Данъци

Доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС

114 готови експертни решения за:

Доставка на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС

✑ Прилагане на специален ред за облагане на маржа при продажба на лек автомобил

✑ ДДС регистрация и OSS при продажба на стоки през онлайн магазин на принципа на дропшипинг

✑ Разминаване между договорени и продажни цени на стоки и кредитни известия

✑ Представяне на сделка по закупуване на служебен лаптоп в Австралия

И други! Вижте какви експертни решения включва книгата тук >>

Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС

Ново – от 2022-ра година!

Експертно издание от началник отдел “Косвени данъци” в Министерството на финансите – Мина Янкова с експертни анализи и съвети относно данъчно третиране на сделките с недвижими имоти:

 • при доставки с предмет отдаване под наем
 • при доставки с цел продажба
 • при доставки на сгради, на прилежащи терени или земи
 • учредяване и прехвърляне правото на строеж
 • апорт
 • аренда
 • замяна на недвижим имот
 • право на данъчен кредит
 • корекция на ползван и неползван данъчен кредит при подобрение на сгради, активи, наети или собствени
 • корекции по реда на чл. 79 от ЗДДС
 • корекции по реда на чл. 80 от ЗДДС
 • И други!

 

Вижте какви експертни решения включва книгата тук >>

Данъчните закони в практиката – решения на казуси

ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ… – „любимите“ данъчни закони на всеки счетоводител.

И все пак – задължителни в работата Ви.

Често обаче именно тези закони и специфичните казуси, свързани с тях, Ви създават неудобства, притеснения, колебания и не в редки случаи – глоби.

Ето защо на Ваша помощ идва най-новото ни печатно издание „Данъчните закони в практиката – решения на казуси“ с цели 141 готови експертни решения по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗМДТ!

 

Вижте какви експертни решения включва книгата тук >>

ДДС наръчник 2021

Най-новият експертен наръчник по Вашите въпроси, свързани с ДДС!

В него Ви очакват експертни решения за:

❒ Дистанционни продажби

❒ Фактури и известия

❒ Начисляване на ДДС и протокол по чл. 117

❒ ВОД и ВОП, внос и износ

❒ Регистрация по ЗДДС

❒ Данъчен кредит

❒ Третиране и документиране по ЗДДС

Научете повече тук >>

Съветник: Данъци и такси на моята фирма

Има ли начин да предпазите фирмата си от грешки, глоби и проблеми? Има – с абонамент за Съветник Данъци и такси на моята фирма!

Абонаментът „Съветник: Данъци и такси на моята фирма“ предлага ежемесечна информация относно всички (данъчни, юридически, правни) задължения на фирмите, както и последните нововъведения по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК.

Промените в данъчните и счетоводни закони са често срещано явление. Абонирайки се за съветника от РС Издателство Бизнес и Консултации, ще получите постоянен достъп до всички промени и актуализации от света на данъчното право и задължения.

 

Научете какво включва абонаментът от тук >>

 

 

ЗДДС в практиката: счетоводители питат – експерти отговарят

В книгата „ЗДДС в практиката: счетоводители питат – експерти отговарят“ ще получите ясни примери и решения на различни казуси от практиката на експертите в счетоводния свят.

❐Как се проследява оборот за регистрация по ЗДДС за лице, извършващо дропшипинг?

❐Как се фактурира продажбата на ударен автомобил?

На тези и още много въпроси ще намерите отговор в книгата – едно полезно ръководство с реални казуси от ежедневието на физически и юридически лица, и фирми.

 

Вижте повече тук >>

 

Документиране и счетоводно отчитане на данъците

Счетоводният наръчник на Евгени Рангелов „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя“ е отлично помагало за всеки счетоводител.

В него ще откриете експертни анализи и съвети по темите за:

➜Общи положения по ДОПК, свързани с публичните вземания
➜Документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО
➜Отчитане на данъците върху доходите на физически лица
➜ И други

 

Вижте повече тук >>

 

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: измененията и допълненията през 2020 г.

Всяка година Народното събрание актуализира данъчните закони чрез промяна и въвеждане на нови такива. За всяка фирма е важно да следи промените и да има достъп до най-новата и пълна информация в юридическите норми и правила.

Научихте ли какви са промените в закона за осчетоводяване и данъчно облагане през 2020-та година? В електронното издание „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2020 г.“ ще откриете пълния набор от промени в закона за 2020-та година, свързан със счетоводното отчитане на данъците.

Вижте повече тук >>

 

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г.

В книгата „Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019г.“ експертът Евгени Рангелов ще Ви запознае с важните промени в данъчното право.

Авторът анализира конкретни изменения от 2019-та година:

❍ Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ И други

Вижте повече тук >>