В електронен формат: Книга за ТРЗ служителя

Бъдете отличници в работата си като ТРЗ служител с новото електронно ръководство от РС Издателство Бизнес и Консултации „Книга за ТРЗ служителя“.

В ръководството ще намерите ключовите казуси и и техните решения по следните теми:

❒Подаване на декларация образец 1 и 6 и плащане на осигуровки след вливане на ООД в АД
❒Данък и осигуровки върху обезщетение при пенсиониране
❒Осигуряване на украинска гражданска с ЕООД у нас
❒Попълване на декларация образец 6 с кодове 5 и 8
❒Попълване на удостоверение А1 за шофьор, който ще извършва дейност в няколко европейски страни
❒Начисляване на процент за ДЗПО при прехвърляне на осигурителни вноски от УПФ в НОИ
❒Изваждане на почивки от работно време при работа на дневни и нощни смени
❒Включване на почивка за хранене в 12-часови смени при СИРВ
❒Ненормиран работен ден за служител с намалено работно време
❒Връщане на обезщетение при напускане на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 при започване на работа с по-подходящи условия
❒Признаване на педагогически стаж за учител в детска градина
❒Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 за СОЛ с работеща фирма

Поддържайте цялата документация на служителите на фирмата изрядна, за да бъдете изрядни и Вие в работата си и пред законите на държавата.

В ръководството ще получите специални експертни разработки по важни, належащи въпроси от трудовото право и практика.

Повече информация и възможност за поръчка тук.