Книга за ТРЗ служителя – ел. вариант

Книга за ТРЗ служителя 2019 (ел. вариант)
❖практически насочена
❖съобразена с темите, които Ви вълнуват
❖с включени отговори на реални казуси от практиката на Вашите колеги и анализи от нашите ТРЗ експерти

Ето и какво точно Ви очаква в книгата:

Решения на следните казуси
❒Подаване на декларация образец 1 и 6 и плащане на осигуровки след вливане на ООД в АД
❒Данък и осигуровки върху обезщетение при пенсиониране
❒Осигуряване на украинска гражданска с ЕООД у нас
❒Попълване на декларация образец 6 с кодове 5 и 8
❒Попълване на удостоверение А1 за шофьор, който ще извършва дейност в няколко европейски страни
❒Начисляване на процент за ДЗПО при прехвърляне на осигурителни вноски от УПФ в НОИ
❒Изваждане на почивки от работно време при работа на дневни и нощни смени
❒Включване на почивка за хранене в 12-часови смени при СИРВ
❒Ненормиран работен ден за служител с намалено работно време
❒Връщане на обезщетение при напускане на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 при започване на работа с по-подходящи условия
❒Признаване на педагогически стаж за учител в детска градина
❒Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 за СОЛ с работеща фирма
❒Основна заплата, по-ниска от МОД
❒Неизплащане на възнаграждение за прослужено време на работещ пенсионер
❒Неполучаване на 50 на сто майчинство за назначена в друга фирма служителка
❒Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за служител с право на пенсия с трудов договор с предстоящо прекратяване
❒Работна заплата за международен шофьор, пътуващ в страни от ЕС продължително
❒Ползване на отпуск от служителка по майчинство преди връщане на работа
❒1 час работа по-малко за служител в предизвестие
❒Право на платен отпуск за служителка в срок на изпитване
❒Командироване в холандска фирма съгласно договор на холандец, който работи в българска фирма
❒Осигуряване и командироване на международни шофьори от българска фирма, 80% собственост на холандска фирма
❒Регистрация като местно лице за командировани в Германия работници
❒Ред за командироване на шофьори при съвместна дейност с холандско дружество
❒Граждански договор със собственик на ЕООД за работа като международен шофьор
❒Процедура по подбор на служител при връщане на по-висока длъжност, изпълнявана на предходен етап
❒Уволняване на служител, неявил се на работа
❒Повишаване в ранг на държавен служител
❒Процедура по освобождаване на служител с ТЕЛК по негова молба
❒Примерен трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ
❒Документи за международен шофьор при пътуване в ЕС
❒Проверка за спазване на закона Макрон
❒Договор за заместване при бременност на заместващия и връщане на титуляра
❒Назначаване на допълнителен трудов договор на служителка, осигурена на максималния осигурителен доход
❒Процедиране при служител, неявил се за започване на работа заради влизане в болница
❒Назначаване на Комисия по трудоустрояване
❒Подаване на предизвестие за напускане по време на болничен
❒Прекратяване на трудов договор с пенсионер в болничен
❒Отдаване под наем на шофьори на холандско дружество
❒Корекция в длъжност, посочена в уведомление по чл. 62
❒Заповед за забавяне на трудови възнаграждения
❒Изчисляване на трудов и осигурителен стаж при напускане на служител, работил на 2 места по 4 часа
❒Назначаване на стажант на трудов договор по чл. 114 от КТ
❒Прекратяване на трудов договор на служителка с ТЕЛК
❒Анулиране на предизвестие за прекратяване на договор преди изтичане на срока му
❒Прекратяване на трудов договор на починал работник
❒Прекратяване на трудов договор на служителка, върнала се след майчинство
❒Служебен номер или ЛНЧ за австрийски гражданин, назначен на граждански договор у нас
❒Сключване на граждански договор с държавен служител по майчинство
❒Изплащане на ДФЛ и подаване на ГДД при граждански договор
❒Плащане на данъци при работа на граждански договор
❒Сключване на граждански договор с държавни служители за работа по проект

+ експертните разработки:

❍Трудови и осигурителни права в случаите, приравнени на общо заболяване
❍Закупуване на недостигащ осигурителен стаж
❍За някои практически проблеми, свързани с упражняването на трудови и осигурителни права при бременност и раждане
❍Възстановяване на работа при незаконно уволнение и прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ
❍Проблеми на имуществената отговорност на работника или служителя
❍Какво може да предприеме работодателят при намаляване на обема или спиране на работата

Поръчате книгата тук >>