ДДС наръчник за счетоводителя – практика и решения

Практиката по ЗДДС, разяснена с помощта на актуалните решения на казуси, събрани в наръчника “ДДС наръчник за счетоводителя – практика и решения”.

Какви решения Ви очакват в ДДС Наръчника?
➜Протокол по чл 117 и отразяване на услуга от фирма от САЩ
➜Регистриране на ЕТ от ЗП за кандидатстване за субсидия по европроект
➜Регистрация по ДДС преди продажба на земя
➜Облагане по ЗДДС на доставка на онлайн услуга за чуждестранно ФЛ
➜Отразяване на внос на ДМА от Сърбия
➜Дневници и справки по ДДС за ЗП, регистриран като свободна професия адвокат
➜Регистрация по ЗДДС за ЕООД, закупило регистрирано по ЗДДС ЕТ
➜Начисляване на ДДС при бракуване на стари машини
➜ВОД на метални профили, преработвани в Румъния
➜Документиране на продажба на апартаменти
➜Завеждане на доставка без фактура
➜Данъчно облагане по ЗДДС на такси за онлайн игри
➜Фактуриране на наем за предходен месец
➜Отразяване на фактури с отрицателна стойност от Амазон
➜Придружаващи документи и начисляване на ДДС при безфактурна продажба на товарно МПС
➜Начисляване на ДДС при продажба на безвъзмездно получени мостри
➜VIES декларация за фактуриране на услуги към исландска фирма
➜Самоначисляване на ДДС по фактура от немско ФЛ с регистрация по ДДС
➜Санкция за неотразена фактура за комисионна
➜Доставка на стока, закупена от Китай, но минала митница в страна от ЕС
➜Начисляване на ДДС във фактура от немска фирма с регистрация по ДДС у нас за българска фирма без регистрация
➜Фактуриране на посредничество за онлайн продажби от българска за италианска фирма
➜Регистрация по ЗДДС преди предоставяне на консултантски услуги за фирма от Китай
➜Начисляване на ДДС във фактура за авансово плащане от фондация
➜ДДС облагане на дистанционна продажба
➜Начисляване на ДДС във фактура за транспортна услуга за българското посолство в Дания
➜Начисляване на ДДС във фактура от българска фирма, регистрирана за митнически цели в Гърция, за друга българска фирма
➜Фактуриране и начисляване на ДДС за получено безвъзмездно финансиране
➜Протокол по чл. 117 за доставка на пшеница от нерегистриран по ЗДДС ЗП
➜Отразяване на фактура за консултантска услуга от Сейшелите
➜Право на пълен данъчен кредит за разходи на община
➜Документиране и отчитане на покупка на употребяван автомобил от френско дружество
➜Фактура с нулева стойност за немски зеленчуци, негодни за продажба
➜Отваряне на клон на малтийска фирма у нас за продажба на стоки на склад в България
➜Фактура с нулева ставка по ДДС за услуга транспорт на леки коли с камион, закупен за бъдеща продажба
➜Данъчно облагане на транспортни услуги за чуждестранни фирми
➜Протокол по чл. 117 за наем и пристанищни такси при наето корабно пространство
➜Данъчен кредит за фактури за ремонт на гаранционен товарен автомобил
➜Услуги с обратно начисляване на ДДС при ДДС номер от непостоянна регистрация
➜Начисляване на ДДС във фактура за реклама към френска фирма
➜Начисляване на ДДС при покупка на лек автомобил от гръцко ФЛ
➜9% ДДС при предоставяне на нощувки от къща за гости
➜Префактуриране на част от стойността на транспорт и неначисляване на ДДС във фактурата
➜Продажба към румънска фирма на стоки, закупени от Турция

Поръчайте тук >>