Счетоводство на ФЕЦ – практически казуси и насоки – електронно ръководство

Фотоволтаични електроцентрали и как да осчетоводите правилно дейността им?   Вземете цяло електронно ръководство с готови решения на счетоводни казуси, изцяло специализирано в областта на ФЕЦ – “Счетоводство на ФЕЦ – практически Виж повече »

Труд и осигуряване в казуси – наръчник на практикуващия ТРЗ служител

Казусите за труд и осигуряване са неизменна част от работата Ви – нови, различни, трудни, досадни… Как да ги разрешите? Особено след като законодателството постоянно се променя?! Имаме прекрасна новина за Вас Виж повече »

Командироване в страната и чужбина – електронно ръководство

НОВО електронно ръководство, специализирано по темата за командироване на служителите в българското дружество! От 2023 година! Вижте какви решения конкретно Ви очакват на страниците на електронното ръководство: ❒ Третиране на дневни командировъчни Виж повече »

В електронен формат: Счетоводство на предприятието със земеделска дейност

Специално за счетоводителие на ЗП >>> НОВО експертно електронно ръководство то 2023 година >>> С анализи и решения на казуси от проф. д-р Стоян Дурин! Какво виключва книгата: ❖ Основи на организацията Виж повече »

В електронен формат: Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси

Ново от 2023 година – „Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси“ –  в удобен електронен формат, директно по имейл! Със 115 експертни решения за данъчно облагане, счетоводно отчитане и Виж повече »

Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси

Ново от 2023 година – „Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси“! Със 115 експертни решения за данъчно облагане, счетоводно отчитане и Наредба Н-18! СЪДЪРЖАНИЕ: Експертни решения по данъчното законодателство Виж повече »

Счетоводство на предприятието със земеделска дейност

Специално за счетоводителие на ЗП >>> НОВО експертно ръководство то 2023 година >>> С анализи и решения на казуси от проф. д-р Стоян Дурин! Какво виключва книгата: ❖ Основи на организацията на Виж повече »

В електронен формат: Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство

2 в 1 – Най-новото експертно издание за правилно сключване и правилно прекратяване на трудови договори: „Сключване и прекратяване на трудови правоотношения – практическо ръководство“/от 2023-та година/! С цели 108 експертни решения Виж повече »

 

Счетоводство на ФЕЦ – практически казуси и насоки – електронно ръководство

Фотоволтаични електроцентрали и как да осчетоводите правилно дейността им?

 

Вземете цяло електронно ръководство с готови решения на счетоводни казуси, изцяло специализирано в областта на ФЕЦ – “Счетоводство на ФЕЦ – практически казуси и насоки”.

 

 

Съдържание:

Експертни решения на казусите:

✑ Осчетоводяване на ел. енергия, произвеждана и потребявана за собствени нужди

✑ Осчетоводяване на суми по договор за консултантска услуга във връзка с ползване на финансова помощ

✑ Счетоводно отчитане на стойност за проучване във връзка с изграждане на фотоволтаична система

✑ Осчетоводяване на финансиране за изграждане на фотоволтаична система

✑ Счетоводни записвания при придобиване на фотоволтаична централа

✑ Счетоводно отчитане във връзка с ФЕЦ и плащане на такси

✑ Отчитане на приходи и разходи по експлоатация на фотоволтаична система

✑ Облагане на ФЛ при продажба на ел. енергия

✑ Завеждане на инсталация в категория активи

✑ Регистрация по БУЛСТАТ за ФЛ с фотоволтаична централа и договор за изкупуване на произведената електроенергия

✑ Регистрация във връзка с продажба на излишъци от ФЕЦ

✑ Счетоводни записвания за приключване на разходи за амортизация на фотоволтаична система

✑ Отчитане на ДМА във връзка със строителство на фотоволтаични инсталации

✑ Завеждане на закупена фотоволтаична централа

+ Разяснение за регистрация на фотоволтаична централа по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

+ Издаване на удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ, биогаз и електрическа енергия

+ Формуляр на Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

Поръчайте е-ръководството от тук >>

Труд и осигуряване в казуси – наръчник на практикуващия ТРЗ служител

Казусите за труд и осигуряване са неизменна част от работата Ви – нови, различни, трудни, досадни…

Как да ги разрешите? Особено след като законодателството постоянно се променя?!

Имаме прекрасна новина за Вас и тя е, че можете да намерите готови решения на въпроси, които измъчваха Вашите колеги през последните месеци. 

Готови актуални решения на трудните ТРЗ казуси в работата Ви – само сега в най-новото издание “Труд и осигуряване в казуси – наръчник на практикуващия ТРЗ служител”!

Какви решения на казуси включва книгата:

❒ Изискване за подпечатване на трудовите договори с мокър печат

❒ Вписвания в трудова книжка на лице, излязло в болничен и последващо майчинство след 12 отработени дни

❒ Корекция на подадени справки по чл. 73, ал. 6

❒ Болничен лист за медицински изследвания

❒ Трудовоправни документи от закрита компания

❒ Срок на съхранение на документацията за трудови злополуки

❒ Подаване на декларации от работодател при второ майчинство на служителка

❒ Връчване на длъжностна характеристика

❒ Осигуряване и подаване на декларация образец 1 за лице с ЕООД, учредило ООД

❒ Място и срок за съхраняване на документи от трудовото досие на служител

❒ Задължение за издаване на заповед за трудоустрояване на служител с ТЕЛК

❒ Задължение за предоставяне на референция на служител

❒ Подаване на декларация за осигуряване със задна дата

❒ Съкращаване на работници в болничен

❒ Назначаване на лице с ТЕЛК на по-подходяща длъжност

❒ Назначаване на лице с решение от ТЕЛК

❒ Изпитателен срок – преназначаване и удължаване

❒ Трудов договор за заместване с изпитателен срок

❒ Отговор от работодател на предложение за промяна на срочен в безсрочен трудов договор

❒ Назначаване на медицински работници по чл. 111 от КТ

❒ Назначаване на трудов договор за 5 и 7 часа на ден

❒ Сключване на срочни трудови договори

❒ Изпитателен срок при втори срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

❒ Сключване на втори трудов договор – по чл. 114, ал. 1 от КТ за лице, работещо на СИРВ по основния си трудов договор

❒ Компенсиране на работа в събота с почивка

❒ Третиране на служители, назначени в ЕТ, при кончина на ЕТ

❒ Промяна на длъжността на служителка след завръщане от майчинство

❒ Назначаване на шофьор на тежкотоварен автомобил на втори трудов договор

❒ Определяне на работно време при назначаване на студентки

❒ Задължение за назначаване на треньори по футбол за деца

❒ Назначаване на лекар на граждански договор в общинско училище

❒ Назначаване и осигуряване на управител на фирма

❒ Удължаване на срочен трудов договор – с допълнителен срок или директно на постоянен

❒ Назначаване на пенсионер за работа до 3 дни от седмицата

❒ Назначаване на служители за работа и в събота

❒ Съгласие на работодателя за продължаване на обучение

❒ Полагане на извънреден труд след преминаване на 4-часов работен ден

❒ Връщане на пълно работно време след период на непълно такова

❒ Работа по 2 трудови договора – задължителна междудневна почивка

❒ Упражняване на работодателската власт чрез упълномощаване

❒ Право на напускане без предизвестие заради грешка при подаване на болничен в НОИ

❒ Оттегляне на предизвестиe от работодател

❒ Последен ден в осигуряване за лице, подало предизвестие за напускане

❒ Прекратяване на трудов договор със служител в болничен, подал предизвестие

И още!

+ Експертни анализи!

Вижте цялото съдържание на изданието и го поръчайте от тук >>>

Командироване в страната и чужбина – електронно ръководство

НОВО електронно ръководство, специализирано по темата за командироване на служителите в българското дружество! От 2023 година!

Вижте какви решения конкретно Ви очакват на страниците на електронното ръководство:

❒ Третиране на дневни командировъчни пари, изплащани без да се полагат
❒ Заповед за командировка и отчитане на разходи за нощувки и гориво при командировка
❒ Издаване на командировъчна заповед за участие в тиймбилдинг
❒ Командироване на шофьор, изпълняващ курс по транспортиране на стоки на българска територия
❒ Електронна командировъчна заповед
❒ Третиране на инспектори от ИАСАС като командировани лица
❒ Дължимост на дневни пари при командироване на международни шофьори
❒ Заплащане на командирован служител с дата на отпътуване – официален празник
❒ Промени в подзаконовата уредба на командировките в страната и в чужбина
❒ Полагане на труд у нас преди повторна командировка в Германия
❒ Командироване на шофьор за международен куриерски превоз
❒ Командироване на механик в Белгия
❒ Командироване на служители за контролиране на обекти на фирма в цялата страна
❒ Командироване на шофьор за международни курсове, изпълнявани в чужбина
❒ Компенсиране на положен извънреден труд при командироване в рамките на предоставяне на услуги
❒ Командировани лица по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната
❒ Командироване в страната с устно нареждане
❒ Командироване на непълнолетен работник или служител
❒ Командировъчни за служител, който ще пътува ежедневно до работното си място в друг град
❒ Подаване на уведомление по чл. 62 при командироване на служител по чл. 121а от КТ
❒ Извънреден труд по време на командировка
❒ Необлагаемост на командировъчни пари до двоен размер
❒ Осигуровки и данъци върху командировъчни
❒ Командироване на служител по чл. 121а от КТ – осигуряване и възнаграждение
❒ Право на дневни пари за командировки на шофьори
❒ Подаване на декларация образец 1 за командировани по чл. 121а от КТ лица

Вземете ръководството директно на имейала си от тук >>

В електронен формат: Счетоводство на предприятието със земеделска дейност

Специално за счетоводителие на ЗП >>> НОВО експертно електронно ръководство то 2023 година >>> С анализи и решения на казуси от проф. д-р Стоян Дурин!

Какво виключва книгата:

❖ Основи на организацията на счетоводството

❖ Отчитане на основните производствени разходи и на приходите на предприятие със земеделска дейност
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на растениевъдството
➯ Отчитане на животновъдството
➯ Отчитне на спомагателна дейност
➯ Отчитане на общи разходи
➯ Отчитане на разходи и приходи за бъдещи периоди

❖ Отчитане на разходи, които са за сметка на приходите от продажбите
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на разходи за продажба на продукцията
➯ Отчитане на административни разходи

❖ Калкулиране на фактическата себестойност на продукцията от растениевъдството и животновъдството
➯ Обща постановка
➯ Калкулиране на фактическата себестойност при наличие на един основен продукт
➯ Калкулиране на фактическата себестойност при производството на един основен продукт и допълнителна продукция
➯ Калкулиране на фактическата себестойност при производството на няколко основни продукта с или без допълнителна продукция
➯ Калкулиране на търговската себестойност на продукцията

❖ Отчитане на разходи и приходи, които са за сметка на финансовия резултат
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на финансови разходи и финансови приходи
➯ Отчитане на разходи и приходи от преоценка на активи и пасиви

❖ Отчитане на текущи активи
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на парични средства
➯ Отчитане на материални запаси
➯ Отчитане на текущи биологични активи
➯ Отчитане на нетекущи активи, държани за продажба

И още! Вижте цялото съдържание на изданието тук >>>

Вижте анализа на проф. д-р Стоян Дурин за счетоводно отчитане на разходи за продажба на продукция в предприятие със земеделска дейност във видеото тук:

Поръчайте е-ръководството от тук >>

В електронен формат: Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси

Ново от 2023 година – „Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси“ –  в удобен електронен формат, директно по имейл!

Със 115 експертни решения за данъчно облагане, счетоводно отчитане и Наредба Н-18!

СЪДЪРЖАНИЕ:

Експертни решения по данъчното законодателство

➯ 9 на сто ДДС ставка при продажба на сладкарски изделия
➯ ДДС ставка при префактуриране на обяд, предоставен от дружество, наело помещение в къща за гости
➯ Възстановен ДДС по погрешно въведена фактура
➯ Задължителна регистрация по ЗДДС за нова фирма, която ще извършва дистанционни продажби
➯ Корекции при сгрешена фактура от доставчик
➯ ДДС ставка при продажба на учебници
➯ Продажба на химически материали и глава 19а от ЗДДС
➯ Протокол при покупка на брашно и хляб
➯ Дерегистрация по ДДС на дружество, което вече не извършва еднородна дейност с друго дружество – свързано лице
➯ Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на лизингов автомобил към ФЛ
➯ Регистрация по ДДС преди издаване на фактура за комисионна услуга
➯ Издаване на фактура за аванс преди получаване на плащането
➯ Право на данъчен кредит за извършени СМР
➯ Прилагане на режим на облагане на маржа при препродажба на лек автомобил
➯ Корекция на данъчен кредит при пропаднала услуга към фирма, която вече е дерегистрирана по ДДС
➯ Фактуриране на авансово плащане за продажба на автомобил по маржа на цената
➯ Корекция на данъчен кредит при продажба на сграда
➯ Корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на машина
➯ Регистрация по ДДС за българска фирма с дейност, изпълнявана главно в Словакия
➯ Ползване на данъчен кредит при покупка на автомобил на финансов лизинг, който впоследствие ще се отдава под наем
➯ Продажба на апартамент 1 година след покупката му
➯ Дължимост на ДДС при продажба на имот от лице на свободна професия с регистрация по ЗДДС
➯ Дата на данъчно събитие по подобрения върху нает имот
➯ Издаване на фактура по граждански договор от лице на свободна професия
➯ Корекция на данъчен кредит във връзка с пожар в заведение
➯ ДДС ставка за облагане на продажби на храна от снек бар
➯ ДДС ставка при предлагане на апартамент на хотелски принцип
➯ Фактуриране на нощувки с 9% ДДС, закупени и препродадени от ТОТУ с лиценз
➯ Двукратно начисляване на ДДС при закупуване на актив на лизинг
➯ Фактури за рент-а-кар на охранителна фирма и ДДС
➯ Регистрация по ДДС за частна детска градина при закупуване на франчайз
➯ Трупане на оборот за регистрация по ДДС при предоставяне на посредническа услуга на норвежка фирма
➯ Третиране по ДДС и осчетоводяване на продажби на автомобили и автокозметика
➯ Фактуриране на получени аванси от физически лица
➯ Издаване на кредитно известие от охранителна фирма във връзка с кражба на строителен обект
➯ Облагане по ЗДДС при продажба на талаш
➯ Регистрация по ДДС при предоставяне на услуга за щатски получател
➯ Регистрация по ДДС в Нидерландия при закупуване на акцизна стока от тамошен данъчен склад
➯ Отразяване на фактури, по които ДДС няма да се възстановява
➯ Задължение и срок за подаване на ДДС декларация при автоматична дерегистрация на ЕТ след смърт на собственика
➯ Фактуриране на транспортна услуга към адрес в Германия, когато стоката е предназначена за магазини в Германия и Нидерландия
➯ Равнение между ДАП и САП и попълване в ГДД
➯ Неприспаднат остатък по ГДД за 2018 г.
➯ Включване на паркинг в декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Цялото съдържание на е-ръководството вижте тук >>

Вижте решението, което дава експерт Ели Марова на казус за фактуриране на авансово плащане за продажба на автомобил по маржа на цената във видеото:

Поръчайте е-ръководството от тук >>