Корекция на счетоводни грешки по реда на приложимите счетоводни стандарти – специализирано електронно ръководство

Грешките са част от всяка работа, но когато става дума за счетоводни грешки, те могат да имат фатални последствия – глоби, проблеми, санкции.

Ето защо вече в две поредни електронни издания експерт Николай Такиев се съсредоточава именно върху корекцията на счетоводни грешки и как да ги отстраните навреме така, че да не си навлечете проблеми.

В предходното си издание “Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО” експерт Такиев Ви запозна с методите за коригиране на допуснати грешки по ЗКПО.

Сега Ви представяме най-новото електронно издание – “Корекция на счетоводни грешки по реда на приложимите счетоводни стандарти”, написано също в този дух, но за грешките, допуснати при счетоводните стандарти.

Ето и какво нагледно съдържа изданието:

❖ Обща характеристика на счетоводните грешки

❖ Корекция на счетоводни грешки, които са установени в годината, в която са допуснати – текущия отчетен период:

➜ Допуснати грешки в съставените първични счетоводни документи

➜ Допуснати грешки в подаваните декларации

➜ Допуснати грешки в съставянето на стопански операции

❖ Корекция на счетоводни грешки, които са установени през текущата година, касаещи предходни отчетни периоди

➜ Определение за фундаментална грешка

➜ Препоръчителен подход

➜ Допустим алтернативен подход

❖ Оповестяване на счетоводни грешки:

➜ Препоръчителен подход

➜ Допустим алтернативен подход

Не забравяйте! Освен пояснения за корекцията на грешките, в електронното ръководство експерт Такиев дава и примери за онагледяване и по-ясно разбиране.

Вижте анализа на експерт Николай Такиев за коригирането на счетоводни грешки чрез способа на червеното сторно във видеото тук:

Можете да поръчате ръководството, като кликнете тук >>