Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци

Как да бъдем изрядни пред данъчните служители? – Много лесно! Като се подготвим предварително за всички възможни санкции и проверки.

Представяме Ви най-новия наръчник на данъкоплатци от експерт Бойчо Момчилов – „Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци“.

Ето и какво точно включва то:

 

❍ Кратко описание на процедурата по извършване на различни видове ревизии и проверки
❍ Процесуални действия за защита на ревизираното лице
❍ Процесуални действия за защита в различните видове данъчни проверки, като например:
– проверка за установяване на факти и обстоятелства (ПУФО)
– проверка при регистрация по ЗДДС
– насрещна проверка
– проверка по ДДС, извършвана от данъчните администрации на държавите членки
– проверка по системата ИНТРАСТАТ
– проверка за прилагане на СИДДО
– проверка за прихващане и възстановяване на ДДС
– проверка при регистрирането и отчитането на доставките/продажбите в търговски обекти
❍ Съдебна практика за повече яснота

Вижте във видеото каква е процедурата за регистрация по ЗДДС и какви са последиците от неподаване на заявление за нея при проверка:

Научете повече за изданието тук >>