Документиране и счетоводно отчитане на данъците

Данъците от счетоводна гледна точка!
Помощник на счетоводителите без аналог на пазара – “Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя” Автор: Евгени Рангелов.

Съвети и анализи по темите:

➜Общи положения по ДОПК, свързани с публичните вземания
➜Документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО
➜Отчитане на данъците върху доходите на физически лица
➜Отчитане на местните данъци и такси
➜ДДС: данъчни документи, декларации, счетоводно отчитане, аспекти по ЗКПО
➜Отчитане на разчетите с бюджета за акцизи и движението на акцизни стоки в данъчните складове
➜Други законови разпоредби, свързани с прилагането на данъчните закони и взаимоотношенията с бюджета на данъчно задължените лица
➜Становища, тълкувания и писма на НАП и други компетентни органи

Поръчайте тук >>