В електронен формат: Отраслово счетоводство – заплетени ситуации и техните решения

В който и отраслов сектор да работим – туризъм, земеделие, транспорт или в строителството, винаги ще се сблъскваме с различни и някои по-сложни ситуации.

Книгата „Отраслово счетоводство – заплетени ситуации и техните решения“ е практично ръководство, създадено от специалисти в различните отраслови сектори. Те ще Ви запознаят със счетоводни казуси от всеки  бранш и ще Ви преведат през правилните решения и действия, които трябва да предприемете.

В ръководството ще откриете решения на следните казуси в областта на туризма, земеделието, транспорта и строителството:

❍ Осчетоводяване на суми за визи, заплатени към туроператор
❍ Счетоводни записвания при осчетоводяване дейността на туристическа агенция
❍ Право на данъчен кредит за къща за гости с разход за озеленяване
❍ Разпределяне на общи (непреки) разходи на селскостопанска кооперация
❍ Признаване на приход на ЗП за получено финансиране
❍ Счетоводни записвания за заприхождаване на растениевъдна селскостопанска продукция по справедлива цена (СС 41)
❍ Данъчно признаване за командировъчни разходи на едноличен собственик на капитала с личен труд в дружеството му
❍ Отразяване на фактури за спедиторска услуга
❍ Фактури за спедиция от македонска фирма с данъчен номер, започващ с МК
❍ Счетоводни записвания при придобиване на актове 14, 15 и 16 на новопостроена сграда
❍ Стойност за завеждане на земя, която ще се прехвърли с нотариален акт
❍ Тристранен договор при смяна на изпълнител на обект

В допълнение, ще получите анализа на експертите: Христо Досев, Елена Илиева, Ели Марова, Доц. Теодора Рупска, Евгени Рангелов, Бойчо Момчилов.

Ето един нагледен пример за решение на казус от експерт Елена Илиева:

Повече за самото ръководство можете да видите тук.