на сумирано изчисляване на работното време – стъпки, възможности, права и задължения на работодателя:
✦ Кога се въвежда СИРВ
✦ Какви са стъпките при въвеждане на СИРВ
✦ Задължения на работодателя при въведено СИРВ
➜ Документи свързани с въвеждането на СИРВ
✦ Заповед за въвеждане на СИРВ
✦ Правилник за вътрешният трудов ред и Вътрешни правила за работната заплата
➜ Изготвяне на графици при сумирано изчисляване на труда и нормиране на труда
➜ Ползване на отпуски и болнични при сумирано изчисляване на работното време
➜ Норма часове и нощен труд при работа в условията на сумирано изчисляване на работното време
➜ Отчитане на действително отработеното време при работа в условията на сумирано изчисляване на работното време
➜ Подаване на декларация обр.1 при работа в условията на сумирано изчисляване на работното време
➜ Отчитане на извънреден труд и неговото деклариране пред Инспекция по труда.
+ Решенията на следните казуси от практиката:
❒ Служител работи при СИРВ за период от един месец. Ползва болничен от 12.04.2023 г. до 17.04.2023 г. По график за този период е трябвало да отработи 26 часа (на 12-ти – не е на работа по график, на 13-ти – 5 часа, на 14-ти – 5 часа, на 15-ти – 8 часа, на 16-ти – 8 часа, на 17-ти – не е на работа). Как следва да попълня декларация образец 1? В поле 16.А посочвам 3 дни, в поле 16.7 посочвам 118 часа (норма за месец април: 144 часа – 26 часа болничен = 118 часа реално отработени). Следва ли да изчисля стойност за т. 17, тъй като НОИ ще плати обезщетение за два часа, а в т. 16.2 посочвам нули?
❒ Фирма желае да въведе работа на график при условията на СИРВ. Периодът на отчитане ще бъде 3 месеца. Запознахме се с текста на чл. 6, ал. 16 от КСО, според който максималният осигурителен доход при СИРВ при отчитане за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време (10,200 лв. от 01 – 04/2022 г.). Дали работодателят е длъжен да приложи този подход или има възможност да продължи да прилага максималния осигурителен праг на месечна база от 3000 лв. (3400 от 01 – 04/2022 г.), както е при подневно отчитане?
❒ Въведено е сумарно изчисляване на работното време при 12-часов работен ден. Превръщат ли се нощните часове в дневни при работно време на нощната смяна от 22:00 часа до 06:00 часа?
❒ При подневно отчитане, пет дневна работна седмица и осем часов работен ден работното време на някои служители е от 15:00 до 24:00 часа, а на други – от 16 до 01:00 часа. Имат по 2 или 3 часа нощен труд на ден. Това се налага при работа с контрагенти от САЩ. Следва ли нощните часове да се приравняват на дневни? Как трябва да се заплащат? Декларират ли се пред ИТ до 31.01 на следващата година?
❒ Въпросът ми е свързан с изготвянето на график при СИРВ в контекста на преминаването от лятно към зимно часово време в края на този месец. При редовен график служителят ще работи смяна в интервала 22:00 ч. – 09:00 ч. Предвиден е 1 час почивка, който не се включва в работното време. При преминаването от лятно към зимно часово време и при условие че служителят работи в предвидения часови диапазон, той реално ще изработи 1 час повече, отколкото би изработил в друг ден. Софтуерът за заплати, с който работим, не взема предвид смяната на времето и ще отчете като изработени 10 ч. (11 с коефициент), но реално служителят ще бъде ощетен, тъй като е работил час повече. Има ли наредба/ указание/ практика, които да потвърждават дали този допълнителен час подлежи на плащане и как е коректно да бъде отчетен? По същата линия – какво ще се случи с плащанията за болнични от НОИ, ако съвпаднат с този период – ще бъде ли този час платен от тях? Казусът важи и за случаите, в които преминаваме от зимно към лятно часово време – служителят би работил час по-малко, но ние бихме отчели час повече.
❒ Служители на летище работят при СИРВ. Направен е график, който отговаря на изискванията по НРВПО. Настъпи промяна в пролетния график и вече с наличния персонал не можем да осигурим 36-часова междуседмична почивка, а само 24-часова, като не се надвишава месечната норма от работни часове. Може ли да имаме график за един и/или повече месеци (за помесечно отчитане на сумирано работно време) с междуседмична почивка от 24 часа?
❒ Имаме назначени работници и служители на 6 часа (непълно работно време), които работят при сумирано изчисляване на работното време. Наскоро възникна спор с един от тях, който твърди, че не можем да го планираме за смяна, надвишаваща с над 50 на сто продължителността на уговореното му работно време, защото така сме нарушавали междудневната му почивка. Има ли такова нормативноустановено ограничение?

❒ Какво точно да вземем предвид в изготвянето на графици по преминаването на двусменен режим на работа с три сменни групи хора за шест дни в седмицата – от понеделник до събота при сумарно работно време?

Осигурете си още сега експертни пояснения и практически решения за вярна работа при СИРВ!

Вижте примерен график за работа при СИРВ и научете решението на казус по темата във видеото тук: